Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English S Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
S Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • sad (adj) üzgün, kederli
 • salad (n) salata
 • salt (n) tuz
 • same (adj) aynı
 • same (adv) eşit olarak, aynı şekilde
 • same (pron) aynı, benzer, tıpkısı
 • sandwich (n) sandviç
 • Saturday (n) cumartesi
 • say (v) söylemek, demek
 • school (n) okul
 • science (n) bilim, ilim, fen
 • scientist (n) bilim adamı
 • sea (n) deniz
 • second (det) ikinci
 • second (n) saniye, an
 • second (ord num) ikinci
 • section (n) bölge, bölüm
 • see (v) görmek; anlamak; ziyaret etmek; izlemek
 • sell (v) satmak
 • send (v) göndermek, yollamak
 • sentence (n) cümle, tümce, ceza
 • September (n) eylül
 • seven (num) yedi
 • seventeen (num) on yedi
 • seventy (num) yetmiş
 • share (v) paylaşmak, bölüşmek, katılmak
 • she (pron) (bayan) o
 • sheep (n) koyun
 • shirt (n) gömlek
 • shoe (n) ayakkabı
 • shop (n) dükkan
 • shop (v) alışveriş yapmak
 • shopping (n) alışveriş
 • short (adj) kısa, az
 • should (mv) …malı / meli; yapılması gerekeni istemeden / sormada kullanılır
 • show (n) gösteri, sergi
 • show (v) göstermek
 • shower (n) duş; sağanak
 • sick (adj) hasta, rahatsız
 • similar (adj) benzer, benzeyen
 • sing (v) şarkı söylemek
 • singer (n) şarkıcı
 • sister (n) kız kardeş
 • sit (v) oturmak
 • situation (n) durum
 • six (num) altı
 • sixteen (num) on altı
 • sixty (num) altmış
 • skill (n) beceri, ustalık, hüner, yetenek, kabiliyet
 • skirt (n) etek
 • sleep (v) uyumak
 • slow (adj) yavaş
 • small (adj) küçük, ufak, az
 • snake (n) yılan
 • snow (n) kar
 • snow (v) (kar) yağmak
 • so (adv) öyle, öyle…ki, o kadar, bu kadar
 • so (conj) bundan dolayı, bu yüzden
 • some (det) yaklaşık
 • some (pron) bazı, herhangi
 • somebody (pron) biri, birisi
 • someone (pron) birisi, bir kimse
 • something (pron) bir şey
 • sometimes (adv) bazen, ara sıra
 • son (n) erkek (evlat), oğul
 • song (n) şarkı
 • soon (adv) yakında, birazdan, az sonra
 • sorry (adj) üzgün, pişman
 • sorry (excl) affedersin, özür dilerim
 • sound (n) ses
 • sound (v) ses yapmak, ses çıkarmak
 • soup (n) çorba
 • south (adj) güney
 • south (adv) güneye doğru
 • south (n) güney
 • space (n) mekân, aralık, mesafe, yer, uzay
 • speak (v) konuşmak
 • special (adj) belli, özel
 • spell (v) hecelemek
 • spelling (n) imla
 • spend (v) harcamak, geçirmek, sarf etmek
 • sport (n) spor
 • spring (n) ilkbahar; kaynak, pınar
 • stand (v) ayakta durmak, dikilmek
 • star (n) yıldız; ünlü
 • start (v) başlamak; çalıştırmak
 • statement (n) ifade, söz
 • station (n) durak, istasyon
 • stay (v) (evde) kalmak
 • still (adv) hâlâ
 • stop (n) durak, mola
 • stop (v) durmak, durdurmak
 • story (n) makale, öykü, hikâye
 • street (n) cadde, sokak
 • strong (adj) güçlü, sağlam; demli, sert
 • student (n) öğrenci
 • study (n) çalışma, öğrenme
 • study (v) çalışmak; okumak; araştırmak
 • style (n) stil, tarz, biçim, zevk
 • subject (n) konu; ders; özne
 • success (n) başarı
 • sugar (n) şeker
 • summer (n) yaz
 • sun (n) güneş
 • Sunday (n) pazar (gün)
 • supermarket (n) süpermarket
 • sure (adj) kesin, emin
 • sweater (n) kazak, sweatshirt
 • swim (v) yüzmek
 • swimming (n) yüzme
A2 Seviyesi Kelimeler
 • sadly (adv) üzüntülü bir şekilde
 • safe (adj) güvenli
 • sail (v) gemiyle yol almak
 • sailing (n) denize açılma, yelkencilik
 • salary (n) maaş, aylık
 • sale (n) satış; indirim, ucuzluk
 • sauce (n) sos, salça
 • save (v) kurtarmak; saklamak, biriktirmek, tasarruf
 • scared (adj) korkmuş, tedirgin
 • scary (adj) korkutucu
 • scene (n) sahne, manzara, olay yeri
 • schedule (n) tarife, şift, program
 • score (n) sonuç; puan, sayı
 • score (v) sayı yapmak, gol atmak, puan almak
 • screen (n) ekran, perde
 • search (n) arama
 • search (v) aramak
 • season (n) mevsim
 • seat (n) koltuk, sandalye, oturak, oturacak yer
 • second (adv) ikinci
 • secondly (adv) ikinci olarak
 • secret (adj) gizli
 • secret (n) sır
 • secretary (n) sekreter
 • seem (lv) gibi görünmek, benzemek
 • sense (n) duyu; anlam
 • separate (adj) ayrı, ayrılmış
 • series (n) sıra, seri, dizi
 • serious (adj) ciddi, ağırbaşlı
 • serve (v) hizmet etmek
 • service (n) servis, hizmet, görev
 • several (det) birkaç
 • several (pron) birkaç
 • shake (v) sallamak, çalkalamak
 • shall (mv) …yım/lım mı?
 • shape (n) şekil, biçim
 • sheet (n) çarşaf, sayfa, tabaka
 • ship (n) gemi
 • shoulder (n) omuz
 • shout (n) çığlık, bağırış
 • shout (v) bağırmak, haykırmak
 • shut (adj) kapalı
 • shut (v) kapatmak, kapamak
 • side (n) yüz, taraf, yan
 • sign (n) imza, işaret
 • sign (v) imzalamak
 • silver (adj) gümüşten yapılmış, gümüş, gümüşî, gümüş renginde
 • silver (n) gümüş
 • simple (adj) basit, yalın
 • since (conj) -dığı için, çünkü; -den beri, -den bu yana
 • since (prep) -den beri, -den itibaren
 • singing (n) şarkı söyleme
 • single (adj) tek; bekâr
 • single (n) tek, bekar
 • sir (n) bey efendi, efendim
 • site (n) yer, alan
 • size (n) beden, numara, büyüklük, boyut
 • ski (adj) kayak ile ilgili
 • ski (n) kayak
 • ski (v) kayak yapmak
 • skiing (n) kayak yapma
 • skin (n) cilt, deri
 • sky (n) gökyüzü
 • sleep (n) uyku
 • slowly (adv) yavaş yavaş, yavaşça, yavaş
 • smartphone (n) akıllı telefon
 • smell (n) koku, koklama
 • smell (v) koklamak, kokmak
 • smile (n) gülümseme
 • smile (v) gülümsemek
 • smoke (n) duman; sigara
 • smoke (v) sigara içmek; tütmek
 • smoking (n) sigara içme
 • soap (n) sabun
 • soccer (n) futbol
 • social (adj) toplumsal
 • society (n) toplum, cemiyet
 • sock (n) çorap
 • soft (adj) yumuşak, hafif
 • soldier (n) asker
 • solution (n) çıkar yol, eriyik, çözüm
 • solve (v) çözmek, çözüm bulmak
 • somewhere (adv) bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
 • somewhere (pron) bir yer
 • sort (n) tür, çeşit, sınıf
 • source (n) kaynak, kaynakça, memba, köken
 • speaker (n) konuşmacı; hoparlör
 • specific (adj) spesifik, özel, belli, belirli
 • speech (n) konuşma, söz
 • speed (n) hız limiti, azami sürat
 • spider (n) örümcek
 • spoon (n) kaşık
 • square (adj) kare
 • square (n) kare, meydan
 • stage (n) sahne; aşama
 • stair (n) basamak, kademe
 • stamp (n) pul, damga
 • star (v) başrol oynamak, yıldız yapmak, yıldızlaşmak, yıldızı parlamak
 • start (n) başlamak
 • state (n) durum, vaziyet, hâl, eyalet, devlet
 • stay (n) kalma, ziyaret
 • steal (v) çalmak, aşırmak
 • step (n) adım; basamak
 • stomach (n) mide, karın
 • stone (n) taş
 • store (n) dükkân, depo
 • storm (n) fırtına
 • straight (adj) düz, doğru, dosdoğru; dürüst
 • straight (adv) düz, doğru, dümdüz
 • strange (adj) tuhaf, acayip; yabancı
 • strategy (n) strateji, taktik, savaş bilimi
 • stress (n) gerilim, stres; vurgu
 • stress (v) vurgulamak
 • structure (n) yapı, bünye, bina
 • stupid (adj) aptal, saçma
 • succeed (v) başarmak, başarılı olmak; -ın yerine geçmek
 • successful (adj) başarılı
 • such (det) böyle, bu gibi, bunun gibi
 • such (pron) böyle, bu gibi, bunun gibi
 • suddenly (adv) aniden
 • suggest (v) önermek; ileri sürmek
 • suggestion (n) öneri
 • suit (n) takım elbise
 • support (n) destek
 • support (v) tutmak, desteklemek
 • suppose (v) farz etmek, varsaymak, sanmak
 • sure (adv) elbette, tabii
 • surprise (n) sürpriz, şaşkınlık
 • surprise (v) sürpriz yapmak, şaşırtmak
 • surprised (adj) şaşırmış
 • surprising (adj) şaşırtıcı, hayret verici
 • survey (n) anket
 • sweet (adj) tatlı, şekerli, sevimli
 • sweet (n) şekerleme
 • symbol (n) işaret, sembol
 • system (n) yöntem; düzen, düzenek
B1 Seviyesi Kelimeler
 • safety (n) güven, güvenlik, emniyet
 • sail (n) yelken
 • sailor (n) denizci, gemici
 • sample (n) örnek, eşantiyon, numune
 • sand (n) kum
 • scan (v) taramak, incelemek
 • scientific (adj) bilimsel, ilmi, kesin
 • script (n) el yazısı, senaryo
 • sculpture (n) heykel, heykelcik, heykeltıraşlık
 • secondary (adj) ikincil, orta, orta dereceli
 • security (n) güvenlik, emniyet, garanti
 • seed (n) tohum, çekirdek, tane
 • sensible (adj) duyarlı, halden anlayan, hassas, mantıklı, makul
 • separate (v) ayırmak, bölmek, dağılmak
 • seriously (adv) ciddi derecede
 • servant (n) hizmetçi, uşak
 • set (n) set, takım, sahne
 • set (v) koymak, yerleştirmek, takmak
 • setting (n) ortam, dekor; ayar, derece
 • sex (n) cinsiyet; cinsellik
 • sexual (adj) cinsel
 • shake (n) sarsıntı, sallama
 • share (n) hisse, pay
 • sharp (adj) keskin, açıkgöz, kesici
 • shelf (n) raf
 • shell (n) kabuk, deniz kabuğu
 • shift (n) değişim; vardiya
 • shine (v) parlamak
 • shiny (adj) pırıltılı, parlak
 • shoot (v) ateş etmek; şut çekmek
 • shy (adj) utangaç
 • sight (n) görme, görme yeteneği, görüş
 • signal (n) işaret, sinyal
 • signal (v) işaret etmek, sinyal vermek
 • silent (adj) sessiz, suskun, sakin
 • silly (adj) aptalca
 • similarity (n) benzerlik
 • similarly (adv) benzer bir şekilde, bunun gibi
 • simply (adv) sadece, basitçe
 • since (adv) …dan / den beri
 • sink (v) batmak, gömülmek
 • slice (n) dilim, pay, hisse
 • slice (v) dilimlemek
 • slightly (adv) hafifçe, belli belirsiz, biraz
 • slow (v) yavaşlamak
 • smart (adj) zeki, akıllı, şık, kafası çalışan
 • smooth (adj) düz, pürüzsüz, sakin
 • software (n) yazılım, bilgisayar programı
 • soil (n) toprak
 • solid (adj) katı, sert
 • solid (n) katı, sert, sağlam
 • sort (v) sınıflamak, ayırmak
 • southern (adj) güneyden
 • specifically (adv) özellikle
 • spending (n) harcama
 • spicy (adj) baharatlı, baharlı, acılı
 • spirit (n) ruh, can, maneviyat
 • spoken (adj) konuşulan, konuşma
 • spot (n) nokta, benek, leke
 • spread (v) yaymak, sürmek, sermek, dağılmak
 • stadium (n) stadyum
 • staff (n) personel, kadro, kurmay
 • standard (adj) standart, normal, klasik, olağan
 • standard (n) standart, ölçüt
 • state (adj) resmi, devlete ait
 • state (v) belirtmek, ifade etmek, söylemek
 • statistic (n) istatistik
 • statue (n) heykel
 • stick (n) sopa, değnek
 • stick (v) katlanmak, sokmak
 • still (adj) hareketsiz, durgun
 • store (v) depolamak
 • stranger (n) yabancı
 • strength (n) güç, kuvvet, derman
 • string (n) bağ, ip, kordon, sicim, tel
 • strongly (adv) son derece, şiddetle
 • studio (n) stüdyo
 • stuff (n) şey, eşya, madde, hammadde
 • substance (n) madde, cisim
 • successfully (adv) başarılı bir şekilde
 • sudden (adj) ani
 • suffer (v) (acı) çekmek, -den mustarip olmak, yaşamak
 • suit (v) uygun olmak; yakışmak
 • suitable (adj) uygun, elverişli, münasip
 • summarize (v) özetlemek, kısaltmak
 • summary (n) özet, kısaltma
 • supply (n) kaynak, arz
 • supply (v) karşılamak, sağlamak, gidermek
 • supporter (n) destek, destekçi, destekleyen, taraftar
 • surely (adv) elbette, muhakkak
 • surface (n) yüzey, dış görünüş
 • survive (v) yaşamayı sürdürmek, hayatta kalmak
 • swim (n) yüzme
 • switch (v) dönmek, değiştirmek
 • symptom (n) semptom, bulgu, belirti
B2 Seviyesi Kelimeler
 • sample (v) örneklemek
 • satellite (n) uydu
 • satisfaction (n) tatmin, memnuniyet, hoşnutluk
 • satisfied (adj) memnun, tatmin olmuş
 • satisfy (v) memnun etmek, tatmin etmek
 • saving (n) kazanç, tasarruf
 • scale (n) ölçek, kefe, terazi gözü
 • scandal (n) rezalet, skandal
 • scare (n) korku, ürperti, endişe, ürküntü
 • scare (v) korkutmak, ürkütmek
 • scenario (n) senaryo
 • schedule (v) programlamak
 • scheme (n) tasarı, proje
 • scholar (n) alim, bilgin, bilim adamı
 • scholarship (n) burs, ilim, öğrenim
 • scratch (n) çizik, sıyrık, hafif yırtık
 • scratch (v) tırmalamak, çizmek, sıyırmak, kazımak
 • scream (n) çığlık
 • scream (v) çığlık atmak, bağırmak
 • screen (v) göstermek, araştırmak
 • screening (n) görüntüleme
 • seat (v) kapasitesi olmak (koltuk)
 • sector (n) sektör, işkolu, bölge, kesim
 • secure (adj) güvenli
 • secure (v) korumak, elde etmek
 • seek (v) aramak, aranmak, araştırmak, almak, istemek
 • seeker (n) arayıcı
 • select (v) seçmek, ayırmak, ayıklamak
 • selection (n) seçim
 • self (n) kendi, öz
 • seminar (n) seminer
 • senior (adj) üst, kıdemli, yaşlı
 • sense (v) hissetmek, algılamak, sezmek
 • sensitive (adj) duyarlı, hassas, alıngan
 • sentence (v) ceza vermek, mahkûm etmek
 • sequence (n) dizi, seri, sıra, art arda sıralama
 • session (n) dönem, oturum, akademik yıl
 • settle (v) yerleşmek, oturmak; halletmek, çözmek
 • settler (n) yeni gelen, göçmen
 • severe (adj) ağır, ciddi, sert
 • severely (adv) sertçe, şiddetli bir şekilde
 • sexy (adj) seksi, cinsel çekiciliği olan; cinsel cazibeli; şuh, çekici
 • shade (n) gölge, gölgelik
 • shadow (n) gölge
 • shallow (adj) sığ, derin olmayan, yüzeysel
 • shame (n) ayıp, utanç, günah
 • shape (v) şekillendirmek, biçim vermek, biçimlendirmek
 • shaped (adj) şekillendirilmiş
 • shelter (n) barınak, sığınma
 • shelter (v) korumak, barındırmak
 • shift (v) değiştirmek, değişmek
 • ship (v) göndermek, nakletmek
 • shock (n) şok; sarsıntı
 • shock (v) kalbini kırmak, şok etmek
 • shocked (adj) şaşırmış
 • shocking (adj) şok edici, üzücü
 • shooting (n) ateş etme
 • shore (n) sahil, deniz kıyısı, deniz kenarı
 • short-term (adj) kısa vadeli
 • shortage (n) yokluk, eksiklik, açık, kıtlık
 • shortly (adv) kısa zaman sonra
 • shot (n) atış, şut, gol; aşı
 • sibling (n) kardeş
 • signature (n) imza
 • significance (n) anlam, önem
 • significant (adj) önemli, anlamlı, manalı
 • significantly (adv) önemli derecede
 • silence (n) sessizlik, ses çıkarmama, susma
 • silk (n) ipek
 • sincere (adj) içten, samimi, candan
 • skilled (adj) becerikli, yetenekli
 • skull (n) kafatası, kurukafa
 • slave (n) köle
 • slide (n) slayt, kaydırak
 • slide (v) kötü yola düşmek, kaymak
 • slight (adj) hafif, belli belirsiz, azıcık, öylesine, biraz
 • slip (v) kaymak, düşmek
 • slogan (n) slogan
 • slope (n) yokuş, bayır, eğimli yer, yamaç
 • slope (v) eğri olmak
 • so-called (adj) sözde, sözüm ona, güya
 • solar (adj) güneş, solar, güneşle ilgili
 • somehow (adv) bir şekilde, her nasılsa, her nedense
 • sometime (adv) bir ara
 • somewhat (adv) oldukça, az çok, az buçuk
 • sophisticated (adj) bilgili, içerikli, bilge, kültürlü, gelişmiş
 • soul (n) ruh, can, gönül, duygu
 • spare (adj) yedek, fazla, boş, az
 • specialist (adj) uzman doktor, uzman
 • specialist (n) uzmanlık
 • specialize (v) uzmanlaşmak, ihtisas yapmak
 • species (n) çeşit, tür, cins
 • specify (v) belirtmek, belirlemek
 • spectacular (adj) göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli
 • spectator (n) seyirci, izleyici
 • speculate (v) tahminde bulunmak
 • speculation (n) tahmin yürütme, kurgu
 • speed (v) hız yapmak, sürat yapmak
 • spice (n) baharat, çeşni
 • spill (v) dökmek, saçmak, serpmek
 • spiritual (adj) manevi
 • spite (n) nispet, kin, garez,inat
 • split (n) yarık, ayrılık
 • split (v) bölmek, ayrılmak, kopmak
 • spoil (v) şımartmak, bozmak
 • spokesman (n) (erkek) sözcü
 • spokesperson (n) sözcü
 • spokeswoman (n) (kadın) sözcü
 • sponsor (n) sponsor
 • sponsor (v) desteklemek, finanse etmek
 • sponsorship (n) mali destek
 • sporting (adj) spor ile ilgili, spor yapmaya yarayan, spor için kullanılan
 • spot (v) tanımak, görmek, ayırt etmek, seçmek
 • spread (n) yayılma
 • spring (v) sıçramak
 • stable (adj) dengeli, istikrarlı, sarsılmaz, sabit, değişmez
 • stage (v) sahnelemek, düzenlemek, hazırlamak
 • stall (n) stant, tezgâh, koltuk
 • stance (n) duruş, tutum
 • stand (n) tutum, tezgah, ayaklık
 • stare (v) gözlerini dikmek, gözünü dikmek
 • starve (v) açlıktan kıvranmak, açlıktan ölmek
 • status (n) statü, konum, mevki
 • steadily (adv) değişmez bir biçimde, düzenli bir şekilde
 • steady (adj) sağlam, daimi, devamlı, değişmez
 • steam (n) buhar
 • steel (n) çelik
 • steep (adj) sarp, dik, yalçın
 • step (v) adım atmak; basmak
 • sticky (adj) yapışkan
 • stiff (adj) sert, katı, koyu, yoğun
 • stimulate (v) teşvik etmek, özendirmek, uyarmak
 • stock (n) stok, malzeme, sermaye, varlık, birikim
 • stream (n) akarsu, çay, dere, akın
 • strengthen (v) güçlendirmek, kuvvetlendirmek
 • stretch (n) uzatma, gerilme
 • stretch (v) uzanmak, germek
 • strict (adj) sert, katı, sıkı, müsamahasız
 • strictly (adv) şiddetle, sıkı sıkıya
 • strike (n) grev; saldırı
 • strike (v) vurmak; grev yapmak
 • stroke (n) felç; vuruş
 • structure (v) düzenlemek, yapılandırmak
 • struggle (n) çaba
 • struggle (v) mücadele etmek, çabalamak
 • stuff (v) doldurmak, tıka basa doldurmak
 • stunning (adj) mükemmel, şahane
 • subject (adj) maruz kalabilir
 • submit (v) teslim etmek, sunmak
 • subsequent (adj) sonraki, daha sonraki, müteakip
 • subsequently (adv) sonradan, daha sonra, sonra
 • suburb (n) banliyö, varoş, kenar mahalle
 • suffering (n) acı, cefa, kıvranma
 • sufficient (adj) yeterli, kâfi, yeter
 • sufficiently (adv) yeterince
 • sum (n) toplam, tutar, adet, yekun
 • sum (v) özetlemek, toparlamak
 • super (adj) olağanüstü, çok iyi
 • surgeon (n) cerrah, operatör
 • surgery (n) ameliyat, operasyon
 • surround (v) kuşatmak, etrafını sarmak
 • surrounding (adj) çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
 • survey (v) iyice incelemek, ekspertiz yapmak, anket yapmak, araştırma yapmak
 • survival (n) hayatta kalma, yaşama
 • survivor (n) hayatta kalan
 • suspect (n) şüpheli, zanlı
 • suspect (v) şüphe etmek, kuşkulanmak
 • suspend (v) asmak, askıya almak, ertelemek
 • sustainable (adj) devam ettirebilir, sürdürülebilir
 • swallow (v) yutmak
 • swear (v) küfretmek, sövmek, yemin etmek, and içmek, söz vermek
 • sweep (v) silmek, süpürmek
 • switch (n) anahtar, düğme; değişim
 • sympathetic (adj) cana yakın, sempatik
 • sympathy (n) sempati, sevgi, ilgi, acıma, merhamet
C1 Seviyesi Kelimeler
 • sack (v) kovmak, işten atmak
 • sacred (adj) kutsal, mübarek, mukaddes
 • sacrifice (n) fedakârlık; kurban
 • sacrifice (v) kurban etmek, kıymak, feda etmek
 • saint (n) aziz, evliya, ermiş
 • sake (n) hatır, uğur
 • sanction (n) yaptırım, onay
 • say (n) söz hakkı, söz
 • scattered (adj) dağınık, saçılmış
 • sceptical (adj) kuşkulu, şüpheli, kuşkucu, şüpheci, inançsız
 • scope (n) kapsam, niyet, amaç
 • screw (n) vida
 • screw (v) vidalamak, vidayla tutturmak
 • scrutiny (n) dikkatli inceleme, dikkatle bakma
 • seal (n) mühür, damga; fok
 • seal (v) mühürlemek, damgalamak, kapamak
 • secular (adj) laik
 • seemingly (adv) görünüşte, görünürde, görünüşe göre
 • segment (n) parça, kesim, bölüm
 • seize (v) yakalamak, ele geçirmek
 • seldom (adv) nadiren, seyrek, arada bir
 • selective (adj) seçici
 • senator (n) senato üyesi
 • sensation (n) duyu, duygu, his, algı, hissetme
 • sensitivity (n) duyarlılık, hassasiyet
 • sentiment (n) hassaslık, duyarlılık, duygusallık
 • separation (n) ayırma
 • serial (adj) seri, dizisel, birbirini izleyen, seri halinde
 • set-up (n) düzen, kurgu
 • settlement (n) yerleşme, anlaşma, yerleşim
 • sexuality (n) cinsel ilişki isteği, cinsellik, cinsel tercih
 • shareholder (n) hissedar
 • shatter (v) parçalamak, kırmak, harap etmek
 • shed (v) dökmek, akıtmak, yaymak
 • sheer (adj) dik, sarp, bütün
 • shipping (n) sevkiyat
 • shoot (n) sürgün, filiz, fışkın, av partisi
 • shrink (v) çekmek, büzülmek, küçülmek
 • shrug (v) omuz silkmek
 • sigh (n) iç çekiş
 • sigh (v) iç çekmek
 • simulate (v) yalandan yapmak, numarası yapmak, taklit etmek
 • simulation (n) benzetim
 • simultaneously (adv) eş zamanlı olarak
 • sin (n) günah
 • situated (adj) konumlu
 • sketch (n) taslak, skeç
 • skip (v) atlamak, sekmek
 • slam (v) çarparak kapatmak
 • slap (v) tokatlamak, tokat atmak, şamar atmak
 • slash (v) yarmak, derince kesmek, indirmek, düşürmek, azaltmak
 • slavery (n) esaret, kölelik
 • slot (n) alan, yarık, delik
 • smash (v) kırmak, paramparça etmek, parçalamak
 • snap (v) aniden kopmak / koparmak
 • soak (v) ıslanmak, ıslatmak
 • soar (v) fırlamak, yükselmek, uçmak, yüksekten uçmak
 • socialist (adj) sosyalist
 • sole (adj) tek
 • solely (adv) sırf, yalnızca, sadece, tek
 • solicitor (n) (britanya’da) avukat, hukuk danışmanı/müşaviri
 • solidarity (n) dayanışma, birlik, beraberlik
 • solo (adj) tek başına yapılan
 • solo (n) solo müzik / enstrüman
 • sound (adj) emin, emniyetli, güvenilir
 • sovereignty (n) egemenlik, bağımsızlık
 • spam (n) istenmeyen e-postalar; reklâmlar
 • span (n) mesafe, an, kısa süre
 • span (v) sürmek, kapsamak
 • spare (v) ayırmak
 • spark (v) harekete geçirmek, başlatmak, alevlendirmek
 • specialized (adj) uzmanlaşmış
 • specification (n) şartname, yapılması gerekenlerin tümünü içeren belge, tarifname, teknik şartname; mukavele şartnamesi
 • specimen (n) örnek, numune
 • spectacle (n) görünüş, gösteri, gözlük, manzara
 • spectrum (n) spektrum, tayf
 • spell (n) dönem, süre; büyü, tılsım
 • sphere (n) küre, yuvarlak, yerküre, alan, saha
 • spin (n) döndürme
 • spin (v) döndürmek, örmek
 • spine (n) omurga
 • spotlight (n) ilgi, sahne ışığı
 • spouse (n)
 • spy (n) casus
 • spy (v) gözlemek, casusluk etmek
 • squad (n) spor ekibi / takımı
 • squeeze (v) sıkıştırmak, ezmek
 • stab (v) bıçaklamak, hançerlemek
 • stability (n) tutarlılık, istikrar, sağlamlık
 • stabilize (v) dengelemek, dengede tutmak, istikrara kavuşturmak
 • stake (n) ortaya konan para, bahis, hisse
 • standing (adj) daimî, kalıcı, sürekli, değişmeyen
 • stark (adj) yalın, sade
 • statistical (adj) istatiksel
 • steer (v) direksiyon kullanmak, yönlendirmek
 • stem (n) sap, gövde
 • stem (v) -den gelmek, çıkmak, akışını durdurmak
 • stereotype (n) klişe, basmakalıp söz
 • stimulus (n) dürtü, uyarıcı
 • stir (v) kımıldatmak, hareket ettirmek, karıştırmak; canlanmak
 • storage (n) depo, ambar, depolama, saklama
 • straightforward (adj) açık, anlaşılır
 • strain (n) gerginlik, zorlama; özellik, soy, ırk, yük
 • strand (n) parça, kısım
 • strategic (adj) stratejik
 • striking (adj) dikkat çekici, çarpıcı
 • strip (n) şerit, striptiz
 • strip (v) soymak, soyunmak
 • strive (v) uğraşmak, çabalamak
 • structural (adj) yapısal
 • stumble (v) tökezlemek, duraksamak, dili sürçmek, dili takılmak
 • stun (v) sersemletmek, afallatmak
 • submission (n) teslim olma, boyun eğme; sunma, arz
 • subscriber (n) üyelik
 • subscription (n) abone ücreti, aidat
 • subsidy (n) devlet desteği, para yardımı
 • substantial (adj) önemli, gerçek, mevcut
 • substantially (adv) önemli derecede
 • substitute (n) yerine geçirmek, yerini almak, yedek, temsilci
 • substitute (v) vekâlet etmek, yerine kullanmak
 • substitution (n) yerine geçme, yer değiştirme, değişiklik
 • subtle (adj) belirsiz, güç algılanan
 • suburban (adj) dış mahalleye dair
 • succession (n) ardışık olma; yerine geçme
 • successive (adj) art arda gelen
 • successor (n) halef, varis, sonraki kişi
 • suck (v) emmek, soğurmak, içine çekmek
 • sue (v) dava açmak
 • suicide (n) intihar, intihar eden kimse
 • suite (n) takım, mobilya takımı, daire, süit
 • summit (n) zirve, doruk, tepe nokta
 • superb (adj) mükemmel, harika
 • superior (adj) üst, üstün, yüksek
 • supervise (v) denetlemek, yönetmek, gözetmek, nezaret etmek
 • supervision (n) denetleme
 • supervisor (n) şef, müdür, yönetici
 • supplement (n) ek, ilave, tamamlayıcı
 • supplement (v) takviye etmek
 • supportive (adj) destekleyen
 • supposedly (adv) güya!
 • suppress (v) bastırmak, zapt etmek, durdurmak, gizli tutmak
 • supreme (adj) en yüksek, en üstün, yüce
 • surge (n) taşma, kabarma, dalgalanma, artış
 • surge (v) yükselmek, akın etmek
 • surgical (adj) tıbbi, cerrahi
 • surplus (n) fazlalık
 • surrender (v) teslim olmak, teslim etmek
 • surveillance (n) gözetim, gözetleme, gözaltı
 • suspension (n) erteleme, asma
 • suspicion (n) kuşku, şüphe
 • suspicious (adj) şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
 • sustain (v) sürdürmek, desteklemek, taşımak, çekmek
 • swing (n) salıncak; ani değişim
 • swing (v) sallamak, savurmak
 • sword (n) kılıç
 • symbolic (adj) sembolik
 • syndrome (n) sendrom
 • synthesis (n) sentez, bireşim
 • systematic (adj) sistematik, sistemli