Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce L Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
L Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Lab (n) Laboratuvar
 • Label (v) Etiketlemek, etiket yapıştırmak
 • Labour (n) Hizmet, emek, işgücü
 • Lack (n) Eksiklik, noksan, yokluk
 • Lament (v) Dövünmek, yas tutmak
 • Land (n) Kara, toprak
 • Landscape (n) Manzara
 • Last (adj) Geçen
 • Latch (v) Tutturmak, mandallamak
 • Later (adv) Daha sonra
 • Lattice (n) Kafes
 • Launch (v) Başlatmak, girişmek
 • Lay down (phr.v) Kural koymak
 • Lay out (phr.v) Düzenlemek, hazırlamak
 • Lay (v) Koymak, yerleştirmek, sermek
 • Layer (n) Tabaka, katman
 • Layout (n) Düzenleme, düzen, plan
 • Lead to (phr.v) Sonuçlanmak
 • Lead (v) Başında olmak, yol göstermek
 • Leak (v) Sızmak, kaçak yapmak, akmak
 • Lean (adj) Zayıf, ince, yağsız, kıt
 • Leap (v) Sıçramak, hoplamak, zıplamak
 • Least (adv) En az derece, en az
 • Leave out (phr.v) Karıştırmamak, dışında tutmak
 • Lecture (n) Ders, konferans
 • Legacy (n) Kalıt, miras
 • Legal (adj) Yasal, hukuk, kanuni
 • Legend (n) Efsane
 • Legislation (n) Yasama, kanun yapma, mevzuat
 • Legitimate (adj) Yasal, meşru, mantıklı
 • Leisure (n) Boş vakit, uygun zaman
 • Lend (v) Ödünç vermek
 • Leniency (n) Hoşgörü, yumuşaklık
 • Lessen (v) Eksilmek, azalmak, azaltmak
 • Lest (conj) Olmasın diye, olur korkusuyla
 • Let down (phr.v) Yüzüstü bırakmak
 • Let go (phr.v) Bırakmak, serbest bırakmak
 • Let off (phr.v) Ateşlemek, patlatmak
 • Let on (phr.v) Açığa vurmak, belli etmek
 • Let out (phr.v) Serbest bırakmak
 • Let up (phr.v) Durmak, dinmek, kesilmek
 • Lethal (adj) Öldürücü
 • Liability (n) Sorumluluk, olasılık
 • Liable (adj) Sorumlu, olası, mesul
 • Liberal (adj) Liberal, özgür düşünceli
 • Liberty (n) Özgürlük
 • Licence (n) Lisans, ruhsat, ehliyet
 • Lie (v) Yalan söylemek, kandırmak
 • Lift (v) Kaldırmak, yükseltmek
 • Likelihood (n) Olasılık, ihtimal
 • Likewise (adv) Ayni şekilde
 • Limb (n) Uzuv, kol, bacak
 • Limelight (n) Karpit lâmbası, sahne ışığı
 • Limit (v) Kısıtlamak, sınırlandırmak
 • Line (n) Hat, çizgi
 • Lineage (n) Soy, köken, nesil, sülale
 • Link (v) Bağlamak, birleştirmek
 • Linkage (n) Bağlantı, eklem, bağ
 • Liquid (n) Akıcı
 • Literally (adv) Harfi harfine, tam anlamı ile
 • Litter (n) Çöp, sedye, tahtırevan
 • Live down (phr.v) Kendini aklamak, unutturmak
 • Live up to (phr.v) Uzlaşmak, uyuşmak
 • Liver (n) Karaciğer
 • Livestock (n) Çiftlik hayvanları
 • Load (v) Yüklemek, doldurmak, yük olmak
 • Loan (n) Ödünç verilen şey, borç, ödünç para, kredi
 • Local (adj) Yerel, yöresel
 • Locate (v) Yerleşmek, oturmak
 • Lock up (phr.v) Kilitlemek, hapsetmek
 • Lock (v) Kilitlemek
 • Lodge (v) Oturmak, misafir olmak
 • Log (n) Kütük, tomruk, parakete
 • Lone (adj) Yalnız, kimsesiz, tek
 • Lonely (adj) Yalnız, yapayalnız
 • Lonesome (adj) Yalnız, yapayalnız
 • Long (adj) Uzun
 • Look after (phr.v) Göz kulak olmak, bakmak
 • Look back on (phr.v) Geçmişe bakmak, geriye bakmak
 • Look back (phr.v) Geçmişe bakmak, geriye bakmak
 • Look down on (phr.v) Küçük görmek, aşağılamak
 • Look down (phr.v) Küçük görmek, değeri düşmek
 • Look for (phr.v) Aramak
 • Look forward to (phr.v) Dört gözle beklemek
 • Look into (phr.v) İçeri bakmak, incelemek, yoklamak
 • Look on (phr.v) Seyirci olmak
 • Look out for (phr.v) Dikkat etmek, bakmak
 • Look out (phr.v) Dikkat etmek, bakmak
 • Look over (phr.v) Gözden geçirmek, incelemek
 • Look round (phr.v) Aramak, bakınmak
 • Look through (phr.v) İncelemek, -den bakmak
 • Look up to (phr.v) Saygı duymak, saygı göstermek
 • Look up (phr.v) Sözlükte aramak, bakınmak
 • Loop (v) Düğümlemek
 • Loose (adj) Gevşek
 • Loose (adj) Gevşek, oynak, bol
 • Lose (v) Kaybetmek
 • Lower (v) İndirmek, azaltmak
 • Loyal (adj) Sadık, vefalı
 • Lubricate (v) Yağlamak
 • Luck out (phr.v) Şansı dönmek
 • Lucrative (adj) Kârlı, kazançlı
 • Luminous (adj) Parlak, aydınlık, açık, zeki
 • Lunar (adj) Aya ait
 • Lung (n) Akciğer, ciğer
 • Lure (v) Cezbetmek, ayartmak
 • Lurk (v) Pusuya yatmak, gizlenmek
 • Lush (adj) Bereketli, bol
 • Luxury (n) Lüks