Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English Q Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
Q Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • quarter (n) çeyrek, dörtte biri, dörtte birlik bölüm
 • question (n) soru, sorun
 • quick (adj) çabuk, hızla, hızlı, şipşak
 • quickly (adv) hızlıca, çabuk çabuk
 • quiet (adj) sessiz, sakin
 • quite (adv) oldukça, epey
A2 Seviyesi Kelimeler
 • quality (n) nitelik, kalite, vasıf, özellik
 • quantity (n) nicelik, miktar, sayı
 • queen (n) kraliçe, sultan, sevgili
 • question (v) sorgulamak, şüphe etmek
 • quietly (adv) sessizce
B1 Seviyesi Kelimeler
 • qualification (n) yeterlik, nitelik
 • qualified (adj) nitelikli, kısıtlı, vasıflı, kalifiye
 • qualify (v) nitelendirmek, yeterli olmak
 • queue (n) kuyruk, sıra
 • queue (v) kuyruk olmak, sıraya/kuyruğa girmek
 • quit (v) vazgeçmek, istifa etmek, çekilmek, bırakmak, terk etmek
 • quotation (n) alıntı, fiyat teklifi
 • quote (n) alıntı
 • quote (v) alıntı yapmak, aktarmak
B2 Seviyesi Kelimeler
 • questionnaire (n) anket, soru kâğıdı, soruşturma
C1 Seviyesi Kelimeler
 • query (n) sorgu
 • quest (n) arama, araştırma, soruşturma
 • quota (n) kota, kontenjan, pay