Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce B Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
B Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Back up (phr.v) Desteklemek, arka çıkmak, yedeklemek
 • Back (n) Sırt, arka, geri
 • Background (n) Özgeçmiş, geçmiş deneyimler
 • Backwards (adv) Geriye, geriye doğru, geri
 • Bake (v) Fırında pişirmek, pişmek
 • Balance (v) Tartmak, dengelemek
 • Bald (adj) Kel, kabak, saçsız
 • Ballast (n) Safra; balast, istikrar
 • Ban (v) Yasaklamak
 • Band (n) Takım, sürü, çete, bando, grup
 • Bang (v) Vurmak, çarpmak, patlamak
 • Banish (v) Kovmak, defetmek, sürgün etmek
 • Bank (n) Banka
 • Bankrupt (v) İflas ettirmek, batırmak
 • Bar (n) Bar, kalıp, parça
 • Bare (adj) Çıplak, bomboş
 • Barefoot (adj) Yalınayak, çıplak ayaklı
 • Barely (adv) Ancak, anca, zar zor
 • Bargain (n) Pazarlık, kelepir
 • Barrel (n) Fıçı, varil, namlu
 • Barren (adj) Kısır, verimsiz, çorak, kıraç
 • Barricade (n) Barikat, engel, siper
 • Basal (adj) Bazal, esas ile ilgili, temel
 • Base on (phr.v) Dayandırmak, dayamak
 • Base (n) Kök, temel, dayanak
 • Basically (adv) Esasında, temel olarak
 • Basin (n) Leğen, kâse
 • Basis (n) Temel, esas, kaynak
 • Bat (n) Yarasa
 • Bathroom (n) Banyo
 • Battery (n) Batarya, akü, pil
 • Battle (v) Savaşmak, mücadele etmek
 • Battlefield (n) Savaş alanı
 • Battleship (n) Savaş gemisi, zırhlı gemi
 • Bauxite (n) Boksit
 • Bay (n) Körfez, koy
 • Be taken aback (phr.v) Şok olmak
 • Beam (v) Işımak, ışık saçmak, parlamak
 • Bear out (phr.v) Desteklemek, doğrulamak
 • Bear up (phr.v) Sabırlı olmak, tahammül etmek
 • Bear (v) Dayanmak, çekmek, katlanmak
 • Beat up (phr.v) Fena halde dövmek
 • Beat (v) Vurmak, dövmek
 • Beauty (n) Güzellik
 • Beer (n) Bira
 • Beeswax (n) Balmumu
 • Beg off (phr.v) Geri çevirmek
 • Beginning (n) Başlangıç, baş
 • Behalf (n) Adına
 • Behave (v) Davranmak
 • Behaviour (n) Davranış
 • Belief (n) İnanç, iman, güven
 • Believe (v) İnanmak, güvenmek
 • Belligerent (adj) Münakaşacı; savaşan
 • Bench (n) Bank, sıra, kürsü
 • Bend (v) Eğmek, bükmek
 • Beneath (adv) Altında, altına, altta
 • Beneficial (adj) Yararlı, hayırlı, faydalı
 • Beneficiary (n) Yararlanan kimse; hak sahibi
 • Benefit (n) Yarar, fayda, çıkar
 • Benign (n) İyi huylu, sevecen, iyi kalpli
 • Beset (v) Rahat vermemek, kuşatmak
 • Beside (pre) Yanına, yanında, dışında
 • Besiege (v) Kuşatmak, sıkıştırmak
 • Betray (v) İhanet etmek, hıyanet etmek, ifşa etmek
 • Bewilder (v) Şaşırtmak, hayret ettirmek
 • Bewitch (v) Büyülemek, büyü yapmak
 • Bias (n) Önyargı, peşin hüküm
 • Biased (adj) Önyargılı, taraflı, peşin hükümlü
 • Bid (v) Fiyat vermek, teklif vermek
 • Billion (n) Milyar
 • Bind (v) Bağlamak, ciltlemek; tutturmak
 • Binomial (n) İki terimli, iki isimli
 • Biography (n) Biyografi, yaşam öyküsü
 • Biology (n) Biyoloji
 • Bite (v) Isırmak, dişlemek, sokmak
 • Bitter (adj) Acı, üzücü
 • Blade (n) Bıçak ağzı; kılıç
 • Blame (v) Suçlamak
 • Blanket (n) Battaniye, örtü
 • Blast (n) Şiddetli rüzgâr, rüzgâr
 • Blaze (v) Alev alev yanmak, parlamak, ışımak
 • Bleach (n) Çamaşır suyu, ağartıcı
 • Bleak (adj) Rüzgârlı, umutsuz, kasvetli
 • Bleed (v) Kanamak, kan ağlamak
 • Blend (v) Harmanlamak, karıştırmak, karışmak, harmanlamak
 • Blind (adj) Kör, görmeyen, anlayışsız
 • Blizzard (n) Kar fırtınası, tipi
 • Block (n) Blok
 • Blood (n) Kan
 • Blossom (v) Çiçek açmak, çiçeklenmek, olgunlaşmak
 • Blow out (phr.v) Üfleyerek söndürmek
 • Blow up (phr.v) Patlamak, havaya uçurmak
 • Blow (v) Esmek, körüklemek, üflemek
 • Blunder (v) Pot kırmak, gaf yapmak
 • Blunt (adj) Kör, kör (bıçak), körelmiş
 • Bluntly (adv) Açık açık, dobra dobra
 • Blur (v) Bulandırmak, bulanmak
 • Blush (v) Kızarmak, yüzü kızarmak
 • Board (v) Binmek
 • Boast (v) Böbürlenmek
 • Boastful (adj) Övüngen, böbürlenen, övünen
 • Body (n) Vücut
 • Boil (v) Kaynatmak, fokurdatmak
 • Bold (adj) Cesur, gözü pek, cüretli
 • Bolt (n) Cıvata; sürgü
 • Bomb (v) Bombalamak
 • Bombard (v) Bombalamak, bombardıman etmek
 • Bond (v) Tutturmak, yapıştırmak
 • Bone up on (phr.v) Çok çalışmak, ineklemek
 • Bone (n) Kemik, kılçık
 • Book (n) Kitap
 • Boom (v) Gelişmek, fırlamak
 • Boost (v) Artırmak, yükseltmek
 • Boot (n) Bot, çizme
 • Boring (adj) Sıkıcı
 • Borrow (v) Ödünç almak
 • Bother (v) Canını sıkmak, rahatsız etmek
 • Bottom (n) Dip, alt
 • Bounce (v) Zıplamak, sıçramak, fırlamak
 • Bound (v) Sınırlarını çizmek, sınırlamak
 • Boundary (n) Sınır, hudut, limit
 • Bountiful (adj) Cömert, eli açık, bol
 • Bounty (n) Cömertlik, armağan, hediye
 • Bow (v) Başla selamlamak, reverans yapmak, başını eğmek
 • Boycott (v) Boykot etmek
 • Brain (n) Beyin
 • Brake (n) Fren
 • Branch (n) Dal, şube
 • Brass (n) Pirinç, pirinçten yapılmış
 • Bread (n) Ekmek
 • Break away (phr.v) Kaçmak, kirişi kırmak
 • Break down (phr.v) Bozulmak
 • Break in (phr.v) Zorla girmek
 • Break into (phr.v) Dalmak, zorla girmek
 • Break off (phr.v) Birdenbire kesilmek, durmak, kesmek, kırmak
 • Break out of (phr.v) Firar etmek
 • Break out (phr.v) Patlak vermek, ortaya çıkmak
 • Break through (phr.v) Doğmak, çıkmak
 • Break up (phr.v) Ayrılmak, boşanmak
 • Break (v) Kırmak
 • Breakage (n) Kırılma, kırma
 • Breakdown (n) Arıza, bozulma, sorun
 • Breakthrough (n) Buluş, atılım
 • Breath (n) Nefes, soluk, fısıltı
 • Breathe (v) Solumak, nefes almak
 • Breed (v) Doğurmak, çoğalmak
 • Breeze (n) Meltem, esinti
 • Bribe (v) Rüşvet vermek, para yedirmek
 • Brick (n) Tuğla
 • Bridge (n) Köprü
 • Brief (adj) Kısa, kısa ve öz
 • Briefly (adv) Kısaca
 • Brigade (n) Tugay, ekip, takım
 • Bright (adj) Parlak
 • Brilliant (adj) Zeki, pırıl pırıl, harika
 • Bring about (phr.v) Neden olmak, yol açmak
 • Bring back (phr.v) Geri getirmek, hatırlatmak
 • Bring in (phr.v) Sunmak, getirmek
 • Bring off (phr.v) Kurtarmak, başarmak
 • Bring on (phr.v) Sebep olmak
 • Bring out (phr.v) Yayımlamak, çıkarmak
 • Bring round (phr.v) Ayıltmak
 • Bring up (phr.v) Yetiştirmek, büyütmek
 • Brink (n) Kenar, kıyı, eşik
 • Brittle (adj) Kolay kırılır, kırılgan, gevrek
 • Broad (adj) Geniş
 • Broadcast (v) Radyo veya TV ile yayın yapmak
 • Broaden (v) Genişlemek, genişletmek
 • Broadly (adv) Geniş geniş, genel olarak
 • Broker (n) Komisyoncu
 • Bronze (n) Bronz, tunç, bronz
 • Browser (n) Tarayıcı
 • Brush up on (phr.v) Çalışmak, ilerletmek
 • Brush up (phr.v) Tekrar etmek
 • Brutal (adj) Vahşi, yabani, acımasız
 • Bubble (n) Kabarcık, hava kabarcığı, baloncuk
 • Budget (n) Bütçe
 • Build up (phr.v) Kurmak, kuvvetlendirmek, artırmak
 • Build (v) İnşa etmek
 • Bulk (n) Boy, cüsse, hacim, yığın
 • Bullet (n) Mermi
 • Bunker (n) Sığınak
 • Burden (v) Yüklemek, sırtına yüklemek
 • Bureaucracy (n) Bürokrasi, kırtasiyecilik
 • Burglary (n) Hırsızlık
 • Burn up (phr.v) Yanıp kül olmak
 • Burn (v) Yanmak, yakmak
 • Burst into tears (phr.v) Gözyaşlarına boğulmak
 • Burst into (phr.v) Bir yere aniden girmek
 • Burst (v) Patlak vermek, patlamak
 • Bury (v) Gömmek, defnetmek
 • Bustle (v) Telaş etmek, koşuşturmak
 • Butt in (phr.v) Burnunu sokmak, karışmak
 • Buy off (phr.v) Rüşvet vererek satın almak
 • Bypass (v) Atlamak, dolaştırmak