Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce B Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
B Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Back (v ) Destek olmak
 • Back down (phr.v ) Vazgeçmek, sözünden dönmek
 • Back up (phr.v ) Desteklemek, arka çıkmak, yedeklemek
 • Background (n ) Özgeçmiş, geçmiş deneyimler
 • Backwards (adv ) Geriye, geriye doğru, geri
 • Balance (v ) Tartmak, dengelemek
 • Ballast (n ) Safra; balast, istikrar
 • Banish (v ) Kovmak, defetmek, sürgün etmek
 • Banish (v ) Kovmak, defetmek, sürgün etmek
 • Bankrupt (v ) İflas ettirmek, batırmak
 • Barefoot (adj ) Yalınayak, çıplak ayaklı
 • Bargain (n ) Pazarlık, kelepir
 • Bargain for (phr.v ) Hesaba katmak, beklemek
 • Barrel (n ) Fıçı, varil, namlu
 • Barren (adj ) Kısır, verimsiz, çorak, kıraç
 • Barricade (n ) Barikat, engel, siper
 • Basal (adj ) Bazal, esas ile ilgili, temel
 • Base (n ) Kök, temel, dayanak
 • Base on (phr.v ) Dayandırmak, dayamak
 • Basin (n ) Leğen, kâse
 • Basis (n ) Temel, esas, kaynak
 • Battle (v ) Savaşmak, mücadele etmek
 • Battlefield (n ) Savaş alanı
 • Battleship (n ) Savaş gemisi, zırhlı gemi
 • Bauxite (n ) Boksit
 • Bauxite (n ) Boksit
 • Be off (phr.v ) Ayrılmak, yola çıkmak
 • Be taken aback (phr.v ) Şok olmak
 • Beam (v ) Işımak, ışık saçmak, parlamak
 • Bear (v ) Dayanmak, çekmek, katlanmak
 • Bear out (phr.v ) Desteklemek, doğrulamak
 • Bear out (phr.v ) Desteklemek, doğrulamak
 • Bear up (phr.v ) Dayanmak, çekmek, katlanmak
 • Beat (v ) Vurmak, dövmek
 • Beat up (phr.v ) Fena halde dövmek
 • Beeswax (n ) Balmumu
 • Beg off (phr.v ) Geri çevirmek
 • Behalf (n ) Adına
 • Behave (v ) Davranmak
 • Behaviour (n ) Tavır, davranış, hareket
 • Believe (v ) İnanmak, güvenmek
 • Bench (n ) Bank, sıra, kürsü
 • Bend (v ) Eğmek, bükmek
 • Beneath (adv ) Altında, altına, altta
 • Beneficial (adj ) Yararlı, hayırlı, faydalı
 • Beneficiary (n ) Yararlanan kimse; hak sahibi
 • Benefit (n ) Yarar, fayda, çıkar
 • Benign (n ) İyi huylu, sevecen, iyi kalpli
 • Beset (v ) Rahat vermemek, kuşatmak
 • Betray (v ) İhanet etmek, hıyanet etmek, ifşa etmek
 • Bewilder (v ) Şaşırtmak, hayret ettirmek
 • Bewitch (v ) Büyülemek, büyü yapmak
 • Biased (adj ) Önyargılı, taraflı, peşin hükümlü
 • Bid (v ) Fiyat vermek, teklif vermek
 • Bind (v ) Bağlamak, ciltlemek; tutturmak
 • Bite (v ) Isırmak, dişlemek, sokmak
 • Blanket (n ) Battaniye, örtü
 • Blast (n ) Şiddetli rüzgâr, rüzgâr
 • Blaze (v ) Alev alev yanmak, parlamak, ışımak
 • Bleach (n ) Çamaşır suyu, ağartıcı
 • Bleak (adj ) Rüzgârlı, umutsuz, kasvetli
 • Blend (v ) Harmanlamak, karıştırmak, karışmak, harmanlamak
 • Blind (adj ) Kör, görmeyen, anlayışsız
 • Block (v ) Bloke etmek, engellemek
 • Blood (n ) Kan
 • Blow (v ) Esmek, körüklemek, üflemek
 • Blow (v ) Esmek, körüklemek, üflemek
 • Blow up (phr.v ) Patlamak, havaya uçurmak
 • Blunder (v ) Pot kırmak, gaf yapmak
 • Blunt (adj ) Kör, kör (bıçak), körelmiş
 • Bluntly (adv ) Açık açık, dobra dobra
 • Blur (v ) Bulandırmak, bulanmak
 • Blush (v ) Kızarmak, yüzü kızarmak
 • Blush (v ) Kızarmak, yüzü kızarmak
 • Boastful (adj ) Övüngen, böbürlenen, övünen
 • Boil (v ) Kaynatmak, fokurdatmak
 • Bold (adj ) Cesur, gözü pek, cüretli
 • Bolt (n ) Cıvata; sürgü
 • Bomb (v ) Bombalamak, bombardıman etmek
 • Bombard (v ) Bombalamak, bombardıman etmek
 • Bond (v ) Tutturmak, yapıştırmak
 • Bone (n ) Kemik, kılçık
 • Bone up on (phr.v ) Çok çalışmak, ineklemek
 • Book (v ) Ayırmak, yer ayırmak
 • Boom (v ) Gelişmek, fırlamak
 • Boost (v ) Artırmak, yükseltmek
 • Boring (adj ) Sıkıcı
 • Borrow (v ) Ödünç almak
 • Bother (v ) Canını sıkmak, rahatsız etmek
 • Bottom (n ) Dip, alt
 • Bound (v ) Sınırlarını çizmek, sınırlamak
 • Bountiful (adj ) Cömert, eli açık, bol
 • Bounty (n ) Cömertlik, armağan, hediye
 • Boycott (v ) Boykot etmek
 • Brain (n ) Beyin
 • Brake (v ) Fren yapmak, frenlemek
 • Branch (n ) Dal, şube, kol
 • Bread (n ) Ekmek
 • Break away (phr.v ) Kaçmak, kirişi kırmak
 • Break away (phr.v ) Kaçmak, kirişi kırmak
 • Break in (phr.v ) Zorla girmek
 • Break into (phr.v ) Zorla içeri girmek, soymak
 • Break off (phr.v ) Birdenbire kesilmek, durmak, kesmek, kırmak
 • Break out of (phr.v ) Firar etmek
 • Break through (phr.v ) Doğmak, çıkmak
 • Breakage (n ) Kırılma, kırma
 • Breakdown (n ) Arıza, bozulma, sorun
 • Breakthrough (n ) Buluş, atılım
 • Breath (n ) Nefes, soluk, fısıltı
 • Breathe (v ) Solumak, nefes almak
 • Breathe (v ) Solumak, nefes almak
 • Breed (v ) Doğurmak, çoğalmak
 • Bribe (v ) Rüşvet vermek, para yedirmek
 • Brick (n ) Tuğla
 • Bridge (n ) Köprü
 • Brief (adj ) Kısa, kısa ve öz
 • Briefly (adv ) Kısaca
 • Brigade (n ) Tugay, ekip, takım
 • Brilliant (adj ) Zeki, pırıl pırıl, harika
 • Bring about (phr.v ) Neden olmak, yol açmak
 • Bring back (phr.v ) Geri getirmek, hatırlatmak
 • Bring in (phr.v ) Sunmak, getirmek
 • Bring off (phr.v ) Kurtarmak, başarmak
 • Bring on (phr.v ) Sebep olmak
 • Bring out (phr.v ) Yayımlamak, çıkarmak
 • Bring round (phr.v ) Ayıltmak
 • Bring up (phr.v ) Yetiştirmek, büyütmek
 • Brink (n ) Kenar, kıyı, eşik
 • Brittle (adj ) Kolay kırılır, kırılgan, gevrek
 • Broaden (v ) Genişlemek, genişletmek
 • Broadly (adv ) Geniş geniş, genel olarak
 • Bronze (n ) Bronz, tunç, bronz
 • Browser (n ) Tarayıcı
 • Brush up (phr.v ) Tekrar etmek
 • Brush up on (phr.v ) Çalısmak, ilerletmek
 • Bubble (n ) Kabarcık, hava kabarcığı, baloncuk
 • Budget (n ) Bütçe
 • Build (v ) İnşa etmek
 • Build up (phr.v ) Kurmak, kuvvetlendirmek, artırmak
 • Bunker (n ) Sığınak
 • Burden (v ) Yüklemek, sırtına yüklemek
 • Burglary (n ) Hırsızlık
 • Burn (v ) Yanmak, tutuşmak, alev almak
 • Burn down (phr.v ) Yanmak, yakmak, yanıp kül olmak
 • Burn up (phr.v ) Yanıp kül olmak
 • Burst (v ) Patlak vermek, patlamak
 • Burst into (phr.v ) Bir yere aniden girmek
 • Burst into tears (phr.v ) Gözyaşlarına boğulmak
 • Bustle (v ) Telaş etmek, koşuşturmak
 • Butt in (phr.v ) Burnunu sokmak, karışmak
 • Buy off (phr.v ) Rüşvet vererek satın almak
 • Bypass (v ) Atlamak, dolaştırmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.