Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English G Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
G Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • game (n) oyun, maç, eğlence
 • garden (n) bahçe
 • geography (n) coğrafya
 • get (v) almak, elde etmek
 • girl (n) kız
 • girlfriend (n) kız arkadaş
 • give (v) vermek
 • glass (n) bardak, cam
 • go (v) gitmek
 • good (adj) iyi, güzel, uygun
 • goodbye (excl) allah’a ısmarladık!’, ‘eyvallah!’, ‘hoşçakal!’, ‘güle güle!’
 • goodbye (n) güle güle
 • grandfather (n) büyükbaba
 • grandmother (n) anneanne, babaanne
 • grandparent (n) büyükbaba veya büyükanne
 • great (adj) büyük, mükemmel, önemli, harika
 • green (adj) yeşil
 • green (n) yeşil, çimen, yeşil alan
 • grey (adj) gri
 • grey (n) gri
 • group (n) grup, topluluk
 • grow (v) büyümek, yetiştirmek, gelişmek
 • guess (n) tahmin
 • guess (v) tahmin etmek, zannetmek
 • guitar (n) gitar
 • gym (n) spor salonu
A2 Seviyesi Kelimeler
 • gallery (n) galeri
 • gap (n) boşluk, aralık, fark
 • gas (n) gaz
 • gate (n) dış kapı, giriş kapısı
 • general (adj) genel, yaygın
 • gift (n) hediye, armağan, doğuştan yetenek
 • goal (n) amaç, hedef, gol
 • god (n) tanrı
 • gold (adj) altından yapılmış, altın renkli
 • gold (n) altın
 • golf (n) golf
 • good (n) yararına, iyiliğine, çıkarına
 • government (n) hükümet, devlet, idare, yönetim
 • grass (n) çimen, yeşillik
 • greet (v) selamlamak, kutlamak, selam vermek, karşılamak
 • ground (n) toprak, zemin, yer
 • guest (n) misafir, konuk
 • guide (n) rehber, kılavuz
 • guide (v) rehberlik etmek, yönlendirmek, yol göstermek
 • gun (n) silâh, top, tüfek
 • guy (n) adam, herif
B1 Seviyesi Kelimeler
 • garage (n) garaj
 • gather (v) toplamak, bir araya getirmek, tutmak, toplanmak, biriktirmek
 • generally (adv) genel olarak, genelde, genellikle
 • generation (n) üretim; nesil
 • generous (adj) cömert, eli açık, bol
 • gentle (adj) kibar, nazik, hoşgörülü
 • gentleman (n) beyefendi
 • ghost (n) hayalet
 • giant (adj) dev, büyük
 • giant (n) dev, dev gibi, kocaman
 • glad (adj) memnun, mutlu, istekli
 • global (adj) evrensel, küresel
 • glove (n) eldiven
 • go (n) teşebbüs, kalkışma, girişme
 • goods (n) eşya, mal
 • grade (n) derece, aşama, basamak, not, puan
 • graduate (n) üniversite mezunu
 • graduate (v) mezun etmek, diploma vermek, mezun olmak
 • grain (n) tane, tahıl, tanecik, zerre
 • grateful (adj) minnettar, memnun
 • growth (n) büyüme, gelişme
 • guard (n) koruma, bekçi, nöbetçi
 • guard (v) korumak, nöbet tutmak
 • guilty (adj) suçlu, kusurlu
B2 Seviyesi Kelimeler
 • gain (n) kâr, kazanım
 • gain (v) kazanmak, kâr etmek
 • gaming (n) kumari kumarbazlık
 • gang (n) ekip, grup, çete, şebeke, takım
 • gay (adj) neşeli, keyifli; eşcinsel
 • gender (n) cinsiyet, cins
 • gene (n) gen
 • generate (v) üretmek, meydana getirmek, oluşturmak
 • genetic (adj) kalıtsal, kalıtımsal
 • genius (n) dahi, deha, zeki
 • genre (n) çeşit, tür
 • genuine (adj) gerçek, hakiki; samimi, öz
 • genuinely (adv) hakikatten
 • gesture (n) el kol hareketi, jest
 • gig (n) (pop veya rock müzik) gösteri, konser
 • globalization (n) küreselleşme
 • globe (n) küre, dünya
 • golden (adj) altın, altından yapılmış
 • goodness (n) iyilik, erdem
 • gorgeous (adj) muhteşem, harika, göz kamaştırıcı, görkemli
 • govern (v) yönetmek, idare etmek, hükmetmek
 • governor (n) yönetici, vali
 • grab (v) tutmak, yakalamak
 • grade (v) derecelere ayırmak, seviyelere ayırmak, puanlamak, puan vermek, değerlendirmek
 • gradually (adv) azar azar, derece derece, gitgide, gittikçe, aşama aşama
 • grand (adj) büyük, görkemli, yüce, ulu, heybetli
 • grant (n) bağış, ödenek
 • grant (v) vermek, bağışlamak, onaylamak
 • graphic (adj) çizgisel, canlı
 • graphics (n) grafik
 • greatly (adv) büyük oranda
 • greenhouse (n) sera
 • grocery (n) bakkaliye
 • guarantee (n) garanti, güvence
 • guarantee (v) garanti etmek, garantiye almak, söz vermek
 • guideline (n) prensip, kılavuz, talimat
C1 Seviyesi Kelimeler
 • gallon (n) galon
 • gambling (n) kumar
 • gathering (n) toplantı
 • gaze (n) gözünü dikip bakma
 • gaze (v) gözünü dikerek bakmak, dik dik bakmak
 • gear (n) vites, dişli, takım
 • generic (adj) genel, kümesel
 • genocide (n) soykırım, genosit
 • glance (n) göz atma, kısa bakış
 • glance (v) göz atmak, göz gezdirmek, bakıvermek
 • glimpse (n) anlık bakış
 • glorious (adj) muhteşem, harika
 • glory (n) şan, şeref, ün, ihtişam
 • governance (n) yönetim, kontrol
 • grace (n) zarafet, nezaket
 • grasp (n) anlama, yakalama
 • grasp (v) kapmak, tutmak, yakalamak, kavramak
 • grave (adj) ağır, şiddetli
 • grave (n) mezar
 • gravity (n) yerçekimi
 • grid (n) ızgara, parmaklık, şebeke
 • grief (n) acı, üzüntü, dert
 • grin (n) gülümseme
 • grin (v) sırıtmak, ağzı kulaklarına varmak
 • grind (v) öğütmek, ezmek, bilemek
 • grip (n)
 • grip (v) sımsıkı tutmak, tutmak, yakalamak, kavramak
 • gross (adj) brüt, bütün, toptan, kesintisiz; iğrenç, kaba
 • guerrilla (n) çeteci
 • guidance (n) rehberlik, yardım, tavsiye, kılavuzluk, yol gösterme
 • guilt (n) suç, kabahat, suçluluk
 • gut (n) mide, boğaz