Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce J Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
J Harfi İle Başlayan Kelimeler (15 Kelime)
 • job (noun) iş; görev, iş; görev, sorumluluk
 • job (verb) ufak tefek işler yapmak, iş yapmak
 • joint (adjective) ortak
 • joint (noun) eklem, eklem yeri; kol, but gibi büyük parça et; ek, ek yeri, bağlantı yeri; bir şeyin satıldığı bar/lokanta vb. yerler
 • jointly (adverb) birlikte
 • journal (noun) dergi; günlük
 • journalism (noun) gazetecilik
 • journalist (noun) gazeteci
 • judge (noun) yargıç, hâkim; hakem
 • judge (verb) yargıya / karara varmak, karar vermek; hakemlik etmek; fikir edinip karar vermek, kanıya varmak; (özellikle ölçüyü) tahmine çalışmak
 • jurisdiction (noun) yasal yetki/selahiyet; yetki alanı
 • jury (noun) mahkeme jürisi; yarışma jürisi
 • justice (noun) tarafsızlık, adalet, hakça davranış; adalet; yargıç, hâkim
 • justification (noun) gerekçe, mazeret, haklı neden
 • justify (verb) haklı göstermek / çıkarmak, mazur göstermek, geçerli nedeni olmak