Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce V Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
V Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Vacant (adj) Boş, açık, terkedilmiş
 • Vaccinate (v) Aşı yapmak, aşılamak
 • Vaccine (n) Aşı
 • Vain (adj) Boş, faydasız, gururlu, nafile, gururlu
 • Valid (adj) Geçerli, geçer, yürürlükte
 • Validity (n) Geçerlik, yasallık, sağlamlık
 • Value (n) Değer, kıymet, önem
 • Vanish (v) Gözden kaybolmak
 • Vaporize (v) Buharlaşmak, buharlaştırmak
 • Variety (n) Çeşitlilik
 • Various (adj) Çeşitli, değişik, türlü
 • Vary (v) Çeşitlilik göstermek
 • Vast (adj) Çok geniş, engin, çok
 • Vehement (adj) Ateşli, coşkulu, hararetli
 • Vein (n) Toplardamar, damar
 • Vent (v) Açığa vurmak, belli etmek
 • Vent (v) Açığa vurmak, belli etmek
 • Ventilate (v) Havalandırmak, oksijen vermek
 • Venture (v) Tehlikeye atmak, cüret etmek
 • Verdict (n) Karar, yargı, hüküm, jüri kararı
 • Verge (n) Sınır, eşik, kenar
 • Verify (v) Doğrulamak
 • Versatile (adj) Çok yönlü
 • Versatility (adj) Çok yönlülük, beceriklilik
 • Version (adj) Hikâye, versiyon, uyarlama
 • Vertebrate (adj) Omurgalı
 • Vertical (adj) Dikey, düşey, dik
 • Vessel (n) Damar, kanal, gemi
 • Via (pre) Üzerinden, yolu ile
 • Viable (adj) Yaşayabilir, yaşar, geçerli
 • Vibrate (v) Titreşmek, titremek
 • Vicinity (n) Civar, çevre, etraf
 • Victory (n) Zafer, utku, galibiyet
 • View (v) Görüş, manzara
 • Vigorous (adj) Güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
 • Violate (v) Bozmak, ihlal etmek
 • Violation (n) Bozma, ihlâl etme, riayet etmeme
 • Violence (n) Şiddet, zorbalık
 • Virtually (adv) Neredeyse, hemen hemen
 • Virtue (n) Fazilet, erdem
 • Visibility (n) Görünebilme, görünürlük, görüş mesafesi
 • Visible (adj) Görülebilir, görünür, görünen
 • Vision (n) Görme, vizyon, görme gücü
 • Visual (adj) Görme, görüş, görsel
 • Vital (adj) Hayati, çok önemli
 • Vitality (n) Yaşama gücü, dayanma gücü
 • Vivid (adj) Canlı, hayat dolu, parlak
 • Volatile (adj) Uçucu, buharlaşan, geçici
 • Volunteer (adj) Gönüllü
 • Voracious (adj) Obur, açgözlü, istekli
 • Vote (v) Oy vermek, oy kullanmak
 • Voyage (n) Yolculuk, seyahat, sefer
 • Vulnerable (adj) Yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız