Kategoriler
İngilizce Dilbilgisi

İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs)

İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs)

Bazı düzensiz fiillerde verb 1., 2. ve 3. haller birbirinin aynısıdır. 

Present (v1)Past (v2)Past Participle (v3)Türkçesi
SetSetSetAyarlamak, belirlemek
UpsetUpsetUpsetAltüst etmek, bozulmak
ShedShedShedDökmek, akıtmak
BetBetBetBahse girmek 
BroadcastBroadcastBroadcastYayımlamak, duyurmak 
BurstBurstBurstPatlamak, had safhaya gelmek
CastCastCast Fırlatmak 
CostCostCostDeğer biçmek, etmek
CutCutCutKesmek
FitFit /FittedFit /FittedUymak, uydurmak, oturmak
HitHitHitVurmak, çarpmak
HurtHurtHurtYaralanmak, incitmek
LetLetLetİzin vermek
PutPutPutKoymak, yerleştirmek
ReadReadReadOkumak, eğitimini görmek
ShutShutShutKapamak, 
SlitSlitSlitSökmek, yırtmak
SplitSplitSplitBölmek, ayırmak
SpreadSpreadSpreadYaymak, yayılmak
ThrustThrustThrustSaldırmak, itmek

 Bazılarında verb 2. ve 3. hal birbirinin aynısı ama 1. hal farklıdır. 

Present (v1)Past (v2)Past Participle (v3)Türkçesi
BendBentBentBükmek, kıvırmak, eğmek
BindBoundBoundBağlamak, tutturmak, sarmak
BleedBledBledKanamak, sızdırmak
BringBroughtBroughtGetirmek, kazandırmak
BuildBuiltBuiltİnşa etmek, kurmak, örmek
Burn BurntBurntYanmak, yakmak
BuyBoughtBoughtSatın almak, pahasına elde etmek
CatchCaughtCaughtYakalamak, tutmak
DigDugDugKazmak, deşmek, dürtmek
DreamDreamtDreamtRüya görmek, hayal etmek
FeedFedFedBeslemek, beslenmek
FeelFeltFeltHissetmek, anlamak
FightFoughtFoughtDövüşmek, kavga etmek
FindFoundFoundBulmak, keşfetmek
FleeFledFledKaçmak, tüymek
HangHungHungAsmak, sarkıtmak
HaveHadHadSahip olmak, 
HearHeardHeardDuymak, kulak vermek
HoldHeldHeldElinde tutmak
KeepKeptKeptMuhafaza etmek, devam ettirmek
LayLaidLaidYatırmak, sermek
LeadLedLedYol göstermek, yönetmek
Learn LearntLearnt Öğrenmek, haber almak
LeaveLeftLeftTerk etmek
LendLentLentÖdünç vermek
LightLitLitAydınlatmak, yakmak
LoseLostLostKaybetmek, kaybolmak
MakeMadeMadeYapmak, sağlamak
QuitQuit/ QuittedQuit/ Quittedİstifa etmek, çekilmek, ayrılmak
MeanMeantMeantKastetmek, anlamına gelmek
PayPaidPaidÖdemek, karşılığını vermek
SeekSoughtSoughtAramak, araştırmak
SellSoldSoldSatmak, satılmak
SendSentSentGöndermek, yollamak
ShineShoneShoneParlamak, sivrilmek, ışıldamak
ShootShotShotAteş etmek, öldürmek
SleepSleptSleptUyumak
SlideSlidSlidKaymak
SmellSmeltSmeltKokmak, koklamak, sezmek
SpellSpeltSpeltHecelemek, harflerini söylemek
SpendSpentSpentHarcamak
SpoilSpoiltSpoiltBozmak, yıkmak
StandStoodStoodAyakta durmak
StickStuckStuck Yapışmak, ayrılmamak
StingStungStungKışkırtmak, tahrik etmek
StrikeStruckStruckVurmak, çarpmak
SweepSweptSweptSüpürmek, sürüklemek
SwingSwungSwungSallanmak
TellToldToldAnlatmak, haber vermek
TeachThoughtThoughtÖğretmek, ders vermek
ThinkThoughtThoughtDüşünmek, sanmak, planlamak
UnderstandUnderstoodUnderstoodAnlamak, kavramak
WinWonWonKazanmak
WindWoundWoundSarmak, kıvırmak

 Bazı düzensiz fiillerde ise 1. ve 2. hal birbirinin aynı olup sadece 3. hal farklıdır.

Present (v1)Past (v2)Past Participle (v3)Türkçesi
BeatBeatBeatenVurmak, yenmek

 Bazı düzensiz fiillerde ise 1. ve 3. hal birbirinin aynı olup sadece 2. hal farklıdır.

Present (v1)Past (v2)Past Participle (v3)Türkçesi
BecomeBecameBecomeOlmak, hâline gelmek 
ComeCameComeGelmek
RunRanRunKoşmak, kaçmak

 Bazı düzensiz fiillerde ise herhangi bir kurala ve ortak özelliği bağlı olmaksızın 3 hâl de birbirinden farklıdır. 

Present (v1)Past (v2)Past Participle (v3)Türkçesi
AriseAroseArisenYükselmek, ortaya çıkmak
AwakeAwokeAwokenUyanmak, uyandırmak
BeWas/ Were BeenOlmak, bulunmak
BearBoreBornDoğmak, katlanmak, üstlenmek
BeginBeganBegunBaşlamak
BiteBitBittenIsırmak, sokmak
BlowBlewBlownEsmek, uçurmak, üflemek
BreakBrokeBrokenKırmak, ara vermek
ChooseChoseChosenSeçmek, tercih etmek
DoDidDoneYapmak, etmek
DrawDrewDrawnÇizmek, düzenlemek
DrinkDrank Drunkİçmek
DriveDroveDrivenAraba kullanmak, çalıştırmak
EatAteEatenYemek
FallFellFallenDüşmek, yıkılmak
FlyFlewFlownUçmak, havalanmak
ForbidForbadeForbiddenYasaklamak, engel olmak
ForgetForgotForgottenUnutmak, ihmal etmek 
ForgiveForgaveForgivenAffetmek, kusuruna bakmamak
FreezeFrozeFrozenDonmak, dondurmak
GetGotGottenAlmak, kazanmak
GiveGaveGivenVermek, ödemek, hediye etmek
GoWentGoneGitmek
GrowGrewGrownYetiştirmek, büyütmek
HideHidHiddenSaklanmak, gizlemek
KnowKnewKnownBilmek, tanımak
MistakeMistookMistakenHata yapmak
RideRodeRiddenBinmek, arabayla gezmek
RingRangRungZili çalmak, çevrelemek
RiseRoseRisenYükselmek, kalkmak
SeeSawSeenGörmek
ShakeShookShakenSallamak, çalkalamak
ShowShowedShownGöstermek, sergilemek
SingSangSungŞarkı söylemek
SinkSankSunkBatırmak, mahvetmek
SpeakSpokeSpokenKonuşmak
StealStoleStolenÇalmak
SwearSworeSwornYemin etmek
SwimSwamSwumYüzmek
TakeTookTakenAlmak, götürmek
TearToreTornYırtmak, koparmak
WearWoreWornGiyinmek
WakeWokeWokenUyanmak, canlanmak
WriteWroteWrittenYazmak, yazarlık yapmak
WithdrawWithdrewWithdrawnGeri çekilmek, geri almak