Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce C Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
C Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Cable (n ) Kablo, telgraf
 • Cage (n ) Kafes, kuş kafesi
 • Calculate (v ) Hesap yapmak, hesap etmek, hesaplamak
 • Call at (phr.v ) Uğramak, ziyaret etmek
 • Call for (phr.v ) Gerektirmek, istemek, çağırmak
 • Call off (phr.v ) İptal etmek, feshetmek, durdurmak
 • Call on (phr.v ) Ziyaret etmek, uğramak
 • Call up (phr.v ) Telefon etmek, askere çağırmak
 • Calm down (phr.v ) Sakinleşmek, sakinleştirmek
 • Calorific (adj ) Isıtan, ısı veren
 • Came across (phr.v ) Karşılaşmak, rastlamak
 • Cancel (v ) İptal etmek
 • Cancel (v ) İptal etmek
 • Candidate (n ) Aday
 • Candle (n ) Mum, kandil
 • Canister (n ) Teneke kutu
 • Canopy (n ) Kubbe, örtü, paraşüt
 • Canyon (n ) Kanyon, vadi
 • Canyon (n ) Kanyon, vadi
 • Capability (n ) Kapasite, yetenek, kabiliyet
 • Capable (adj ) Kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
 • Capacity (n ) Kapasite, hacim, verim
 • Capitalize (v ) Sermayeleştirmek, fayda sağlamak
 • Captive (n ) Esir, tutsak
 • Capture (v ) Yakalamak, ele geçirmek
 • Cardboard (n ) Mukavva, karton
 • Cardiac (adj ) Kalp ile ilgili, kalp
 • Cardiac (adj ) Kalp ile ilgili, kalp
 • Care (n ) İlgi, itina, bakım
 • Care (n ) İlgi, itina, bakım
 • Care for (phr.v ) Bakmak, bakımını üstlenmek
 • Careless (adj ) Dikkatsiz
 • Carol (n ) Şarkı, ilahi
 • Carry (v ) Taşımak, götürmek
 • Carry away (phr.v ) Coşturmak, heyecanlandırmak
 • Carry off (phr.v ) Kazanmak, hakkından gelmek
 • Carry out (phr.v ) Uygulamak, yerine getirmek
 • Carry through (phr.v ) Gerçeklestirmek, yerine getirmek
 • Cartridge (n ) Fişek; hartuç, kartuş
 • Carve (v ) Kazımak, oymak
 • Cast (n ) Oyuncu kadrosu
 • Cast aside (phr.v ) Oyuncu kadrosu
 • Castle (n ) Kale
 • Catastrophe (n ) Felaket
 • Catch on (phr.v ) Tutulmak, moda olmak
 • Catch up (phr.v ) Aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
 • Catch up with (phr.v ) Aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
 • Caution (n ) Dikkat, ikaz, uyarı
 • Cautious (adj ) Tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli
 • Cavity (n ) Oyuk, çukur, boşluk
 • Celebrate (v ) Kutlamak, anmak, övmek
 • Celebrity (n ) Ün, ünlü kimse, tanınmış kimse
 • Celestial (adj ) Gökyüzü ait, göksel, cennetsel
 • Cement (n ) Çimento
 • Census (n ) Nüfus sayımı, sayım
 • Certainly (adv ) Kesinlikle, elbette
 • Certify (v ) Onaylamak, tasdik etmek
 • Cessation (n ) Durma, kesilme, ara, fasıla
 • Chairman (n ) Başkan, reis
 • Challenge (v ) Düelloya davet etmek, meydan okumak
 • Chance (n ) Olasılık, ihtimal, şans
 • Change over (phr.v ) Yöntem değiştirmek
 • Changeover (n ) Yöntem değiştirme, geçiş
 • Chaos (n ) Kaos
 • Chapter (n ) Bölüm
 • Characterize (v ) Canlandırmak, karakterize etmek
 • Charge (n ) Sorumluluk, yükleme, suçlama
 • Charm (v ) Cezbetmek, hayran bırakmak, büyülemek
 • Chart (n ) Çizelge, grafik, tablo
 • Chase (v ) Kovalamak, takip etmek, peşinde olmak
 • Cheat (v ) Hile yapmak, dolandırmak, kandırmak, kopya çekmek
 • Check in (phr.v ) Girmek, kaydetmek
 • Check off (phr.v ) Kontrol isareti koymak
 • Check off (phr.v ) Kontrol isareti koymak
 • Cheer up (phr.v ) Alkışlamak, keyiflendirmek, neşelendirmek
 • Cherish (v ) Şefkat göstermek, gütmek
 • Chew (v ) Çiğnemek
 • Chew out (phr.v ) Azarlamak
 • Chicken out (phr.v ) Çekinmek, kaçınmak
 • Chief (adj ) Baş, ana, en üst rütbeli
 • Chip in (phr.v ) Katkıda bulunmak, birlikte ödemek
 • Chronic (adj ) Kronik, sürekli, müzmin
 • Chronicle (n ) Kronolojik yazılmış tarih, kronik
 • Chunk (n ) Yığın, külçe, topak
 • Circle (v ) Çevrelemek, kuşatmak, daire çizmek
 • Circulate (v ) Dolaşmak, yayılmak
 • Circulatory (adj ) Dolaşım ile ilgili, dolaşımı sağlayan
 • Circumstance (n ) Koşul, durum, olay
 • Cite (v ) Alıntı yapmak, bahsetmek
 • Citrus (n ) Narenciye, turunçgillerden meyve
 • Civilize (v ) Uygarlaştırmak, medenileştirmek
 • Clad (adj ) Örtülü, sarılmış
 • Clam up (phr.v ) Susmak, konuşmayı bırakmak
 • Clamp (v ) Sıkıştırmak, kenetlemek
 • Clarify (v ) Açıklamak, aydınlığa kavuşturmak
 • Clarity (n ) Açıklık, berraklık, duruluk
 • Classify (v ) Sınıflandırmak, sınıflamak, ayırmak
 • Clay (n ) Kil, toprak, çamur
 • Cleanse (v ) Temizlemek, arındırmak
 • Clear away (phr.v ) Kaldırmak, toplamak
 • Clear off (phr.v ) Gözden kaybolmak, toz olmak
 • Clear up (phr.v ) Gerekli açıklamalar yapmak, anlatmak, gidermek
 • Clearly (adv ) Açıkça, anlaşılır biçimde
 • Cliché (n ) Klişe, basmakalıp söz
 • Cliff (n ) Kayalık, uçurum, yar
 • Climate (n ) İklim, hava, bölge
 • Climax (n ) Doruk, zirve, dönüm noktası
 • Climb (v ) Tırmanmak
 • Cling (v ) Yapışmak, sarılmak, bağlanmak
 • Cloak (n ) Pelerin, palto, manto
 • Clockwise (adv ) Saat yönünde
 • Clog (v ) Doldurmak, tıkamak, tıkanmak
 • Clone (v ) Çoğaltmak (eşeysiz)
 • Close (v ) Çoğaltmak (eşeysiz)
 • Close down (phr.v ) Sonlandırmak, kapatmak
 • Close in (phr.v ) Yaklaşmak
 • Clot (v ) Pıhtılaşmak, kesilmek
 • Cloudy (adj ) Bulutlu, kapalı
 • Clue (n ) İpucu, iz, işaret, anahtar
 • Clumsy (adj ) Sakar, beceriksiz
 • Cluster (n ) Salkım, demet, grup
 • Clutch (v ) Kavramak, yakalamak, tutmak
 • Coalesce (v ) Birleşmek, bir araya gelmek
 • Coast (n ) Sahil, deniz kenarı, deniz kıyısı
 • Code (v ) Kodlamak, şifrelemek
 • Code (v ) Kodlamak, şifrelemek
 • Cognitive (adj ) Kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
 • Coincide (v ) Rastlamak, denk gelmek, uymak
 • Coincidence (n ) Denk gelme, tesadüf, rastlantı
 • Collaborate (v ) İşbirliği yapmak, birlik olmak
 • Collapse (v ) Çökmek, düşmek, yıkılmak
 • Collect (v ) Biriktirmek, toplamak
 • Colonize (v ) Sömürge kurmak, sömürgeye yerleştirmek
 • Column (n ) Kolon, sütun
 • Columnist (n ) Köşe yazarı
 • Combat (n ) Savaş, mücadele, çarpışma
 • Combustion (n ) Yanma, tutuşma
 • Come about (phr.v ) Meydana gelmek, doğmak, çıkmak
 • Come across (phr.v ) Karşılaşmak, rastlamak
 • Come along (phr.v ) Birlikte gelmek, eşlik etmek
 • Come apart (phr.v ) Dağılmak, parçalanmak
 • Come around (phr.v ) Kendine gelmek, şuurun yerine gelmesi
 • Come down to (phr.v ) Şeklinde sonuçlanmak
 • Come in for (phr.v ) Uğramak, eleştiri almak
 • Come into (phr.v ) Mirasa konuvermek
 • Come off (phr.v ) Planlandığı gibi meydana gelmek
 • Come over (phr.v ) Başına gelmek, olmak
 • Come to (phr.v ) Kendine gelmek, ayılmak
 • Come up (phr.v ) Görüşmek, tartışmak
 • Come up against (phr.v ) Yüzleşmek, yüz yüze gelmek
 • Come up to (phr.v ) Ulaşmak, gelmek, denk olmak
 • Come up with (phr.v ) Ortaya bir düşünce atmak, üretmek
 • Comeback (n ) Dönüş, yeniden ortaya çıkma
 • Comet (n ) Kuyrukluyıldız
 • Comfort (v ) Rahatlatmak, teselli etmek
 • Command (v ) Emir vermek, emretmek
 • Commence (v ) Başlamak, başlatmak
 • Commendable (adj ) Övgüye değer, övülmeye lâyık
 • Comment (v ) Yorumlamak, değerlendirmek
 • Commentary (n ) Yorum, açıklama
 • Commentator (n ) Yorumcu, maç spikeri
 • Commerce (n ) Ticaret, iş, alım satım
 • Commercial (adj ) Ticari
 • Commission (n ) Komisyon, görev, vazife
 • Commodity (n ) Eşya, mal, emtia
 • Common (adj ) Ortak, müşterek, sıradan
 • Commonly (adv ) Çoğunlukla, bayağıca, alelâde
 • Commonplace (adj ) Sıradan, alelâde, olağan
 • Communal (adj ) Toplumsal, halk, halkın malı olan
 • Communicate (v ) İletişim kurmak, haberleşmek
 • Community (n ) Cemiyet, cemaat, topluluk
 • Compact (adj ) Sıkı, yoğun; özlü
 • Company (n ) Şirket, arkadaş
 • Comparable (adj ) Kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir
 • Comparatively (adv ) Orantılı olarak, nispeten
 • Compass (n ) Pusula
 • Compatibility (n ) Uygunluk, bağdaşma
 • Compatible (adj ) Uygun, uyumlu, bağdaşan
 • Compel (v ) Zorlamak, mecbur etmek
 • Compensate (v ) Karşılamak, telâfi etmek, eşitlemek
 • Compete (v ) Yarışmak, rekabet etmek
 • Competently (adv ) Ustaca
 • Competently (adv ) Ustaca
 • Competition (n ) Yarışma, rekabet
 • Competitive (adj ) Rekabete dayanan
 • Compile (v ) Derlemek, toplamak
 • Complacent (adj ) Halinden memnun, rahat, ilgisiz
 • Complain (v ) Şikâyet etmek, söylenmek, yakınmak
 • Complement (v ) Tamamlamak
 • Complete (v ) Tamamlamak, bitirmek
 • Complex (adj ) Bileşik, karmaşık, karışık
 • Complexity (n ) Güçlük, zorluk, karışıklık
 • Compliance (adj ) Uyma, itaat, rıza
 • Complicate (v ) Karıştırmak, güçleştirmek
 • Complicated (adj ) Karışık, karmaşık, anlaşılması zor
 • Complication (n ) Karmaşa, zorluk, komplikasyon
 • Compliment (v ) Övmek, iltifat etmek
 • Comply (v ) Razı olmak, uymak, boyun eğmek
 • Component (n ) Parça, eleman, bileşen
 • Composite (n ) Bileşik, karma, karışık
 • Compound (n ) Bileşen
 • Comprehend (v ) Anlamak, kavramak, algılamak
 • Comprehension (n ) Anlayış, kavrama, idrak, kavrayış
 • Comprehension (n ) Anlayış, kavrama, idrak, kavrayış
 • Comprehensively (adv ) Kapsamlı
 • Compress (v ) Bastırmak, sıkıştırmak
 • Comprise (v ) Kapsamak, içermek, içine almak
 • Compulsive (adj ) Zorlayıcı, dürtü etkisiyle yapılan
 • Compulsory (adj ) Zorunlu, mecburi, zorlayıcı
 • Compute (v ) Hesaplamak, hesap etmek
 • Conceal (v ) Gizlemek, saklamak, örtbas etmek
 • Conceit (n ) Kibir, kurum, kendini beğenme
 • Conceive (v ) Aklı almak, anlamak, kavramak
 • Concentrate (v ) Yoğunlaşmak, bir yerde toplamak
 • Concentric (adj ) Merkezleri bir, ortak merkezli
 • Concept (n ) Fikir, görüş, kavram
 • Concern (n ) İlgi, alâka
 • Concerned (adj ) İlgilenen, ilgili, meşgul, endişeli
 • Concise (adj ) Kısa, özlü, veciz
 • Conclusive (adj ) Son, kesin, kati, inandırıcı
 • Concrete (adj ) Somut, elle tutulur, gerçekten var olan
 • Condemn (v ) Kınamak, ayıplamak, suçlamak
 • Conductivity (n ) İletkenlik
 • Confer (v ) Vermek, sunmak, danışmak
 • Confess (v ) İtiraf etmek, kabullenmek
 • Confidence (n ) Güven, inanç, itimat, kendine güven
 • Confident (adj ) Güvenli, emin, kuşkusuz
 • Configure (v ) Düzenlemek, ayarlamak
 • Confine (v ) Sınırlamak, tutmak, hapsetmek
 • Conform (v ) Uymak, uyumlu olmak
 • Confront (v ) Yüz yüze getirmek, yüzleştirmek
 • Confrontation (n ) Yüzleşme, karşılaşma
 • Confuse (v ) Şaşırtmak, kafasını karıştırmak, karıştırmak
 • Confusion (n ) Kafa karışıklığı
 • Congenital (adj ) Yaradılıştan olan, doğuştan
 • Congestion (n ) Kalabalık, izdiham, tıkanıklık
 • Congratulate (adj ) Tebrik etmek, kutlamak
 • Congress (n ) Toplantı, kongre
 • Conjecture (v ) Varsaymak; sanmak
 • Conjointly (adv ) Birleşik olarak, müşterek
 • Conjunction (n ) Bağlaç
 • Connect (v ) Bağlamak, bitiştirmek
 • Connect with (phr.v ) Bağlamak, bitiştirmek
 • Connotation (n ) Yan anlam, çağrışım
 • Conquer (v ) Fethetmek, almak
 • Conscience (n ) Vicdan, inanç
 • Conscious (adj ) Bilinçli, farkında, kasti
 • Consciously (adv ) Bile bile, bilinçli olarak, kasten
 • Consecutive (adj ) Birbirini izleyen, artarda
 • Consecutively (adv ) Birbirini izleyerek, artarda olarak
 • Consensus (n ) Fikir birliği, ortak görüş, oybirliği
 • Consent (v ) Razı olmak, kabul etmek, izin vermek
 • Consequence (n ) Sonuç
 • Conserve (v ) Korumak, muhafaza etmek
 • Considerable (adj ) Önemli, hatırı sayılır ölçüde
 • Considerably (adv ) Oldukça, epeyce
 • Considerate (adj ) Saygılı, düşünceli, nazik
 • Consist (v ) Oluşmak, meydana gelmek
 • Consistency (n ) Tutarlılık
 • Consistent (adj ) Tutarlı, bağıntılı, istikrarlı
 • Consistently (adv ) Tutarlı bir şekilde
 • Console (v ) Avutmak, teselli etmek, avunmak
 • Consolidate (v ) Sağlamlaştırmak, pekiştirmek
 • Conspicuous (adj ) Belli, bariz, apaçık, göze çarpan
 • Conspiracy (n ) Komplo, gizli anlaşma, suikast
 • Constant (adj ) Daimi, sürekli, değişmez
 • Constantly (adv ) Sıkça, sık sık, sürekli
 • Consternation (n ) Şaşkınlık, hayret, afallama
 • Constipation (n ) Kabızlık, kabız, peklik
 • Constituent (n ) Bileşen, oluşturan parçalardan her biri
 • Constitute (v ) Kurmak, teşkil etmek, oluşturmak
 • Constraint (n ) Zorlama, baskı, zor
 • Construct (v ) İnşa etmek, yapmak
 • Constructive (adj ) Yapıcı
 • Consult (v ) Danışmak, başvurmak
 • Consume (v ) Tüketmek, harcamak, bitirmek
 • Consumption (n ) Tüketim, bitirme, harcama
 • Contact (v ) İlişki kurmak, irtibat kurmak
 • Contagious (adj ) Bulaşıcı, salgın, hastalık bulaştıran
 • Contain (v ) Kapsamak, içermek
 • Contaminate (v ) Kirletmek, bozmak, bulaştırmak
 • Contemplate (v ) Niyet etmek, düşünmek
 • Contemporary (adj ) Çağdaş, modern
 • Context (n ) Bağlam, sözün gelişi, kaynak
 • Continent (n ) Kıta, anakara
 • Continually (adv ) Sürekli olarak, boyuna
 • Continue (v ) Devam etmek, sürmek
 • Continuous (adj ) Devamlı, sürekli, aralıksız
 • Continuously (adv ) Sürekli olarak, durmadan
 • Contour (n ) Eşyükselti eğrisi, dış çizgiler
 • Contract (v ) Bir hastalık kapmak, yakalanmak
 • Contradictory (adj ) Çelişkili, tutarsız, aykırı, karşıt
 • Contrary (adj ) Zıt, karşı, ters, aksi
 • Contrast (n ) Kontrast, zıtlık, tezat, çelişki
 • Contribute (v ) Katkıda bulunmak, vermek
 • Control (v ) Kontrol etmek, idare etmek
 • Controversial (adj ) Tartışmalı, tartışmaya yol açan
 • Controversy (n ) Tartışma, çekişme, anlaşmazlık
 • Convection (n ) Konveksiyon, ısı yayma
 • Convene (v ) Toplamak, toplantıya çağırmak
 • Convenient (adj ) Kullanışlı, uygun, pratik
 • Conventional (adj ) Basmakalıp, alelade
 • Conversation (n ) Konuşma, görüşme, söyleşi
 • Converse (adj ) Ters, zıt, karşıt
 • Conversion (n ) Değiştirme, dönüştürme
 • Convey (v ) Taşımak, nakletmek, iletmek
 • Convey (v ) Taşımak, nakletmek, iletmek
 • Convict (v ) Mahkum etmek, suçlu bulmak
 • Convince (v ) İkna etmek, inandırmak
 • Cool (adj ) Serin, hoş
 • Cooperate (v ) İşbirliği etmek, işbirliği yapmak
 • Coordinate (v ) Koordine etmek, düzenlemek
 • Cope (v ) Başa çıkmak, üstesinden gelmek
 • Cope with (phr.v ) Başa çıkmak, üstesinden gelmek
 • Corporation (n ) Şirket, kurum
 • Correct (adj ) Doğru, yanlışsız
 • Correlate (v ) İlişiği olmak, bağlantı kurmak
 • Correlation (n ) Bağıntı, ilişki, korelasyon
 • Correspond (v ) Uymak, yaramak, benzemek
 • Corroborate (v ) Doğrulamak, onaylamak
 • Corrode (v ) Aşındırmak, yıpratmak
 • Corrosive (adj ) Aşındırıcı, çürütücü, yıpratıcı
 • Corruption (n ) Bozulma, çürüme, yozlaşma, yolsuzluk
 • Cost (v ) Mal olmak
 • Costly (adj ) Pahalı, değerli, pahalıya mal olan
 • Couch (v ) İfade etmek, söylemek
 • Council (n ) Meclis, kurul, konsey, yönetim kurulu
 • Counsel (v ) Nasihat etmek, akıl vermek
 • Count (v ) Saymak, hesaba katmak
 • Count on (phr.v ) Güvenmek
 • Counter (v ) Karşılık vermek, karşı koymak
 • Counteract (v ) Karşılık vermek, tersini yapmak
 • Counterbalance (v ) Karşılamak, eşit güçle karşı koymak
 • Counterfeit (v ) Sahtesini yapmak, taklit etmek
 • Countermeasure (n ) Önlem, karşı önlem
 • Countless (adj ) Sayısız, çok
 • Countryside (n ) Kırsal bölge
 • County (n ) İlçe, il, vilâyet
 • Courage (n ) Cesaret, yüreklilik, yiğitlik
 • Courageous (adj ) Cesur, yürekli, korkusuz
 • Courageous (adj ) Cesur, yürekli, korkusuz
 • Court (n ) Mahkeme
 • Courteous (adj ) Kibar, nazik, ince, saygılı
 • Covenant (n ) Anlaşma, antlaşma, sözleşme
 • Cover (v ) Kapamak, örtmek, kaplamak
 • Covert (adj ) Gizli, saklı, örtülü
 • Covet (v ) Gıpta etmek, imrenmek, gözü kalmak
 • Crack (v ) Çatlamak, çatlatmak
 • Crack down on (phr.v ) Çatlamak, çatlatmak
 • Cradle (n ) Beşik, başlangıç
 • Craftsman (n ) Usta, sanatçı, sanatkâr
 • Crash (v ) Kırılmak, parçalanmak, çarpmak
 • Create (v ) Oluşturmak, yaratmak, yapmak
 • Credibility (n ) Güvenilirlik
 • Credible (adj ) Güvenilir, inanılır, inandırıcı
 • Credit (n ) Kredi, geri ödenme
 • Credit (n ) Kredi, geri ödenme
 • Creep (v ) Sürünmek, emeklemek, sokulmak
 • Cretaceous (n ) Tebeşirli, mezozoik
 • Crevice (n ) Çatlak, yarık, gedik
 • Crew (n ) Mürettebat
 • Crick (n ) Adale kasılması, tutulma
 • Crime (n ) Suç, cinayet
 • Criminal (n ) Suçlu, sabıkalı
 • Cripple (v ) Sakatlamak, kötürüm bırakmak, felce uğramak
 • Crippled (adj ) Sakat, kötürüm, topal, arızalı
 • Crisis (n ) Buhran, kriz, bunalım
 • Critical (adj ) Kritik, hassas, ciddi, eleştiri
 • Crop up (phr.v ) Ortaya çıkmak, boy göstermek
 • Cross off (phr.v ) Listeden çıkartmak, silmek
 • Cross out (phr.v ) Üstünü çizmek, silmek
 • Crucial (adj ) Çok önemli, kritik
 • Crude (adj ) Kaba, nezaketsiz, ilkel
 • Crumble (v ) Ufalamak; parçalamak
 • Crust (n ) Kabuk, kuru ekmek; tortu
 • Cue (n ) İşaret, başlama işareti, replik
 • Culmination (n ) Doruk, zirve
 • Culmination (n ) Doruk, zirve
 • Culprit (n ) Suçlu, zanlı, sanık
 • Cultivate (v ) İşlemek, ekip biçmek
 • Cure (v ) İyileştirmek, tedavi etmek
 • Curiosity (n ) Merak, ilgi, ilginç şey
 • Curious (adj ) İlgili, meraklı
 • Current (adj ) Bugünkü, geçer, geçerli
 • Currently (adv ) Halen, şu anda
 • Curricula (n ) Müfredat, öğretim programı
 • Curriculum (n ) Müfredat, öğretim programı
 • Curtail (v ) Kısaltmak, kısmak
 • Cushion (n ) Minder, yastık, tampon
 • Custody (n ) Gözaltı, tutukluluk, velayet
 • Customize (v ) Müşteri isteğine göre değiştirmek
 • Cut down (phr.v ) Azaltmak
 • Cut down on (phr.v ) Kısmak, azaltmak
 • Cut off (phr.v ) Ayırmak, koparmak
 • Cut out (phr.v ) Kesmek, bırakmak
 • Cutback (n ) Eksiltme, azaltma, kesme