Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English B1 Seviyesi Kelimeler

OXFORD 5000
OXFORD ENGLISH B1 SEVİYESİ KELİMELER
absolutely (adv) : kesinlikle, tamamen
academic (adj) : akademik
access (n) : erişim, ulaşım
access (v) : erişmek, ulaşmak
accommodation (n) : barınma
account (n) : hesap; anlatım
achievement (n) : başarı
act (n) : hareket, eylem
ad (n) : reklam
addition (n) : ekleme
admire (v) : hayran olmak
admit (v) : kabul etmek, itiraf etmek
advanced (adj) : ileri, gelişmiş
advise (v) : tavsiye vermek, öğüt vermek
afford (v) : gücü yetmek ( maddi), karşılamak
age (v) : yaşlanmak, yıllanmak
aged (adj) : yaşlı
agent (n) : temsilci; faktör
agreement (n) : anlaşma
ahead (adv) : ileri
aim (n) : amaç, hedef
aim (v) : amaçlamak, hedeflemek
alarm (n) : alarm
album (n) : albüm
alcohol (n) : alkol
alcoholic (adj) : alkollü
alternative (adj) : alternatif
amazed (adj) : şaşırmış
ambition (n) : hırs, tutku; amaç, hedef
ambitious (adj) : hırslı
analyse (v) : incelemek
analysis (n) : inceleme
announce (v) : duyurmak
announcement (n) : duyuru, ilan
annoy (v) : canını sıkmak, kızdırmak
annoyed (adj) : kızgın, sinirli
annoying (adj) : can sıkıcı
apart (adv) : ayrı
apologize (v) : özür dilemek
application (n) : uygulama; başvuru
appointment (n) : atama, randevu
appreciate (v) : beğenmek, takdir etmek
approximately (adv) : yaklaşık olarak
arrest (n) : tutuklama
arrest (v) : tutuklamak
arrival (n) : varış, geliş
assignment (n) : atama, görev, ödev
assist (v) : yardım etmek, desteklemek
atmosphere (n) : atmosfer; ortam
attach (v) : iliştirmek
attitude (n) : tutum, fikir, düşünce
attract (v) : çekmek, cezbetmek
attraction (n) : çekicilik, cazibe
authority (n) : yetki, otorite
average (v) : belli bir ortalamayı tutturmak, ulaşmak
award (v) : ödüllendirmek
aware (adj) : farkında, haberdar