Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English J Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
J Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • jacket (n) ceket
 • January (n) ocak (ay)
 • jeans (n) kot pantolon
 • job (n) iş, meslek, görev
 • join (v) katılmak; birleştirmek
 • journey (n) seyahat, yolculuk, gezi
 • juice (n) meyve suyu
 • July (n) temmuz
 • June (n) haziran
 • just (adv) yalnız, sadece; biraz önce; tam olarak
A2 Seviyesi Kelimeler
 • jam (n) reçel; sıkışıklık
 • jazz (n) caz
 • jewellery (n) kuyumculuk, mücevherat, ziynet esyası
 • joke (n) şaka, espri
 • joke (v) şaka yapmak
 • journalist (n) gazeteci
 • jump (n) zıplama, sıçrayış
 • jump (v) atlamak, zıplamak
B1 Seviyesi Kelimeler
 • journal (n) bülten, gazete, dergi, günlük
 • judge (n) yargıç, hakim
 • judge (v) yargılamak, değerlendirmek, karara varmak
B2 Seviyesi Kelimeler
 • jail (n) hapis, hapishane
 • jail (v) hapsetmek
 • jet (n) jet, jet uçağı, jet motoru
 • joint (adj) müşterek, ortaklaşa, birlikte
 • joint (n) eklem, ek
 • journalism (n) basın, gazetecilik
 • joy (n) neşe, mutluluk, zevk
 • judgement (n) yargılama, yargı, hüküm
 • junior (adj) küçük
 • jury (n) jüri, kurul
 • justice (n) adalet, hak, yargı, dürüstlük
 • justify (v) haklı göstermek, aklamak, haklı çıkarmak, savunmak, doğrulamak
C1 Seviyesi Kelimeler
 • judicial (adj) adli, hukuki
 • junction (n) kavşak, birleşme yeri, bağlantı noktası
 • jurisdiction (n) yasal yetki / selahiyet; yetki alanı
 • just (adj) adil, doğru
 • justification (n) doğrulama, ispat