Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce H Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
H Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Habit (n ) Alışkanlık, adet, huy
 • Habitat (n ) Doğal ortam, yetişme ortamı
 • Halt (v ) Durdurmak, durmak
 • Hamper (v ) Engel olmak, engellemek
 • Hand (v ) Vermek, uzatmak, yardım etmek
 • Hand in (phr.v ) Vermek, teslim etmek
 • Handicap (n ) Engel, mahzur, elverişsiz durum
 • Hang (v ) Asmak, takmak, sarkıtmak
 • Hang onto (phr.v ) Sıkıca tutmak
 • Hang over (phr.v ) Sıkıntı vermek, rahatsız etmek
 • Happen (v ) Cereyan etmek, olmak
 • Harass (v ) Rahatsız etmek, sıkmak, bezdirmek, istismar
 • Harbour (n ) Liman
 • Hardly (adv ) Hemen hemen hiç, neredeyse hiç
 • Hardship (n ) Zorluk, güçlük, sıkıntı
 • Harm (v ) Zarar vermek, incitmek
 • Harmful (adj ) Zararlı, kötü, muzır
 • Harsh (adj ) Sert, kaba, kırıcı, acı
 • Harvest (v ) Hasat kaldırmak, biçmek
 • Haunted (adj ) Cinli, perili, hayaletli
 • Have to do with (phr.v ) İle alakası olmak, ilgisi olmak
 • Haven (n ) Sığınak, barınak, liman
 • Hazard (n ) Risk, tehlike
 • Headquarters (n ) Karargâh, garnizon, kumanda merkezi
 • Heal (v ) İyileşmek
 • Health (n ) Sağlık, sıhhat, sağlık durumu
 • Heaven (n ) Gökyüzü, sema, cennet
 • Heed (v ) Önemsemek, dikkat etmek
 • Hence (adv ) Bundan, bundan dolayı
 • Herbivorous (adj ) Ot obur, otçul
 • Herd (n ) Sürü, topluluk
 • Heritage (n ) Miras, kalıt
 • Hesitant (adj ) Tereddütlü, duraksayan, mızmız
 • Hesitate (v ) Tereddüt etmek, duraksamak
 • Hibernation (n ) Kış uykusu, kışı geçirme
 • Hibernation (n ) Kış uykusu, kışı geçirme
 • Hiccup (v ) Hıçkırmak, hıçkırık tutmak
 • Hide (v ) Saklamak, gizlemek, saklı tutmak
 • Hierarchy (n ) Hiyerarşi, aşamalı sistem
 • Hijack (v ) Uçak kaçırmak, kaçırmak, gasp etmek
 • Hinder (v ) Engel olmak, alıkoymak, aksatmak
 • Hint (n ) İma, ipucu, tavsiye, fikir
 • Hire (v ) Kiralamak
 • Hit upon (phr.v ) Vurmak, çarpmak, isabet ettirmek
 • Hitherto (adv ) Şimdiye kadar, bugüne kadar
 • Hold in (phr.v ) Tutmak, zapt etmek, sınırlamak
 • Hold on (phr.v ) Beklemek, tutmak
 • Hold out (phr.v ) Ümit vermek, vaat etmek
 • Hole (n ) Delik, çukur, oyuk
 • Hometown (n ) Memleket
 • Honorary (adj ) Onursal, fahri
 • Honour (v ) Saygı göstermek, onurlandırmak
 • Hop (v ) Sekmek, sıçramak, atlamak
 • Horrible (adj ) Korkunç, berbat, korkutucu
 • Horrific (adj ) Korkunç, aşırı, dehşete düşüren
 • Horrify (v ) Dehşete düşürmek, korkutmak
 • Hostile (adj ) Düşmana ait, düşmanca, muhalif
 • Hostility (n ) Düşmanlık, karşıtlık, muhalefet
 • Household (n ) Ev halkı
 • Housing (n ) Barınma, konut, konumlandırma
 • Hover (v ) Üstünde uçmak, sallanmak, süpürmek
 • However (adv ) Her nasılsa, her halükârda, yine de, fakat, ancak
 • Humble (adj ) Alçakgönüllü, mütevazi
 • Humidity (n ) Nem, rutubet
 • Humiliate (v ) Aşağılamak, küçük düşürmek
 • Humour (n ) Mizah, gülünçlük, komik
 • Hurricane (n ) Kasırga
 • Hurried (adj ) Acele, aceleye gelen, telaşlı
 • Hurry (v ) Acele, aceleye gelen, telaşlı
 • Hurt (v ) Acıtmak, yaralamak, incitmek
 • Hurtle (v ) Çarpmak, fırlamak, ses yapmak
 • Hysterical (adj ) İsterik, kontrolsüz