Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce F Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
F Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Fabric (n ) Kumaş, bez, dokuma
 • Fabricate (v ) Üretmek, uydurmak, atmak
 • Fabulous (adj ) Müthiş, şahane, harika
 • Face up to (phr.v ) Cesaretle karşılamak, kabul etmek
 • Facilitate (v ) Kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
 • Facilities (n ) Kolaylıklar, imkânlar, tesisler
 • Facility (n ) Yetenek, ustalık, imkân
 • Fade (v ) Solmak, uçmak, rengi atmak
 • Fail (v ) Başaramamak, becerememek
 • Faint (v ) Bayılmak, bitkin düşmek
 • Fair (adj ) Sarışın, fuar
 • Faith (n ) İnanç, güven, iman, sadakat
 • Fake (adj ) Sahte, taklit, uydurma, uyduruk
 • Fall (v ) Düşmek, inmek, dökülmek
 • Fall about (phr.v ) Çok fazla gülmek
 • Fall apart (phr.v ) Dağılmak, parçalanmak
 • Fall back (phr.v ) Dağılmak, parçalanmak
 • Fall back on (phr.v ) Müracaat etmek, başvurmak
 • Fall for (phr.v ) Abayı yakmak, bayılmak
 • Fall off (phr.v ) Düşmek, azalmak, damlamak
 • Fall out (phr.v ) Kavga etmek, bozuşmak
 • Fall short (phr.v ) Erişememek, kısa kalmak
 • Fall through (phr.v ) Başarısız olmak, başarı kazanamamak
 • Fame (n ) Şöhret, ün, ad, nam
 • Familiar (adj ) Tanıdık, aşina, yaygın
 • Famine (n ) Açlık, kıtlık, sıkıntı
 • Fanciful (adj ) Hayali, hayal ürünü, fantastik
 • Fantasy (n ) Düş, fantezi, hayal, hayal gücü
 • Fascinate (v ) Büyülemek, cezbetmek
 • Fascinate (v ) Büyülemek, cezbetmek
 • Fashion (n ) Moda, adet, tarz
 • Fashionable (adj ) Modaya uygun
 • Fatal (adj ) Öldürücü, ölümcül, ölümle biten
 • Fate (n ) Kader, kısmet, alın yazısı
 • Fatigue (n ) Yorgunluk, zahmet
 • Fault (n ) Hata, yanlış, kabahat
 • Faulty (adj ) Kusurlu, hatalı, arızalı
 • Favorable (adj ) İyi niyetli, olumlu, müsait
 • Favour (v ) Desteklemek, tutmak
 • Fearsome (adj ) Korkunç, dehşetli
 • Feasibility (n ) Uygulanabilirlik, yapılabilirlik, fizibilite
 • Feasible (adj ) Uygulanabilir, yapılabilir
 • Feat (n ) Kahramanlık, olağanüstü başarı
 • Feather (n ) Kahramanlık, olağanüstü başarı
 • Fed up (phr.v ) Den usanmak , bıkmak
 • Fed up with (phr.v ) Den usanmak , bıkmak
 • Feed (v ) Beslemek, yiyecek vermek
 • Feel for (phr.v ) Acımak
 • Feel for (phr.v ) Acımak
 • Feel up to (phr.v ) Yapabilir durumda olmak
 • Fellow (n ) Arkadaş, adam, eş
 • Fermentation (n ) Mayalanma, fermantasyon
 • Ferrous (adj ) Demir, demirli
 • Fertilizer (n ) Gübre
 • Fetch (v ) Gidip almak, getirmek
 • Fever (n ) Ateş, humma, hararet
 • Fib (v ) Yalan söylemek, uydurmak, atmak
 • Fiber (n ) Lif, fiber, iplik, tel
 • Fiction (n ) Düş, uydurma, kurgu
 • Field (n ) Bilgi alanı, alan, branş
 • Fierce (adj ) Azılı, azgın, sert, kızgın
 • Fight off (phr.v ) Defetmek, yenmek
 • Figure (n ) Figür, şekil, vücut yapısı, tip
 • Fill in (phr.v ) Form doldurmak, doldurmak
 • Fill in for (phr.v ) Form doldurmak, doldurmak
 • Fill in on (phr.v ) Haber vermek, haberdar etmek
 • Finite (adj ) Sınırlı, sonu olan, ölçülebilir
 • Fire (v ) Işten atmak
 • Fissure (n ) Çatlak, yarık, çatlama
 • Fix (v ) Tamir etmek, yerleştirmek
 • Fixture (n ) Demirbaş, tesisat, fikstür
 • Flame (n ) Alev
 • Flap (v ) Kanat çırpmak, savurmak
 • Flash (v ) Işık tutmak, aydınlatmak
 • Flaunt (v ) Hava atmak, gösteriş yapmak
 • Flavour (n ) Tat, lezzet, koku
 • Flaw (n ) Kusur, defo, hata
 • Flee (v ) Kaçmak, sıvışmak, tüymek
 • Fleet (n ) Filo, donanma, alay
 • Flesh (n ) Et, vücut, beden
 • Flexibility (n ) Esneklik
 • Fling (v ) Atmak, fırlatmak, savurmak
 • Float (v ) Yüzmek, batmadan yüzmek
 • Flood (v ) Su basmak, doldurmak
 • Flow (v ) Akmak, dolaşmak, süzülmek
 • Flu (n ) Grip
 • Fluctuate (v ) Dalgalanmak, inip çıkmak
 • Fluent (adj ) Akıcı, düzgün, sürükleyici
 • Fluid (n ) Sıvı, akışkan
 • Focus (v ) Odaklamak, bir noktada toplamak, yoğunlaşmak
 • Folk (n ) Halk, ahali, insanlar
 • Follicle (n ) Folikül, bezcik, saç kökü
 • Follow (v ) İzlemek, takip etmek, uymak
 • Follow through (phr.v ) Gerçekleştirmek, yerine getirmek
 • Follow up (phr.v ) Araştırmak, peşini bırakmamak
 • Fond (adj ) Düşkün, seven, aşırı
 • Force (v ) Zorlamak, mecbur etmek
 • Forecast (v ) Tahmin etmek, tasarlamak
 • Foremost (adj ) Önde gelen, en önemli, baş
 • Forensic (adj ) Mahkemeye ait, adli
 • Forerunner (n ) Müjdeci, haberci, ata
 • Foresee (v ) Önceden görmek, geleceği görmek, öngörmek
 • Forgery (n ) Sahtekârlık, sahtecilik, kalpazanlık
 • Form (v ) Biçimlendirmek, sekillendirmek
 • Former (adj ) Önceki, ilk
 • Formerly (adv ) Eskiden, önceden, vaktiyle
 • Formidable (adj ) Korkunç, tüyler ürpertici
 • Fort (n ) Kale, hisar
 • Forthcoming (adj ) Önümüzdeki, gelecek, yaklaşan
 • Fortunate (adj ) Şanslı, talihli, bahtı açık
 • Fortunately (adv ) Neyse ki
 • Fortune (n ) Şans, talih, uğur, kısmet, servet
 • Fossil (n ) Fosil, taşıl
 • Foster (v ) Beslemek, büyütmek, bakmak
 • Found (v ) Kurmak, temelini atmak
 • Foundation (n ) Kuruluş, tesis, kurum, temel
 • Fracture (v ) Kırılmak, kırmak, çatlamak
 • Fragment (n ) Parça, kırıntı, bölüm
 • Fragrant (adj ) Güzel kokulu, kokulu, mis kokulu
 • Frame (n ) Çerçeve, çatı, şasi
 • Framework (n ) İskelet, çatı, yapı, çerçeve
 • Frankly (adv ) Açıkça, dobra dobra, dürüstçe
 • Frantically (adv ) Çılgınca, delice
 • Freeze (v ) Donmak, buzlanmak
 • Freight (v ) Yüklemek, nakletmek
 • Fridge (n ) Buzdolabı
 • Frighten (v ) Korkutmak, dehşete düşürmek
 • Frigid (n ) Buz gibi, çok soğuk, duygusuz
 • Fringe (n ) Saçak, püskül, perçem
 • Frontier (n ) Sınır, hudut
 • Fruitful (adj ) Verimli, bereketli
 • Frustrate (v ) Önlemek, engel olmak, hayal kırıklığına uğratmak.
 • Fry (v ) Kızartmak
 • Fuel (n ) Yakıt, yakacak, benzin
 • Fulcrum (n ) Dayanak, destek noktası
 • Fulfill (v ) Yerine getirmek, gerçekleştirmek, tamamlamak
 • Fume (v ) Burnundan solumak, kudurmak
 • Fund (n ) Fon, sermaye, para kaynağı
 • Fundamental (adj ) Esas, temel, ana
 • Fur (n ) Kürk, post, kürklü hayvan
 • Furnish (v ) Döşemek, mobilya döşemek
 • Furtively (adv ) Gizlice, sinsice
 • Fury (n ) Öfke, hiddet, sinir, gazap
 • Futile (adj ) Boş, nafile, beyhude