Kategoriler
Essential Grammar in Use

prepositions

PREPOSITION

1a.) at / on / in

at : bir zamanı belirtmek için kullanılır
at 8 o’clock : saat 8’de
at 10:30 : saat 10:30’da
at midnight : gece yarısında

◌ I start work at 8 o’clock. : Ben işe saat 8’de başlarım.
◌ The shops close at 5.30. : Mağazalar 5.30’da kapanır.

on :
on
Sunday : pazar günü
on Sundays : pazar günleri, pazarları
on Monday : pazartesi günü
on Mondays : pazartesi günleri, pazartesileri
on 25 April : 25 Nisan’da
on 6 June : 6 Haziran’da
on New Year’s Day : yılbaşı gününde

◌ Bye! I’ll see you on Friday. : Hoşça kalın! Cuma günü görüşürüz.
◌ What do you usually do on Sundays? : Pazar günleri genellikle ne yaparsınız?
◌ I don’t work on Sundays. : Pazar günleri çalışmıyorum.
◌ The concert is on 22 November. : Konser 22 Kasım’da.

in :
in April : nisan ayında
in June : haziran ayında
in 2013 : 2013 yılında
in 1988 : 1988 yılında
in summer : yazın
in spring : ilkbaharda

◌ I’m going on holiday in October. : Ben ekim ayında tatile gidiyorum.
◌ Emma was born in 1995. : Emma 1995’te doğdu.
◌ The park is beautiful in spring. : Park ilkbaharda güzeldir.

1b.) We say

at the weekend : hafta sonunda
at night : gece yarısında
at Christmas : noelde
at Easter : paskalyada
at the end of … : bir şeyin sonunda
at the moment : şimdi

◌ Are you going away at the weekend? : Hafta sonu uzaklara mı gidiyorsun?
◌ I can’t sleep at night. : Geceleri uyuyamıyorum.
◌ Where will you be at Christmas? (but on Christmas Day) : Noel’de nerede olacaksın?
◌ I’m going on holiday at the end of October. : Ekim ayının sonunda tatile gidiyorum.
◌ Are you busy at the moment? : Şu anda meşgul müsün?

1c.) in the morning, in the afternoon, in the evening

in the morning : sabahleyin
in the afternoon : öğleden sonraları
in the evening : akşamleyin

◌ I always feel good in the morning. : Sabahları kendimi hep iyi hissediyorum.
◌ Do you often go out in the evening? : Akşamları sık sık dışarı çıkıyor musun?

but
on Monday morning : pazartesi sabahları
on Tuesday afternoon : Salı öğleden sonra
on Friday evening : cuma akşamları
on Saturday night : cumartesi gecesi

◌ I’m meeting Jackie on Monday morning. : Pazartesi sabahı Jackie ile buluşacağım.
◌ Are you doing anything on Saturday night? : Cumartesi gecesi bir şey yapıyor musun?

1d.) We do not use at / on / in before

We do not use at / on / in before : this, last, next ve every den önce at at / on / in kullanılmaz.

this … (this morning / this week etc) : bu
last … (last August / last week etc) : geçen
next … (next Monday / next week etc.) : önümüzdeki
every … (every day / every week etc.) : her

◌ Are you going out this evening? : Bu akşam dışarı çıkıyor musun?
◌ We go on holiday every summer. Last summer we went to Canada. : Biz her yaz tatile gideriz. Geçen yaz Kanada’ya gittik.
◌ I’m leaving next Monday. (not on next Monday) : Önümüzdeki Pazartesi ayrılıyorum.

1e.) in five minutes / in a few days / in six weeks / in two years etc.

in five minutes : beş dakika içerisinde
in a few days : birkaç gün içerisinde
in six weeks : altı hafta içerisinde
in two years : iki yıl içerisinde

◌ Hurry! The train leaves in five minutes. (= it leaves five minutes from now) : Acele et! Tren beş dakika içerisinde ayrılıyor. (= şimdiden sonra beş dakika içerisinde ayrılıyor)
◌ Bye! I’ll see you in a few days. (= a few days from now) : Hoşça kalın! Birkaç gün içerisinde görüşürüz. (= şimdiden birkaç gün sonra)