Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce W Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
W Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Wait for (phr.v) Beklemek
 • Wait on (phr.v) Hizmet etmek, servis yapmak
 • Wait up (phr.v) Yatmayıp beklemek
 • Wake up (phr.v) Uyanmak, uyandırmak
 • Walk away (phr.v) Çekip gitmek , ayrılmak
 • Warehouse (n) Depo, ambar, büyük mağaza
 • Warp (v) Yamultmak, saptırmak
 • Wary (adj) Dikkatli, tedbirli, ihtiyatlı
 • Watch out (phr.v) Dikkat etmek, dikkatli olmak
 • Watch out for (phr.v) Dikkat etmek, dikkatli olmak
 • Wealthy (adj) Zengin, servet sahibi
 • Wear off (phr.v) Yavaş yavaş azalmak, aşındırmak
 • Wear out (phr.v) Eskitmek, yormak
 • Weave (v) Dokumak, örmek
 • Weed (n) Yabani ot
 • Welfare (adj) Refah, mutluluk, sağlık
 • Well-known (adj) Tanınmış, meşhur, tanınan
 • Whatsoever (adv) Ne, her ne, herhangi
 • Wheat (n) Buğday
 • Wheel (v) Tekerlek, direksiyon
 • Whence (adv) Nereli, nereden, neden
 • Whip (v) Kamçılamak, kırbaçlamak ,dövmek
 • Whirlwind (n) Hortum, kasırga, hızlı tip
 • Whistle (v) Islık çalmak
 • Widen (v) Genişlemek, bollaşmak, genişletmek
 • Wild (adj) Vahşi, yabani
 • Wilderness (n) Kır, çöl, sahra, el değmemiş yer
 • Willingly (adv) Seve seve, isteyerek
 • Win over (phr.v) İkna etmek, dostluğunu kazanmak
 • Wing (n) Kanat, burun kanadı, ek bina
 • Wipe (v) Silmek, kurulamak
 • Wipe out (phr.v) Yok etmek, silip temizlemek
 • Wire (n) Telden yapılmış, tel
 • Wisdom (n) Akıl, akıllılık, bilgelik
 • Wise (adj) Bilge, bilgili, akıllı, anlayışlı
 • Wit (n) Akıl, zeka, anlayış
 • Withdraw (v) Çekmek, almak, geri almak
 • Withstand (v) Dayanmak, direnmek, karşı koymak
 • Witness (v) Şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek
 • Woefully (adv) Acıklı veya dertli bir şekilde, ne yazık ki
 • Wonder (v) Merak etmek, hayret etmek, şaşmak
 • Worship (v) Tapmak, tapınmak
 • Worthwhile (adj) Değer, zahmete değer, zamana değer
 • Wrap up (phr.v) Sarmak, sarıp sarmalamak
 • Wrath (n) Öfke, gazap, hiddet
 • Wreck (n) Enkaz
 • Write off (phr.v) Silmek (borç), iptal etmek
 • Write up (phr.v) Hikâyesini yazmak, kaleme almak