Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce G Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
G Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Gadget (n ) Küçük alet, ıvır zıvır, zımbırtı
 • Gamble (v ) Kumar oynamak
 • Gamble (v ) Kumar oynamak
 • Gang (n ) Ekip, grup, çete
 • Gap (n ) Boşluk, aralık
 • Gasoline (n ) Benzin
 • Gate (n ) Dış kapı
 • Gateway (n ) Geçit
 • Gather (v ) Toplamak, bir araya getirmek, tutmak
 • Gaze (v ) Gözünü dikerek bakmak
 • Gear (n ) Vites, dişli, takım
 • Gender (n ) Cinsiyet, cins
 • Gender (n ) Cinsiyet, cins
 • Generally (adv ) Genel olarak, genelde, genellikle
 • Generate (v ) Üretmek, meydana getirmek
 • Generous (adj ) Cömert, eli açık
 • Genesis (n ) Doğuş, yaratılış, köken
 • Genius (adj ) Dahi, deha, zeki
 • Genocide (n ) Soykırım, genosit
 • Genre (n ) Çeşit, tür
 • Gentle (adj ) Kibar, nazik, hoşgörülü
 • Genuine (adj ) Hakiki, öz, gerçek
 • Germ (n ) Mikrop, bakteri, virüs
 • Germicide (n ) Mikrop öldürücü ilaç, antiseptik madde
 • Germinate (v ) Çimlenmek, filizlenmek
 • Gestation (n ) Gebelik süresi, gebelik dönemi
 • Get about (phr.v ) Gezmek, seyahat etmek
 • Get across (phr.v ) Anlaşılmak, açıklamak
 • Get along with (phr.v ) İyi anlaşmak, iyi geçinmek, anlaşmak
 • Get around (phr.v ) Tuzağa düşürmek, bir noktaya varmak
 • Get at (phr.v ) İma etmek, demek istemek
 • Get at (phr.v ) İma etmek, demek istemek
 • Get away with (phr.v ) Kaçmak
 • Get down (phr.v ) Nesesini sevkini kırmak, yormak
 • Get down to (phr.v ) Bir işe girişmek, başlamak
 • Get in (phr.v ) İçeri girmek, içeriye girmek
 • Get on (phr.v ) Araca binmek
 • Get on with (phr.v ) İyi anlaşmak, iyi geçinmek
 • Get out of (phr.v ) Kaçınmak
 • Get out of hand (phr.v ) Yoldan çıkmak, bozulmak
 • Get over (phr.v ) İyileşmek, aşmak, atlatmak, üstesinden gelmek, başa çıkmak
 • Giant (adj ) Dev, dev gibi, kocaman
 • Gift (n ) Hediye, armağan, doğuştan yetenek
 • Give in (phr.v ) Teslim etmek, pes etmek, kabullenmek
 • Give off (phr.v ) Koku buhar çıkarmak, yaymak
 • Give out (phr.v ) Bitirmek, başarısız olmak, tükenmek
 • Give over (phr.v ) Vazgeçmek, çekilmek
 • Give up (phr.v ) Bırakmak, vazgeçmek
 • Glacier (n ) Buzul
 • Glad (adj ) Memnun, hoşnut, sevinçli
 • Glamorous (adj ) Büyüleyici, göz alıcı, göz kamaştırıcı
 • Glide (v ) Kaymak, süzülmek
 • Global (adj ) Global, evrensel, dünya çapında
 • Glory (n ) Şan, şeref, ün, ihtişam
 • Glow (v ) Kızarmak, kıpkırmızı olmak
 • Glue (n ) Katılmak, yer almak, sınava girmek
 • Go around (phr.v ) Dolaşmak, gezinmek
 • Go back on (phr.v ) Sözünde durmamak, dönmek, geri gitmek
 • Go bust (phr.v ) İflas etmek
 • Go for (phr.v ) Çabalamak, gayret etmek, bulmak
 • Go in for (phr.v ) İlerlemek, devam etmek
 • Go on (phr.v ) Modası geçmek
 • Go out (phr.v ) Çıkmak, dışarı çıkmak
 • Go out of (phr.v ) Dışarı çıkmak
 • Go over (phr.v ) Gözden geçirmek, ayrıntılar üzerinde durmak
 • Go round (phr.v ) Yeterince olmak, herkese yetmek
 • Go through (phr.v ) Katlanmak, çekmek
 • Go through with (phr.v ) Yürütmek, tamamlamak
 • Go with (phr.v ) Uygun olmak, yakışmak
 • Goal (n ) Amaç, hedef, gol
 • Gorgeous (adj ) Muhteşem, harika, göz kamaştırıcı
 • Gossip (v ) Dedikodu yapmak, çene çalmak
 • Govern (v ) Yönetmek, idare etmek, hükmetmek
 • Government (n ) Hükümet, devlet, idare
 • Graceful (adj ) İnce, zarif, ağırbaşlı, vakur
 • Grade (n ) Derece, aşama, basamak
 • Gradually (adv ) Azar azar, derece derece
 • Graduate (v ) Mezun etmek, diploma vermek
 • Grain (n ) Tane, tahıl, tanecik, zerre
 • Grand (adj ) Büyük, yüce, ulu, heybetli
 • Grapple (v ) Boğuşmak, uğraşmak, bağlamak
 • Grasp (v ) Kapmak, tutmak, yakalamak
 • Grateful (adj ) Minnettar, memnun
 • Gratify (v ) Hoşnut etmek, memnun etmek
 • Graze (v ) Otlatmak, otlamak, sıyırmak
 • Greed (n ) Hırs, açgözlülük, oburluk
 • Greedy (adj ) Hevesli, hırslı, pisboğaz
 • Greet (v ) Selamlamak, kutlamak, selam vermek
 • Grid (n ) Izgara, parmaklık, şebeke
 • Grief (n ) Acı, üzüntü, dert
 • Grind (v ) Öğütmek, ezmek, bilemek
 • Grip (v ) Tutmak, yakalamak, kavramak
 • Groove (n ) Yiv, oluk, çizgi
 • Gross (adj ) Brüt, bütün, toptan
 • Grossly (adv ) Fena halde, ağır şekilde
 • Grotesque (adj ) Acayip, garip, gülünç, anlamsız
 • Ground (n ) Toprak, zemin, yer
 • Grow (v ) Büyümek, yetişmek
 • Grow up (phr.v ) Büyümek, yetiştirmek
 • Grudge (n ) Kin, garez, kıskanma
 • Guarantee (v ) Garanti etmek, garantiye almak
 • Guard (n ) Koruma, bekçi
 • Guest (n ) Misafir, konuk
 • Guidance (n ) Rehberlik, kılavuzluk, yol gösterme
 • Guide (v ) Rehberlik etmek, yönlendirmek
 • Guilt (n ) Suç, kabahat, suçluluk
 • Guilty (adj ) Suçlu, kabahatli, günahkâr
 • Gusty (adj ) Rüzgârlı, fırtınalı