Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce K Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
K Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Keen (adj) İstekli, hevesli, düşkün
 • Keep away (phr.v) Uzak durmak, yaklaşmamak
 • Keep down (phr.v) Tutmak, engellemek, zapt etmek
 • Keep in with (phr.v) İyi geçinmek, anlaşmak
 • Keep off (phr.v) Uzak tutmak, yaklaştırmamak
 • Keep on (phr.v) Devam etmek, sürdürmek
 • Keep out (phr.v) Uzak durmak, yaklaşmamak
 • Keep pace with (phr.v) Ayak uydurmak
 • Keep up with (phr.v) Ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
 • Keep (v) Tutmak, bulundurmak
 • Kettle (n) Çaydanlık
 • Kick out (phr.v) Kovmak
 • Kidnap (v) Kaçırmak
 • Kind (n) Çeşit, tür, cins
 • Kingdom (n) Krallık, kraliyet
 • Kinship (n) Akrabalık, yakınlık
 • Knit (v) Örmek, dokumak, bağlamak
 • Knot (v) Bağlamak, düğümlemek
 • Knowledge (n) Bilgi