Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English C Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
C Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • café (n) kafe
 • cake (n) pasta, kek
 • call (n) arama, talep
 • call (v) çağırmak; adlandırmak, çağırılmak; (telefonla) aramak
 • camera (n) kamera
 • can (m.v) -e bilmek
 • cannot (m.v) yapamamak
 • capital (adj) ana, büyük, büyük harf
 • capital (n) başkent; sermaye; büyük harfle
 • car (n) araba
 • card (n) kart, kartpostal
 • career (n) meslek yaşamı, kariyer
 • carrot (n) havuç
 • carry (v) taşımak, götürmek
 • cat (n) kedi
 • CD (n) cd
 • cent (n) sent
 • centre (n) merkez
 • century (n) yüzyıl, asır
 • chair (n) sandalye
 • change (n) değişiklik; para üstü
 • change (v) değiştirmek, değişmek
 • chart (n) çizelge, grafik, tablo
 • cheap (adj) ucuz
 • check (v) kontrol etmek
 • cheese (n) peynir
 • chicken (n) tavuk, piliç
 • child (n) çocuk
 • chocolate (n) çikolata
 • choose (v) seçmek
 • cinema (n) sinema
 • city (n) şehir, kent
 • class (n) sınıf, ders
 • classroom (n) sınıf, derslik
 • clean (adj) temiz
 • clean (v) temizlemek
 • climb (v) tırmanmak
 • clock (n) saat
 • close (v) kapatmak, son vermek
 • clothes (n) elbise, giysi
 • club (n) kulüp, dernek
 • coat (n) ceket, mont
 • coffee (n) kahve
 • cold (adj) soğuk, soğuk algınlığı
 • cold (n) soğuk algınlığı
 • college (n) yüksekokul, üniversite, okul
 • colour (n) renk
 • come (v) gelmek
 • common (adj) ortak, müşterek, sıradan, yaygın
 • company (n) şirket, arkadaşlık
 • compare (v) karşılaştırmak, mukayese etmek
 • complete (adj) tam
 • complete (v) tamamlamak
 • computer (n) bilgisayar
 • concert (n) konser, dinleti
 • conversation (n) konuşma, sohbet, iletişim
 • cook (v) yemek pişirmek
 • cooking (n) yemek pişirme
 • cool (adj) serin, hoş, soğuk, soğutulmuş
 • correct (adj) doğru, yanlışsız
 • correct (v) düzeltmek, doğrulamak
 • cost (n) maliyet, ücret
 • cost (v) mal olmak, tutmak
 • could (m.v) -e bilmek
 • country (n) ülke; kır, taşra
 • course (n) kurs; yol, rota
 • cousin (n) kuzen
 • cow (n) inek
 • cream (n) krema
 • create (v) oluşturmak, yaratmak
 • culture (n) kültür
 • cup (n) fincan, kupa
 • customer (n) müşteri
 • cut (v) kesmek, azaltmak
A2 Seviyesi Kelimeler
 • camp (n) kamp
 • camp (v) kamp yapmak
 • camping (n) kamp yapma
 • can (n) metal kutu
 • care (n) ilgi, itina, bakım, özen
 • care (v) bakmak, ilgilenmek
 • careful (adj) dikkatli, özenli
 • carefully (adv) dikkatlice
 • carpet (n) halı
 • cartoon (n) çizgi film, karikatür
 • case (n) dava, durum, hadise, vaka
 • cash (n) nakit, peşin para
 • castle (n) kale, şato
 • catch (v) yakalamak, tutmak, (hastalık) yakalanmak
 • cause (n) sebep, neden
 • cause (v) sebep olmak, neden olmak
 • celebrate (v) kutlamak, anmak, övmek
 • celebrity (n) ün, ünlü kimse, tanınmış kimse
 • certain (adj) kesin, muhakkak, emin, belli, bazı
 • certainly (adv) kesinlikle, elbette
 • chance (n) olasılık, ihtimal, şans
 • character (n) karakter, özellik
 • charity (n) hayır, hayırseverlik, yardımseverlik
 • chat (n) sohbet, hoşbeş, lakırdı
 • chat (v) muhabbet etmek, sohbet etmek
 • check (n) kontrol
 • chef (n) şef
 • chemistry (n) kimya
 • chip (n) patates kızartması, çip
 • choice (n) seçim, seçenek, tercih
 • church (n) kilise
 • cigarette (n) sigara
 • circle (n) daire
 • circle (v) çevrelemek, kuşatmak, daire çizmek
 • classical (adj) klasik
 • clear (adj) açık, belli
 • clearly (adv) açıkça, anlaşılır biçimde
 • clever (adj) zeki, akıllı, cin gibi, zarif
 • climate (n) iklim, hava, bölge
 • close (adj) yakın, kapalı
 • closed (adj) kapalı
 • clothing (n) giyim, giysi, elbise
 • cloud (n) bulut
 • coach (n) otobüs, koç
 • coast (n) sahil, kıyı
 • code (n) kod, şifre
 • colleague (n) meslektaş, iş arkadaşı
 • collect (v) toplamak
 • column (n) kolon, sütun, köşe yazısı
 • comedy (n) komedi
 • comfortable (adj) konforlu, rahat
 • comment (n) yorum, fikir
 • communicate (v) iletişim kurmak, haberleşmek
 • community (n) cemiyet, cemaat, topluluk
 • compete (v) yarışmak, rekabet etmek
 • competition (n) yarışma, rekabet
 • complain (v) şikâyet etmek, söylenmek, yakınmak
 • completely (adv) tam olarak, tamamıyla, bütünüyle, tamaman
 • condition (n) durum, koşul; hastalık
 • conference (n) konferans, kongre, görüşme
 • connect (v) bağlamak, bitiştirmek, bağlantı kurmak, ilişkilendirmek
 • connected (adj) bağlantılı
 • consider (v) dikkate almak, hesaba katmak, düşünmek; … olarak görmek
 • contain (v) kapsamak, içermek
 • context (n) bağlam, sözün gelişi, kaynak, içerik
 • continent (n) kıta,
 • continue (v) devam etmek, sürmek
 • control (n) kontrol, teftiş
 • control (v) kontrol etmek, denetlemek
 • cook (n) aşçı
 • cooker (n) ocak
 • copy (n) kopya, nüsha
 • copy (v) kopya etmek, çoğaltmak, taklit etmek
 • corner (n) köşe
 • correctly (adv) doğru bir şekilde
 • count (v) saymak, hesaba katmak
 • couple (n) çift, eş
 • cover (v) kapamak, örtmek, kaplamak
 • crazy (adj) aptal, acayip, kızgın, çılgın
 • creative (adj) yaratıcı
 • credit (n) kredi, geri ödenme, takdir, övgü
 • crime (n) suç, kabahat
 • criminal (n) suçlu, sabıkalı
 • cross (n) çarpı işareti; haç
 • cross (v) karşıya geçmek
 • crowd (n) kalabalık
 • crowded (adj) kalabalık, dolu
 • cry (v) ağlamak; bağırmak
 • cupboard (n) dolap
 • curly (adj) kıvırcık
 • cycle (n) devir, döngü; bisiklet
 • cycle (v) bisiklete binmek
B1 Seviyesi Kelimeler
 • calm (adj) sakin, durgun
 • calm (n) sükûnet, sessizlik, sakinlik, huzur, dinginlik
 • calm (v) sakinleştirmek
 • campaign (n) kampanya; (askeri) sefer
 • campaign (v) kampanya düzenlemek
 • campus (n) yerleşke, üniversitenin bulunduğu alan, yer
 • candidate (n) aday
 • cap (n) kep, kasket, başlık, kapak
 • captain (n) kaptan, yüzbaşı
 • careless (adj) dikkatsiz
 • category (n) kategori, sınıf
 • ceiling (n) tavan
 • celebration (n) kutlama, şölen
 • central (adj) merkezi; önemli
 • centre (v) merkeze koymak
 • ceremony (n) tören
 • chain (n) dizi, silsile,zincir
 • challenge (n) sorun, engel
 • champion (n) şampiyon
 • channel (n) kanal
 • chapter (n) bölüm
 • charge (n) sorumluluk, yükleme, suçlama
 • charge (v) suçlamak; ücretlendirmek; şarj etmek
 • cheap (adv) ucuza
 • cheat (n) hile, hilekar
 • cheat (v) hile yapmak, dolandırmak, kandırmak, kopya çekmek
 • cheerful (adj) neşeli, şen
 • chemical (adj) kimyasal
 • chemical (n) kimyasal madde
 • chest (n) göğüs kafesi
 • childhood (n) çocukluk
 • claim (n) iddia, sav
 • claim (v) istemek, talep etmek, iddia etmek
 • clause (n) madde, fıkra, bent
 • clear (v) temizlemek, berraklaşmak
 • click (n) tıkırtı, tıklama
 • click (v) tıklamak
 • client (n) müvekkil, müşteri, alıcı
 • climb (n) tırmanış
 • close (adv) yakından
 • cloth (n) örtü, kıyafet
 • clue (n) ipucu, iz, işaret, anahtar
 • coach (v) çalıştırmak, eğitmek, öğretmek
 • coal (n) kömür, maden kömürü
 • coin (n) bozuk para
 • collection (n) koleksiyon, toplama
 • coloured (adj) renkli, boyanmış
 • combine (v) birleştirmek, kombine etmek
 • comment (v) yorumlamak, değerlendirmek
 • commercial (adj) ticari
 • commercial (n) reklam
 • commit (v) işlemek, suç işlemek
 • communication (n) iletişim
 • comparison (n) karşılaştırma
 • competitive (adj) rekabete dayanan, rekabetçi
 • competitor (n) yarışmacı, rakip
 • complaint (n) şikayet
 • complex (adj) bileşik, karmaşık, karışık
 • concentrate (v) yoğunlaşmak, bir yerde toplamak
 • conclude (v) bitirmek, sonuçlandırmak
 • conclusion (n) sonuç
 • confident (adj) güvenli, emin, kuşkusuz, kesin
 • confirm (v) onaylamak, doğrulamak
 • confuse (v) şaşırtmak, kafasını karıştırmak, karıştırmak
 • confused (adj) kafası karışmış, şaşırmış
 • connection (n) bağlantı, ilişki
 • consequence (n) sonuç
 • consist (v) oluşmak, meydana gelmek, -den oluşmak
 • consume (v) tüketmek, harcamak, bitirmek
 • consumer (n) tüketici
 • contact (n) temas, ilişki
 • contact (v) ilişki kurmak, irtibat kurmak
 • container (n) kap, konteyner, varil
 • content (n) içerik, anlam
 • continuous (adj) devamlı, sürekli, aralıksız
 • contrast (n) kontrast, zıtlık, tezat, çelişki, kıyaslama
 • contrast (v) kıyaslamak
 • convenient (adj) kullanışlı, uygun, pratik
 • convince (v) ikna etmek, inandırmak
 • cool (v) soğutmak, serinletmek
 • costume (n) kıyafet, kostüm
 • cottage (n) kulübe, kır evi
 • cotton (n) pamuk
 • count (n) sayma, hesap, kont
 • countryside (n) kırsal bölge
 • court (n) mahkeme
 • cover (n) kapak, örtü
 • covered (adj) örtülü, kaplı
 • cream (adj) krem renkli
 • criminal (adj) suçlu, yasadışı
 • cruel (adj) acımasız, gaddar, zalim
 • cultural (adj) kültürel
 • currency (n) para birimi
 • current (adj) bugünkü, geçer, geçerli, şu andaki, mevcut, hali hazırdaki
 • currently (adv) halen, şu anda
 • curtain (n) perde
 • custom (n) gelenek, görenek, adet
 • cut (n) kesik, kesinti
B2 Seviyesi Kelimeler
 • cabin (n) kabin, hücre, kulübe
 • cable (n) kablo, telgraf
 • calculate (v) hesap yapmak, hesap etmek, hesaplamak
 • canal (n) kanal
 • cancel (v) iptal etmek
 • cancer (n) kanser
 • candle (n) mum, kandil
 • capable (adj) kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
 • capacity (n) kapasite, hacim, verim
 • capture (n) esir alma, ele geçirme
 • capture (v) yakalamak, ele geçirmek,yansıtmak
 • carbon (n) karbon
 • cast (n) oyuncu kadrosu
 • cast (v) rol vermek; şekil almak; fırlatmak
 • casual (adj) gündelik, ilgisiz, tesadüfi, rahat
 • catch (n) yakalama, bit yeniği
 • cave (n) mağara
 • cell (n) hücre, pil
 • certainty (n) kesinlik
 • certificate (n) belge, sertifika
 • chain (v) zincirlemek
 • chair (v) oturumu, toplantıyı yönetmek
 • chairman (n) başkan, reis
 • challenge (v) düelloya davet etmek, meydan okumak
 • challenging (adj) zor
 • championship (n) sampiyonluk
 • characteristic (adj) tipik, karakteristik
 • characteristic (n) özellik
 • charming (adj) çekici, büyüleyici, cazibeli
 • chart (v) haritasını yapmak, planlamak
 • chase (n) takip, izleme, peşinden gitme
 • chase (v) kovalamak, takip etmek, peşinde olmak
 • cheek (n) yanak
 • cheer (n) yaşa!’ ‘varol!’ ‘bravo!’
 • cheer (v) alkışlamak, keyiflendirmek, neşelendirmek
 • chief (adj) baş, ana, en üst rütbeli
 • chief (n) şef, başkan
 • choir (n) koro
 • chop (v) dilimlemek, parçalamak, kesmek, doğramak
 • circuit (n) devre
 • circumstance (n) koşul, durum, olay
 • cite (v) alıntı yapmak, bahsetmek
 • citizen (n) vatandaş, yurttaş
 • civil (adj) nazik, medeni, uygar
 • civilization (n) uygarlık
 • clarify (v) açıklamak, aydınlığa kavuşturmak
 • classic (adj) klasik
 • classic (n) klasik (kitap, film)
 • classify (v) sınıflandırmak, sınıflamak, ayırmak
 • clerk (n) kâtip, yazman, yazıcı
 • cliff (n) kayalık, uçurum, yar
 • clinic (n) klinik
 • clip (n) toka, klip
 • close (n) son, kapalı
 • closely (adv) yakından
 • coincidence (n) denk gelme, tesadüf, rastlantı
 • collapse (n) çökme
 • collapse (v) çökmek, düşmek, yıkılmak
 • collector (n) koleksiyoncu
 • colony (n) sömürge
 • colourful (adj) renkli
 • combination (n) bileşim, birleşim
 • comfort (n) rahatlık
 • comfort (v) rahatlatmak, teselli etmek
 • comic (adj) komik, gülünç
 • comic (n) güldürü, komedyen
 • command (n) emir, komuta
 • command (v) emir vermek, emretmek
 • commander (n) komutan
 • commission (n) komisyon, görev, vazife
 • commission (v) görevlendirmek
 • commitment (n) bağlılık , sorumluluk
 • committee (n) komite, kurul
 • commonly (adv) çoğunlukla, bayağıca, alelâde
 • comparative (adj) karşılaştırmalı
 • completion (n) tamamlama, bitme
 • complex (n) site, kuruntu
 • complicated (adj) karışık, karmaşık, anlaşılması zor
 • component (n) parça, eleman, bileşen
 • compose (v) oluşturmak, bestelemek
 • composer (n) besteci
 • compound (n) bileşen, karışım, bileşim
 • comprehensive (adj) etraflı, geniş, çok yönlü, kapsamlı, detaylı
 • comprise (v) kapsamak, içermek, içine almak
 • compulsory (adj) zorunlu, mecburi, zorlayıcı
 • concentration (n) yoğunluk, yoğunlaşma
 • concept (n) fikir, görüş, kavram
 • concern (n) ilgi, alâka, endişe, kaygı
 • concern (v) ilgilenmek, endişelenmek
 • concerned (adj) ilgilenen, ilgili, meşgul, endişeli
 • concrete (adj) somut, beton
 • concrete (n) beton
 • conduct (n) yürütme
 • conduct (v) yönetmek, düzenlemek
 • confess (v) itiraf etmek, kabullenmek
 • confidence (n) güven, inanç, itimat, kendine güven
 • conflict (n) anlaşmazlık, çekişme, çarpışma,
 • conflict (v) çatışmak, çelişmek
 • confusing (adj) karıştıran, şaşırtan, kafa karıştırıcı
 • confusion (n) kafa karışıklığı, karışıklık, karmaşa
 • conscious (adj) bilinçli, farkında, kasti
 • consequently (adv) sonuç olarak, bu nedenle
 • conservation (n) koruma, korunum, sakınım, tasarruf
 • conservative (adj) tutucu, muhafazakâr
 • conservative (n) tutucu, muhafazakâr
 • considerable (adj) önemli, hatırı sayılır ölçüde
 • considerably (adv) oldukça, epeyce, önemli derecede
 • consideration (n) düşünme
 • consistent (adj) tutarlı, bağıntılı, istikrarlı
 • consistently (adv) devamlı olarak, tutarlı şekilde
 • conspiracy (n) komplo, gizli anlaşma, suikast
 • constant (adj) daimi, sürekli, değişmez, sabit
 • constantly (adv) sıkça, sık sık, sürekli
 • construct (v) inşa etmek, yapmak
 • construction (n) yapım, inşa etme
 • consult (v) danışmak, başvurmak
 • consultant (n) danışman
 • consumption (n) tüketim, bitirme, harcama
 • contemporary (adj) çağdaş, modern
 • contest (n) yarışma, müsabaka
 • contest (v) yarışmak
 • contract (n) sözleşme
 • contract (v) bir hastalık kapmak, yakalanmak
 • contribute (v) katkıda bulunmak, sebep olmak
 • contribution (n) katkı
 • controversial (adj) tartışmalı, tartışmaya yol açan
 • controversy (n) tartışma, çekişme, anlaşmazlık
 • convenience (n) uygunluk, kolaylık
 • convention (n) toplantı, kongre, toplama, anlaşma, gelenek
 • conventional (adj) basmakalıp, alelade, geleneksel
 • convert (v) değiştirmek, çevirmek, dönüştürmek
 • convey (v) taşımak, nakletmek, iletmek
 • convinced (adj) ikna edilmiş, emin
 • convincing (adj) ikna edici
 • cope (v) başa çıkmak, üstesinden gelmek, halletmek
 • core (adj) ana
 • core (n) iç, öz, çekirdek, esas
 • corporate (adj) kurumsal, birleşik
 • corporation (n) şirket, kurum, kuruluş, dernek
 • corridor (n) koridor
 • council (n) meclis, kurul, konsey, yönetim kurulu
 • counter (n) tezgâh, fiş
 • county (n) ilçe, il, vilâyet
 • courage (n) cesaret, yüreklilik, yiğitlik
 • coverage (n) gazetedeki yer, yayın alanı
 • crack (n) çatlak
 • crack (v) çatlamak, çatlatmak, yarılmak
 • craft (n) marifet, hüner, sanat, kurnazlık, uçak, gemi
 • crash (n) çarpma
 • crash (v) kırılmak, parçalanmak, çarpmak
 • creation (n) yaratma, oluşum
 • creativity (n) yaratıcılık
 • creature (n) yaratık
 • credit (v) hesaba para yatırmak, inanmak, aklına getirmek, olabileceğini düşünmek
 • crew (n) mürettebat, ekip
 • crisis (n) buhran, kriz, bunalım
 • criterion (n) kriter, ölçüt
 • critic (n) eleştiren kimse, eleştirmen
 • critical (adj) kritik, hassas, ciddi, eleştiri
 • critically (adv) eleştirel bir şekilde
 • criticism (n) eleştiri, tenkit
 • criticize (v) eleştirmek, kusur bulmak, kınamak
 • crop (n) ekin, ürün, mahsul
 • crucial (adj) çok önemli, kritik, hayati
 • cruise (n) gemi gezisi, turistik gemi yolculuğu
 • cruise (v) gemiyle dolaşmak
 • cry (n) çığlık, haykırış
 • cue (n) işaret, başlama işareti, replik, ipucu
 • cure (n) tedavi, çare
 • cure (v) iyileştirmek, tedavi etmek
 • curious (adj) ilgili, meraklı, tuhaf
 • current (n) akım, akıntı
 • curriculum (n) müfredat, öğretim programı
 • curve (n) eğri, kavis
 • curve (v) eğmek, bükmek, kavis çizmek
 • curved (adj) kıvrık, eğimli
 • cute (adj) çekici, sevimli
C1 Seviyesi Kelimeler
 • cabinet (n) kabine, bakanlar kurulu
 • calculation (n) hesaplama
 • canvas (n) çadır bezi
 • capability (n) kapasite, yetenek, kabiliyet
 • capitalism (n) kapitalizm
 • capitalist (adj) kapitalist
 • cargo (n) kargo
 • carriage (n) taşımacılık; at arabası
 • carve (v) kazımak, oymak
 • casino (n) gazino, kumarhane
 • casualty (n) kazazede, yaralı
 • catalogue (n) katalog
 • cater (v) yiyecek ve içecek sağlamak
 • cattle (n) sığır ve davarlar
 • caution (n) dikkat, ikaz, uyarı
 • cautious (adj) tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli
 • cease (v) kesmek, durdurmak
 • cemetery (n) mezarlık, kabristan
 • chamber (n) oda, yatak odası, büro
 • chaos (n) kargaşa, kaos
 • characterize (v) canlandırmak, karakterize etmek
 • charm (n) çekicilik, cazibe
 • charter (n) tüzük, yönetmelik
 • chronic (adj) kronik, sürekli, müzmin
 • chunk (n) yığın, külçe, topak
 • circulate (v) dolaşmak, yayılmak
 • circulation (n) dolaşım, piyasa
 • citizenship (n) vatandaşlık
 • civic (adj) kentle ilgili
 • civilian (adj) sivil
 • civilian (n) sivil
 • clarity (n) açıklık, berraklık, duruluk
 • clash (n) çatışma, tartışma
 • classification (n) sınıflandırma
 • cling (v) yapışmak, sarılmak, bağlanmak
 • clinical (adj) klinikle ilgili
 • closure (n) faaliyetine son verme, kapanma
 • cluster (n) salkım, demet, grup, küme
 • coalition (n) koalisyon, birleşme
 • coastal (adj) kıyısal, kıyı ile ilgili
 • cocktail (n) kokteyl
 • cognitive (adj) kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili, bilişsel
 • coincide (v) rastlamak, denk gelmek, uymak
 • collaborate (v) işbirliği yapmak, birlik olmak
 • collaboration (n) iş birliği, uyum
 • collective (adj) ortaklaşa, toplu
 • collision (n) çarpma, çarpışma
 • colonial (adj) sömürge, koloni ile ilgili
 • columnist (n) köşe yazarı
 • combat (n) savaş, mücadele, çarpışma
 • combat (v) dövüşmek, mücadele etmek
 • commence (v) başlamak, başlatmak
 • commentary (n) yorum, açıklama
 • commentator (n) yorumcu, maç spikeri, muhabir
 • commerce (n) ticaret, iş, alım satım
 • commissioner (n) komisyon üyesi
 • commodity (n) esya, mal, emtia, madde, ürün
 • communist (adj) komünist
 • companion (n) ahbap, arkadaş, yol arkadaşı
 • comparable (adj) kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir, benzer
 • compassion (n) şefkat, merhamet, sevecenlik
 • compel (v) zorlamak, mecbur etmek
 • compelling (adj) ikna edici, ilgi uyandıran
 • compensate (v) karşılamak, telâfi etmek, eşitlemek
 • compensation (n) tazminat, telafi
 • competence (n) yetenek
 • competent (adj) yetenekli
 • compile (v) derlemek, toplamak
 • complement (v) tamamlamak, bütünlemek
 • complexity (n) güçlük, zorluk, karışıklık
 • compliance (n) riayet, uyum
 • complication (n) karmaşa, zorluk, komplikasyon
 • comply (v) razı olmak, uymak, boyun eğmek, uyumlu olmak
 • composition (n) karışım, kompozisyon
 • compromise (n) uzlaşma, anlaşma
 • compromise (v) anlaşmaya varmak, uzlaşmak
 • compute (v) hesaplamak, hesap etmek
 • conceal (v) gizlemek, saklamak, örtbas etmek
 • concede (v) ödün vermek; kabullenmek
 • conceive (v) tasarlamak; gebe kalmak, aklı almak, anlamak, kavramak
 • conception (n) anlayış, kavrayış
 • concession (n) ödün, taviz, feragat
 • condemn (v) kınamak, ayıplamak, suçlamak
 • confer (v) vermek, sunmak, danışmak, görüşmek
 • confession (n) itiraf
 • configuration (n) biçim, yapılandırma
 • confine (v) sınırlamak, tutmak, hapsetmek
 • confirmation (n) doğrulama, onaylama
 • confront (v) yüz yüze getirmek, yüzleştirmek
 • confrontation (n) yüzleşme, karşılaşma
 • congratulate (v) tebrik etmek, kutlamak
 • congregation (n) cemaat, topluluk, ibadet için toplanmış insanlar
 • congressional (adj) kongresel
 • conquer (v) fethetmek, almak
 • conscience (n) vicdan, inanç
 • consciousness (n) bilinç, şuur, idrak, zihin
 • consecutive (adj) birbirini izleyen, artarda
 • consensus (n) fikir birliği, ortak görüş, oybirliği
 • consent (n) rıza, onay
 • consent (v) razı olmak, kabul etmek, izin vermek
 • conserve (v) korumak, muhafaza etmek
 • consistency (n) tutarlılık, kararlılık; kıvam
 • consolidate (v) sağlamlaştırmak, pekiştirmek
 • constituency (n) seçim bölgesi, seçmenler
 • constitute (v) kurmak, teşkil etmek, oluşturmak
 • constitution (n) anayasa
 • constitutional (adj) anayasal
 • constraint (n) zorlama, baskı, zor, sınırlama
 • consultation (n) danışma, görüşme
 • contemplate (v) niyet etmek, düşünmek, düşünüp taşınmak
 • contempt (n) aşağılama, küçümseme
 • contend (v) ileri sürmek, iddia etmek, yarışmak, mücadele etmek,
 • contender (n) yarışmacı, müsabık
 • content (adj) hoşnut, memnun, hazır
 • contention (n) kavga, çekişme, tartışma, iddia, sav, rekabet
 • continually (adv) sürekli olarak, boyuna
 • contractor (n) müteahhit
 • contradiction (n) çelişki, itiraz
 • contrary (adj) zıt, karşı, ters, aksi
 • contrary (n) zıtlık
 • contributor (n) katılımcı, destekçi
 • conversion (n) değiştirme, dönüştürme, dönüşüm, çevirme
 • convict (v) mahkum etmek, suçlu bulmak
 • conviction (n) mahkumiyet, görüş, inanç
 • cooperate (v) işbirliği etmek, işbirliği yapmak
 • cooperative (adj) birlikte çalışmayı seven, işbirliğine yatkın
 • coordinate (v) koordine etmek, düzenlemek
 • coordination (n) koordinasyon
 • coordinator (n) ortak çalışmaları düzenleyen, yürüten kişi, koordinatör
 • cop (n) polis, polis memuru
 • copper (n) bakır
 • copyright (n) telif hakkı
 • correction (n) düzeltici
 • correlate (v) ilişiği olmak, bağlantı kurmak
 • correlation (n) bağıntı, ilişki, korelasyon, oran
 • correspond (v) uymak, yaramak, benzemek, haberleşmek
 • correspondence (n) yazışma, haberleşme
 • correspondent (n) muhabir, mektuplaşan kişi
 • corresponding (adj) benzer, ilişkili
 • corrupt (adj) bozulmuş, ahlaksız, yolsuz
 • corruption (n) bozulma, çürüme, yozlaşma, yolsuzluk
 • costly (adj) pahalı, değerli, pahalıya mal olan, maliyetli
 • councillor (n) konsey üyesi
 • counselling (n) rehberlik, danışmanlık
 • counsellor (n) danışman
 • counter (v) karşılık vermek, karşı koymak
 • counterpart (n) benzer, eş, meslektaş, emsal
 • countless (adj) sayısız, çok, hesapsız
 • coup (n) darbe, beklenmedik iş
 • courtesy (n) kur yapma
 • craft (v) beceriyle, ustalıkla yapmak
 • crawl (v) emeklemek, yavaş ilerlemek
 • creator (n) yaratıcı
 • credibility (n) güvenilirlik
 • credible (adj) güvenilir, inanılır, inandırıcı
 • creep (v) sürünmek, emeklemek, sokulmak
 • critique (n) eleştiri yazısı/raporu
 • crown (n) taç, çelenk, zirve, tepe
 • crude (adj) kaba, nezaketsiz, ilkel, ham
 • crush (v) ezmek, sıkıştırmak, basmak
 • crystal (n) kristal
 • cult (adj) kült, moda, popüler, herkes tarafından sevilen
 • cult (n) heves; mezhep
 • cultivate (v) işlemek, ekip biçmek
 • curiosity (n) merak, ilgi, ilginç şey
 • custody (n) gözaltı, tutukluluk, velayet
 • cutting (n) kesim
 • cynical (adj) kötümser, olumsuz