Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce C Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
C Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Cabinet (N) Kabine, bakanlar kurulu
 • Cable (N) Kablo, telgraf
 • Cage (N) Kafes, kuş kafesi
 • Calculate (V) Hesap yapmak, hesap etmek, hesaplamak
 • Call at (Phr.V) Uğramak, ziyaret etmek
 • Call for (Phr.V) Gerektirmek, istemek, çağırmak
 • Call off (Phr.V) İptal etmek, feshetmek, durdurmak
 • Call on (Phr.V) Ziyaret etmek, uğramak
 • Call up (Phr.V) Telefon etmek, askere çağırmak
 • Calm (Adj) Sakin
 • Calorific (Adj) Isıtan, ısı veren
 • Came across (Phr.V) Karşılaşmak, rastlamak
 • Cancel (V) İptal etmek
 • Candidate (N) Aday
 • Candle (N) Mum, kandil
 • Canister (N) Teneke kutu
 • Canopy (N) Kubbe, örtü, paraşüt
 • Canyon (N) Kanyon, vadi
 • Cap (N) Kep, kasket, başlık, kapak
 • Capability (N) Kapasite, yetenek, kabiliyet
 • Capable (Adj) Kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
 • Capacity (N) Kapasite, hacim, verim
 • Capital (N) Başkent
 • Capitalize (V) Sermayeleştirmek, fayda sağlamak
 • Captain (N) Kaptan, yüzbaşı
 • Captive (N) Esir, tutsak
 • Capture (V) Yakalamak, ele geçirmek
 • Cardboard (N) Mukavva, karton
 • Cardiac (Adj) Kalp ile ilgili, kalp
 • Care for (Phr.V) Bakmak
 • Care (N) İlgi, itina, bakım
 • Career (N) Meslek yaşamı, kariyer
 • Careful (Adj) Dikkatli, özenli
 • Careless (Adj) Dikkatsiz
 • Carol (N) Şarkı, ilahi
 • Carry away (Phr.V) Coşturmak, heyecanlandırmak
 • Carry off (Phr.V) Kazanmak, hakkından gelmek
 • Carry on (Phr.V) Devam etmek
 • Carry out (Phr.V) Uygulamak, yerine getirmek
 • Carry through (Phr.V) Gerçekleştirmek, yerine getirmek
 • Carry (V) Taşımak, götürmek
 • Cartridge (N) Fişek; hartuç, kartuş
 • Carve (V) Kazımak, oymak
 • Case (N) Dava, durum, hadise
 • Cast aside (Phr.V) Bir kenara koymak, terk etmek
 • Cast (N) Oyuncu kadrosu
 • Castle (N) Kale
 • Casual (Adj) Tesadüfen olan, rahat
 • Catastrophe (N) Felaket
 • Catch on (Phr.V) Tutulmak, moda olmak
 • Catch up with (Phr.V) Aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
 • Catch up (Phr.V) Aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
 • Caterpillar (N) Tırtıl, kurt
 • Cattle (N) Sığır ve davarlar
 • Cause (V) Sebep olmak
 • Caution (N) Dikkat, ikaz, uyarı
 • Cautious (Adj) Tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli
 • Cavity (N) Oyuk, çukur, boşluk
 • Cease (V) Kesmek, durdurmak
 • Celebrate (V) Kutlamak, anmak, övmek
 • Celebrity (N) Ün, ünlü kimse, tanınmış kimse
 • Celestial (Adj) Gökyüzü ait, göksel, cennetsel
 • Cement (N) Çimento
 • Census (N) Nüfus sayımı, sayım
 • Ceramic (Adj) Seramik, porselen
 • Certain (Adj) Kesin, muhakkak, emin, belli, bazı
 • Certainly (Adv) Kesinlikle, elbette
 • Certificate (N) Belge, sertifika
 • Certify (V) Onaylamak, tasdik etmek
 • Cessation (N) Durma, kesilme, ara, fasıla
 • Chain (N) Dizi, silsile
 • Chairman (N) Başkan, reis
 • Challenge (V) Düelloya davet etmek, meydan okumak
 • Chamber (N) Oda, yatak odası, büro
 • Chance (N) Olasılık, ihtimal, şans
 • Change over (Phr.V) Yöntem değiştirmek
 • Changeover (N) Yöntem değiştirme, geçiş
 • Channel (N) Kanal
 • Chaos (N) Kaos
 • Chapter (N) Bölüm
 • Characterize (V) Canlandırmak, karakterize etmek
 • Charge (N) Sorumluluk, yükleme, suçlama
 • Charity (N) Hayır, hayırseverlik, yardımseverlik
 • Charm (V) Cezbetmek, hayran bırakmak, büyülemek
 • Charming (Adj) Çekici, büyüleyici, cazibeli
 • Chart (N) Çizelge, grafik, tablo
 • Chase (V) Kovalamak, takip etmek, peşinde olmak
 • Chat (V) Muhabbet etmek, sohbet etmek
 • Cheat (V) Hile yapmak, dolandırmak, kandırmak, kopya çekmek
 • Check in (Phr.V) Girmek, kaydetmek
 • Check off (Phr.V) Kontrol işareti koymak
 • Check out (Phr.V) Çıkış yapmak, ayrılmak
 • Check (V) Kontrol etmek
 • Cheer up (Phr.V) Neşelenmek, neşelendirmek
 • Cheer (V) Alkışlamak, keyiflendirmek, neşelendirmek
 • Chemistry (N) Kimya
 • Cherish (V) Şefkat göstermek, gütmek
 • Chew out (Phr.V) Azarlamak
 • Chew (V) Çiğnemek
 • Chicken out (Phr.V) Çekinmek, kaçınmak
 • Chief (Adj) Baş, ana, en üst rütbeli
 • Chip in (Phr.V) Katkıda bulunmak, birlikte ödemek
 • Choice (N) Seçim, seçenek, tercih
 • Chronic (Adj) Kronik, sürekli, müzmin
 • Chronicle (N) Kronolojik yazılmış tarih, kronik
 • Chunk (N) Yığın, külçe, topak
 • Cipher (V) Şifrelemek, şifre ile yazmak
 • Circle (V) Çevrelemek, kuşatmak, daire çizmek
 • Circuit (N) Devre
 • Circulate (V) Dolaşmak, yayılmak
 • Circulatory (Adj) Dolaşım ile ilgili, dolaşımı sağlayan
 • Circumstance (N) Koşul, durum, olay
 • Circus (N) Sirk, sirk gösterileri
 • Cite (V) Alıntı yapmak, bahsetmek
 • Citizen (N) Vatandaş, yurttaş
 • Citrus (N) Narenciye, turunçgillerden meyve
 • Civil (Adj) Nazik, medeni, uygar
 • Civilian (Adj) Sivil
 • Civilize (V) Uygarlaştırmak, medenileştirmek
 • Clad (Adj) Örtülü, sarılmış
 • Claim (V) İstemek, talep etmek, iddia etmek
 • Clam up (Phr.V) Susmak, konuşmayı bırakmak
 • Clamp (V) Sıkıştırmak, kenetlemek
 • Clarify (V) Açıklamak, aydınlığa kavuşturmak
 • Clarity (N) Açıklık, berraklık, duruluk
 • Classify (V) Sınıflandırmak, sınıflamak, ayırmak
 • Clay (N) Kil, toprak, çamur
 • Cleanse (V) Temizlemek, arındırmak
 • Clear away (Phr.V) Kaldırmak, toplamak
 • Clear off (Phr.V) Gözden kaybolmak, toz olmak
 • Clear up (Phr.V) Gerekli açıklamalar yapmak, anlatmak, gidermek
 • Clearly (Adv) Açıkça, anlaşılır biçimde
 • Clement (Adj) Ilıman, ılımlı, uysal
 • Clerk (N) Kâtip, yazman, yazıcı
 • Clever (Adj) Zeki, akıllı, cin gibi, zarif
 • Cliché (N) Klişe, basmakalıp söz
 • Click (V) Tıklamak
 • Client (N) Müvekkil, müşteri, alıcı
 • Cliff (N) Kayalık, uçurum, yar
 • Climate (N) İklim, hava, bölge
 • Climax (N) Doruk, zirve, dönüm noktası
 • Climb (V) Tırmanmak
 • Cling (V) Yapışmak, sarılmak, bağlanmak
 • Cloak (N) Pelerin, palto, manto
 • Clockwise (Adv) Saat yönünde
 • Clog (V) Doldurmak, tıkamak, tıkanmak
 • Clone (V) Çoğaltmak (eşeysiz)
 • Close down (Phr.V) Sonlandırmak, kapatmak
 • Close in (Phr.V) Yaklaşmak
 • Close (V) Kapatmak
 • Clot (V) Pıhtılaşmak, kesilmek
 • Cloudy (Adj) Bulutlu
 • Clue (N) İpucu, iz, işaret, anahtar
 • Clumsy (Adj) Sakar, beceriksiz
 • Cluster (N) Salkım, demet, grup
 • Clutch (V) Kavramak, yakalamak, tutmak
 • Coal (N) Kömür, maden kömürü
 • Coalesce (V) Birleşmek, bir araya gelmek
 • Coalition (N) Koalisyon, birleşme
 • Coarse (Adj) Kaba, kaba saba, kalın
 • Coast (N) Sahil
 • Code (N) Kod, şifre
 • Cognitive (Adj) Kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
 • Coherent (Adj) Uyumlu, ahenkli
 • Coin (V) Sözcük uydurmak, deyim bulmak
 • Coincide (V) Rastlamak, denk gelmek, uymak
 • Coincidence (N) Denk gelme, tesadüf, rastlantı
 • Collaborate (V) İşbirliği yapmak, birlik olmak
 • Collapse (V) Çökmek, düşmek, yıkılmak
 • Collar (N) Yaka, tasma
 • Colleague (N) Meslektaş, iş arkadaşı
 • Collect (V) Toplamak
 • College (N) Yüksekokul, üniversite
 • Collide (V) Çarpmak, çarpışmak, çatışmak
 • Colloquial (Adj) Konuşma diline ait, günlük konuşma dilinde
 • Colonial (Adj) Sömürge, koloni ile ilgili
 • Colonize (V) Sömürge kurmak, sömürgeye yerleştirmek
 • Column (N) Kolon, sütun
 • Columnist (N) Köşe yazarı
 • Combat (N) Savaş, mücadele, çarpışma
 • Combine (V) Birleştirmek, kombine etmek
 • Combustion (N) Yanma, tutuşma
 • Come about (Phr.V) Meydana gelmek, doğmak, çıkmak
 • Come across (Phr.V) Karşılaşmak, rastlamak
 • Come along (Phr.V) Birlikte gelmek, eşlik etmek
 • Come apart (Phr.V) Dağılmak, parçalanmak
 • Come around (Phr.V) Kendine gelmek, şuurun yerine gelmesi
 • Come back (Phr.V) Geri dönmek
 • Come down to (Phr.V) Şeklinde sonuçlanmak
 • Come down with (Phr.V) Rahatsızlanmak, hastalanmak
 • Come in for (Phr.V) Uğramak, eleştiri almak
 • Come in (Phr.V) Moda olmak
 • Come into (Phr.V) Mirasa konuvermek
 • Come off (Phr.V) Planlandığı gibi meydana gelmek
 • Come on (Exc) Hadi
 • Come out (Phr.V) Sonuçlanmak, ortaya çıkmak
 • Come over (Phr.V) Başına gelmek, olmak
 • Come to (Phr.V) Kendine gelmek, ayılmak
 • Come up against (Phr.V) Yüzleşmek, yüz yüze gelmek
 • Come up to (Phr.V) Ulaşmak, gelmek, denk olmak
 • Come up with (Phr.V) Ortaya bir düşünce atmak, üretmek
 • Come up (Phr.V) Görüşmek, tartışmak
 • Comeback (N) Dönüş, yeniden ortaya çıkma
 • Comet (N) Kuyrukluyıldız
 • Comfort (V) Rahatlatmak, teselli etmek
 • Comfortable (Adj) Konforlu, rahat
 • Command (V) Emir vermek, emretmek
 • Commence (V) Başlamak, başlatmak
 • Commendable (Adj) Övgüye değer, övülmeye lâyık
 • Comment (V) Yorumlamak, değerlendirmek
 • Commentary (N) Yorum, açıklama
 • Commentator (N) Yorumcu, maç spikeri
 • Commerce (N) Ticaret, iş, alım satım
 • Commercial (Adj) Ticari
 • Commission (N) Komisyon, görev, vazife
 • Commit (V) İşlemek, suç işlemek
 • Committee (N) Komite
 • Commodity (N) Eşya, mal, emtia
 • Common (Adj) Ortak, müşterek, sıradan
 • Commonly (Adv) Çoğunlukla, bayağıca, alelâde
 • Commonplace (Adj) Sıradan, alelâde, olağan
 • Communal (Adj) Toplumsal, halk, halkın malı olan
 • Communicate (V) İletişim kurmak
 • Communication (N) İletişim
 • Community (N) Cemiyet, cemaat, topluluk
 • Compact (Adj) Sıkı, yoğun; özlü
 • Company (N) Şirket, arkadaş
 • Comparable (Adj) Kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir
 • Comparatively (Adv) Orantılı olarak, nispeten
 • Compare (V) Karşılaştırmak, mukayese etmek
 • Comparison (N) Karşılaştırma
 • Compass (N) Pusula
 • Compatibility (N) Uygunluk, bağdaşma
 • Compatible (Adj) Uygun, uyumlu, bağdaşan
 • Compel (V) Zorlamak, mecbur etmek
 • Compensate (V) Karşılamak, telâfi etmek, eşitlemek
 • Compete (V) Yarışmak, rekabet etmek
 • Competently (Adv) Ustaca
 • Competition (N) Yarışma, rekabet
 • Competitive (Adj) Rekabete dayanan
 • Compile (V) Derlemek, toplamak
 • Complacent (Adj) Halinden memnun, rahat, ilgisiz
 • Complain (V) Şikâyet etmek, söylenmek, yakınmak
 • Complement (V) Tamamlamak
 • Complete (Adj) Tam
 • Completely (Adv) Tam olarak, tamamıyla, bütünüyle
 • Complex (Adj) Bileşik, karmaşık, karışık
 • Complexity (N) Güçlük, zorluk, karışıklık
 • Compliance (Adj) Uyma, itaat, rıza
 • Complicate (V) Karıştırmak, güçleştirmek
 • Complicated (Adj) Karışık, karmaşık, anlaşılması zor
 • Complication (N) Karmaşa, zorluk, komplikasyon
 • Compliment (V) Övmek, iltifat etmek
 • Comply (V) Razı olmak, uymak, boyun eğmek
 • Component (N) Parça, eleman, bileşen
 • Compose (V) Oluşturmak, bestelemek
 • Composite (N) Bileşik, karma, karışık
 • Compound (N) Bileşen
 • Comprehend (V) Anlamak, kavramak, algılamak
 • Comprehension (N) Anlayış, kavrama, idrak, kavrayış
 • Comprehensive (Adj) Etraflı, geniş, çok yönlü
 • Comprehensively (Adv) Kapsamlı
 • Compress (V) Bastırmak, sıkıştırmak
 • Comprise (V) Kapsamak, içermek, içine almak
 • Compromise (V) Uzlaştırmak, ara bulmak, uzlaşmak
 • Compulsive (Adj) Zorlayıcı, dürtü etkisiyle yapılan
 • Compulsory (Adj) Zorunlu, mecburi, zorlayıcı
 • Compute (V) Hesaplamak, hesap etmek
 • Computer (N) Bilgisayar
 • Conceal (V) Gizlemek, saklamak, örtbas etmek
 • Conceit (N) Kibir, kurum, kendini beğenme
 • Conceive (V) Aklı almak, anlamak, kavramak
 • Concentrate (V) Yoğunlaşmak, bir yerde toplamak
 • Concentric (Adj) Merkezleri bir, ortak merkezli
 • Concept (N) Fikir, görüş, kavram
 • Concern (N) İlgi, alâka
 • Concerned (Adj) İlgilenen, ilgili, meşgul, endişeli
 • Concise (Adj) Kısa, özlü, veciz
 • Conclude (V) Bitirmek, sonuçlandırmak
 • Conclusive (Adj) Son, kesin, kati, inandırıcı
 • Concrete (Adj) Somut, elle tutulur, gerçekten var olan
 • Condemn (V) Kınamak, ayıplamak, suçlamak
 • Condense (V) Yoğunlaşmak, koyulaşmak
 • Conduct (V) Yönetmek, düzenlemek
 • Conductivity (N) İletkenlik
 • Confer (V) Vermek, sunmak, danışmak
 • Conference (N) Konferans, kongre, görüşme
 • Confess (V) İtiraf etmek, kabullenmek
 • Confidence (N) Güven, inanç, itimat, kendine güven
 • Confident (Adj) Güvenli, emin, kuşkusuz
 • Configure (V) Düzenlemek, ayarlamak
 • Confine (V) Sınırlamak, tutmak, hapsetmek
 • Confirm (V) Onaylamak, doğrulamak
 • Conflict (N) Anlaşmazlık, çekişme, çarpışma,
 • Conform (V) Uymak, uyumlu olmak
 • Confront (V) Yüz yüze getirmek, yüzleştirmek
 • Confrontation (N) Yüzleşme, karşılaşma
 • Confuse (V) Şaşırtmak, kafasını karıştırmak, karıştırmak
 • Confusion (N) Kafa karışıklığı
 • Congenital (Adj) Yaradılıştan olan, doğuştan
 • Congestion (N) Kalabalık, izdiham, tıkanıklık
 • Congratulate (Adj) Tebrik etmek, kutlamak
 • Congress (N) Toplantı, kongre
 • Conjecture (V) Varsaymak; sanmak
 • Conjointly (Adv) Birleşik olarak, müşterek
 • Conjunction (N) Bağlaç
 • Connect (V) Bağlamak, bitiştirmek
 • Connotation (N) Yan anlam, çağrışım
 • Conquer (V) Fethetmek, almak
 • Conscience (N) Vicdan, inanç
 • Conscious (Adj) Bilinçli, farkında, kasti
 • Consciously (Adv) Bile bile, bilinçli olarak, kasten
 • Consciousness (N) Bilinç, şuur, idrak, zihin
 • Consecutive (Adj) Birbirini izleyen, artarda
 • Consecutively (Adv) Birbirini izleyerek, artarda olarak
 • Consensus (N) Fikir birliği, ortak görüş, oybirliği
 • Consent (V) Razı olmak, kabul etmek, izin vermek
 • Consequence (N) Sonuç
 • Consequently (Adv) Sonuç olarak, bu nedenle
 • Conservation (N) Korunum, sakınım, tasarruf
 • Conservative (N) Tutucu, muhafazakâr
 • Conserve (V) Korumak, muhafaza etmek
 • Consider (V) Dikkate almak, hesaba katmak
 • Considerable (Adj) Önemli, hatırı sayılır ölçüde
 • Considerably (Adv) Oldukça, epeyce
 • Considerate (Adj) Saygılı, düşünceli, nazik
 • Consist (V) Oluşmak, meydana gelmek
 • Consistency (N) Tutarlılık
 • Consistent (Adj) Tutarlı, bağıntılı, istikrarlı
 • Consistently (Adv) Tutarlı bir şekilde
 • Console (V) Avutmak, teselli etmek, avunmak
 • Consolidate (V) Sağlamlaştırmak, pekiştirmek
 • Conspicuous (Adj) Belli, bariz, apaçık, göze çarpan
 • Conspiracy (N) Komplo, gizli anlaşma, suikast
 • Constant (Adj) Daimi, sürekli, değişmez
 • Constantly (Adv) Sıkça, sık sık, sürekli
 • Consternation (N) Şaşkınlık, hayret, afallama
 • Constipation (N) Kabızlık, kabız, peklik
 • Constituent (N) Bileşen, oluşturan parçalardan her biri
 • Constitute (V) Kurmak, teşkil etmek, oluşturmak
 • Constraint (N) Zorlama, baskı, zor
 • Construct (V) İnşa etmek, yapmak
 • Constructive (Adj) Yapıcı
 • Consult (V) Danışmak, başvurmak
 • Consume (V) Tüketmek, harcamak, bitirmek
 • Consumer (N) Tüketici
 • Consumption (N) Tüketim, bitirme, harcama
 • Contact (V) İlişki kurmak, irtibat kurmak
 • Contagious (Adj) Bulaşıcı, salgın, hastalık bulaştıran
 • Contain (V) Kapsamak, içermek
 • Contaminate (V) Kirletmek, bozmak, bulaştırmak
 • Contemplate (V) Niyet etmek, düşünmek
 • Contemporary (Adj) Çağdaş, modern
 • Content (Adj) Hoşnut, memnun, hazır
 • Contention (N) Kavga, çekişme, tartışma
 • Contest (N) Yarışma, müsabaka
 • Context (N) Bağlam, sözün gelişi, kaynak
 • Continent (N) Kıta,
 • Continually (Adv) Sürekli olarak, boyuna
 • Continue (V) Devam etmek, sürmek
 • Continuous (Adj) Devamlı, sürekli, aralıksız
 • Continuously (Adv) Sürekli olarak, durmadan
 • Contour (N) Eşyükselti eğrisi, dış çizgiler
 • Contract (V) Bir hastalık kapmak, yakalanmak
 • Contradict (V) Yalanlamak, aksini iddia etmek
 • Contradictory (Adj) Çelişkili, tutarsız, aykırı, karşıt
 • Contrary (Adj) Zıt, karşı, ters, aksi
 • Contrast (N) Kontrast, zıtlık, tezat, çelişki
 • Contribute (V) Katkıda bulunmak, vermek
 • Control (V) Kontrol etmek
 • Controversial (Adj) Tartışmalı, tartışmaya yol açan
 • Controversy (N) Tartışma, çekişme, anlaşmazlık
 • Convection (N) Konveksiyon, ısı yayma
 • Convene (V) Toplamak, toplantıya çağırmak
 • Convenient (Adj) Kullanışlı, uygun, pratik
 • Convention (N) Toplantı, kongre, toplama
 • Conventional (Adj) Basmakalıp, alelade
 • Conversation (N) Konuşma
 • Converse (Adj) Ters, zıt, karşıt
 • Conversion (N) Değiştirme, dönüştürme
 • Convert (V) Değiştirmek, çevirmek, dönüştürmek
 • Convey (V) Taşımak, nakletmek, iletmek
 • Convict (V) Mahkum etmek, suçlu bulmak
 • Convince (V) İkna etmek, inandırmak
 • Cool (Adj) Serin, hoş
 • Cooperate (V) İşbirliği etmek, işbirliği yapmak
 • Coordinate (V) Koordine etmek, düzenlemek
 • Cope with (Phr.V) Başa çıkmak, üstesinden gelmek
 • Cope (V) Başa çıkmak, üstesinden gelmek
 • Copy (V) Kopya etmek, çoğaltmak, taklit etmek
 • Core (N) İç, öz, çekirdek
 • Corporation (N) Şirket, kurum
 • Correct (Adj) Doğru, yanlışsız
 • Correlate (V) İlişiği olmak, bağlantı kurmak
 • Correlation (N) Bağıntı, ilişki, korelasyon
 • Correspond (V) Uymak, yaramak, benzemek
 • Corroborate (V) Doğrulamak, onaylamak
 • Corrode (V) Aşındırmak, yıpratmak
 • Corrosion (N) Aşındırma, korozyon, aşınma
 • Corrosive (Adj) Aşındırıcı, çürütücü, yıpratıcı
 • Corruption (N) Bozulma, çürüme, yozlaşma, yolsuzluk
 • Cost (V) Mal olmak
 • Costly (Adj) Pahalı, değerli, pahalıya mal olan
 • Cotton (N) Pamuk
 • Couch (V) İfade etmek, söylemek
 • Cough (V) Öksürmek
 • Council (N) Meclis, kurul, konsey, yönetim kurulu
 • Counsel (V) Nasihat etmek, akıl vermek
 • Count on (Phr.V) Güvenmek
 • Count (V) Saymak, hesaba katmak
 • Counter (V) Karşılık vermek, karşı koymak
 • Counteract (V) Karşılık vermek, tersini yapmak
 • Counterbalance (V) Karşılamak, eşit güçle karşı koymak
 • Counterfeit (V) Sahtesini yapmak, taklit etmek
 • Countermeasure (N) Önlem, karşı önlem
 • Counterpart (N) Benzer, eş, meslektaş
 • Countless (Adj) Sayısız, çok
 • Countryside (N) Kırsal bölge
 • County (N) İlçe, il, vilâyet
 • Couple (Adj) Çift
 • Courage (N) Cesaret, yüreklilik, yiğitlik
 • Courageous (Adj) Cesur, yürekli, korkusuz
 • Course (N) Kurs
 • Court (N) Mahkeme
 • Courteous (Adj) Kibar, nazik, ince, saygılı
 • Covenant (N) Anlaşma, antlaşma, sözleşme
 • Cover (V) Kapamak, örtmek, kaplamak
 • Covert (Adj) Gizli, saklı, örtülü
 • Covet (V) Gıpta etmek, imrenmek, gözü kalmak
 • Crack down on (Phr.V) Çökertmek, sıkı tedbirler almak
 • Crack (V) Çatlamak, çatlatmak
 • Cradle (N) Beşik, başlangıç
 • Craft (N) Marifet, hüner, sanat, kurnazlık, uçak
 • Craftsman (N) Usta, sanatçı, sanatkâr
 • Crash (V) Kırılmak, parçalanmak, çarpmak
 • Crawl (V) Emeklemek, yavaş ilerlemek
 • Create (V) Oluşturmak, yaratmak
 • Creative (Adj) Yaratıcı
 • Credibility (N) Güvenilirlik
 • Credible (Adj) Güvenilir, inanılır, inandırıcı
 • Credit (N) Kredi, geri ödenme
 • Creep (V) Sürünmek, emeklemek, sokulmak
 • Cretaceous (N) Tebeşirli, mezozoik
 • Crevice (N) Çatlak, yarık, gedik
 • Crew (N) Mürettebat
 • Crick (N) Adale kasılması, tutulma
 • Crime (N) Suç
 • Criminal (N) Suçlu, sabıkalı
 • Cripple (V) Sakatlamak, kötürüm bırakmak, felce uğramak
 • Crippled (Adj) Sakat, kötürüm, topal, arızalı
 • Crisis (N) Buhran, kriz, bunalım
 • Critic (N) Eleştiren kimse, eleştirmen
 • Critical (Adj) Kritik, hassas, ciddi, eleştiri
 • Criticize (V) Eleştirmek, kusur bulmak
 • Crop up (Phr.V) Ortaya çıkmak, boy göstermek
 • Crop (N) Ekin, ürün, mahsul
 • Cross off (Phr.V) Listeden çıkartmak, silmek
 • Cross out (Phr.V) Üstünü çizmek, silmek
 • Crucial (Adj) Çok önemli, kritik
 • Crude (Adj) Kaba, nezaketsiz, ilkel
 • Cruel (Adj) Acımasız, gaddar
 • Crumble (V) Ufalamak; parçalamak
 • Crush (V) Ezmek, sıkıştırmak
 • Crust (N) Kabuk, kuru ekmek; tortu
 • Cue (N) İşaret, başlama işareti, replik
 • Culmination (N) Doruk, zirve
 • Culprit (N) Suçlu, zanlı, sanık
 • Cultivate (V) İşlemek, ekip biçmek
 • Curative (Adj) İyileştirici, şifa verici, şifalı
 • Curb (V) Frenlemek, gem vurmak, zapt etmek
 • Cure (V) İyileştirmek, tedavi etmek
 • Curiosity (N) Merak, ilgi, ilginç şey
 • Curious (Adj) İlgili, meraklı
 • Currency (N) Para birimi
 • Current (Adj) Bugünkü, geçer, geçerli
 • Currently (Adv) Halen, şu anda
 • Curricula (N) Müfredat, öğretim programı
 • Curriculum (N) Müfredat, öğretim programı
 • Curtail (V) Kısaltmak, kısmak
 • Curve (V) Eğmek, bükmek, kavis çizmek
 • Cushion (N) Minder, yastık, tampon
 • Custody (N) Gözaltı, tutukluluk, velayet
 • Custom (N) Gelenek, görenek
 • Customize (V) Müşteri isteğine göre değiştirmek
 • Cut down on (Phr.V) Kısmak, azaltmak
 • Cut down (Phr.V) Azaltmak
 • Cut off (Phr.V) Ayırmak, koparmak
 • Cut out (Phr.V) Kesmek, bırakmak
 • Cutback (N) Eksiltme, azaltma, kesme
 • Cyclic (Adj) Devirli, periyodik