Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English B Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
B Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • baby (n) bebek
 • back (adv) geriye doğru
 • back (n) sırt, arka, geri
 • bad (adj) kötü, berbat
 • bag (n) çanta
 • ball (n) top, balo
 • banana (n) muz
 • band (n) takım, sürü, çete, bando, grup
 • bank (n) banka
 • bath (n) banyo
 • bathroom (n) banyo
 • be (v) olmak
 • be (a.v) olmak
 • beach (n) kumsal, plaj
 • beautiful (adj) güzel
 • because (conj) -dığı için, çünkü
 • become (v) olmak, …hale gelmek
 • bed (n) yatak
 • bedroom (n) yatak odası
 • beer (n) bira
 • before (prep) daha önce, -den önce
 • begin (v) başlamak
 • beginning (n) başlangıç, baş
 • behind (adv) gerisine, arkasına doğru, arkada, geride, arkaya
 • behind (prep) arkasında, arkasına
 • believe (v) inanmak, güvenmek
 • below (adv) altında
 • below (prep) altında, aşağıda
 • best (adj) en iyi
 • better (adj) daha iyi, daha güzel
 • between (prep) arasında
 • bicycle (n) bisiklet
 • big (adj) büyük, kocaman
 • bike (n) bisiklet
 • bill (n) fatura
 • bird (n) kuş
 • birthday (n) doğum günü
 • black (adj) siyah, siyahi
 • black (n) kara, siyahi
 • blog (n) başkalarının okuması için internete konulan fikirler / düşünceler
 • blonde (adj) sarışın
 • blue (adj) mavi
 • blue (n) gök mavi
 • boat (n) gemi, sandal, bot
 • body (n) vücut
 • book (n) kitap
 • boot (n) bot, çizme
 • bored (adj) canı sıkılmış
 • boring (adj) sıkıcı
 • born (v) doğmak, dünyaya gelmek
 • both (det) her ikisi
 • both (pron) her ikisi
 • bottle (n) şişe
 • box (n) kutu, sandık
 • boy (n) erkek çocuk
 • boyfriend (n) erkek arkadaş
 • bread (n) ekmek
 • break (n) ara, fasıla, teneffüs, dinlenme arası, paydos, mola
 • break (v) kırmak
 • breakfast (n) kahvaltı
 • bring (v) getirmek
 • brother (n) erkek kardeş
 • brown (adj) kahverengi
 • brown (n) kahve rengi, kestane rengi
 • build (v) inşa etmek, kurmak
 • building (n) bina, inşaat
 • bus (n) otobüs
 • business (n) iş, işletme
 • busy (adj) meşgul, yoğun
 • but (conj) fakat
 • butter (n) tereyağı
 • buy (v) satın almak
 • by (prep) yanında, kenarında, -ın tarafından; -e kadar; -erek; ile
 • bye (excl) allah’a ısmarlaladık!, hoşçakal!
A2 Seviyesi Kelimeler
 • back (adj) arka, geri
 • background (n) özgeçmiş, geçmiş deneyimler, arka plan
 • badly (adv) kötü, fena sekilde
 • bar (n) bar, kalıp, parça
 • baseball (n) beysbol
 • based (adj) dayanmış, -e dayanan
 • basketball (n) basketbol
 • bean (n) fasulye
 • bear (n) ayı
 • beat (v) vurmak, dövmek
 • beef (n) et, sığır eti
 • before (adv) daha önce, daha önceden
 • before (conj) -den önce
 • behave (v) davranmak
 • behaviour (n) davranış
 • belong (v) ait olmak
 • belt (n) kemer, kuşak
 • benefit (n) yarar, fayda, çıkar
 • best (adv) en iyisi
 • best (n) en iyisi
 • better (adv) daha iyi şekilde
 • between (adv) iki yer, insan, eşyayı ayıran boşluk, iki olay veya zamanı ayıran dönemde
 • billion (num) milyar
 • bin (n) çöp kovası
 • biology (n) biyoloji
 • birth (n) doğum, doğuş
 • biscuit (n) bisküvi
 • bit (n) parça, kırıntı, küçük parça
 • blank (adj) boş, içinde hiç bir şey olmayan
 • blank (n) boş, kullanılmamış (kağıt)
 • blood (n) kan
 • blow (v) esmek, körüklemek, üflemek
 • board (n) tahta, pano; kurul
 • boil (v) kaynatmak, fokurdatmak
 • bone (n) kemik, kılçık
 • book (v) yer ayırtmak
 • borrow (v) ödünç almak
 • boss (n) patron
 • bottom (adj) en alt düzeyde
 • bottom (n) dip, alt
 • bowl (n) tas, kâse
 • brain (n) beyin
 • bridge (n) köprü
 • bright (adj) parlak
 • brilliant (adj) zeki, pırıl pırıl, harika
 • broken (adj) kırık, kırılmış, bozuk
 • brush (n) fırça
 • brush (v) fırçalamak
 • burn (v) yanmak, yakmak
 • businessman (n) iş adamı
 • button (n) düğme, buton
B1 Seviyesi Kelimeler
 • backwards (adv) geriye, geriye doğru, geri
 • bake (v) fırında pişirmek, pişmek
 • balance (n) denge
 • balance (v) tartmak, dengelemek
 • ban (n) yasak
 • ban (v) yasaklamak
 • base (n) kök, temel, dayanak
 • base (v) dayandırmak, dayamak
 • basic (adj) temel
 • basis (n) temel, esas, kaynak
 • battery (n) batarya, akü, pil
 • battle (n) savaş
 • beauty (n) güzellik
 • bee (n) arı
 • belief (n) inanç, iman, güven
 • bell (n) zil, çan
 • bend (n) dönemeç, viraj
 • bend (v) eğmek, bükmek
 • benefit (v) faydalanmak, yararlanmak
 • better (n) en azından, daha da iyiye doğru, daha da iyi olsun diye
 • bite (n) ısırık, lokma
 • bite (v) ısırmak, dişlemek, sokmak
 • block (n) blok
 • block (v) engel olmak, tıkamak
 • board (v) (gemi, uçak) binmek
 • bomb (n) bomba
 • bomb (v) bombalamak
 • border (n) sınır, hat
 • bother (v) canını sıkmak, rahatsız etmek
 • branch (n) dal, şube
 • brand (n) marka
 • brand (v) damgalamak, lekelemek
 • brave (adj) cesur
 • breath (n) nefes, soluk, fısıltı
 • breathe (v) solumak, nefes almak
 • breathing (n) nefes alıp verme
 • bride (n) gelin
 • bubble (n) kabarcık, hava kabarcığı, baloncuk
 • bury (v) gömmek, defnetmek
 • by (adv) geçerek, geçip giderek, yakınından geçerek
B2 Seviyesi Kelimeler
 • back (v) desteklemek
 • bacteria (n) bakteri
 • badge (n) isimlik, isim etiketi, rozet
 • balanced (adj) dengeli
 • ballet (n) balet, bale
 • balloon (n) balon
 • bar (v) engel olmak
 • barely (adv) ancak, anca, zar zor, neredeyse hiç
 • bargain (n) pazarlık, kelepir
 • barrier (n) engel
 • basement (n) bodrum, bodrum katı
 • basically (adv) esasında, temel olarak
 • basket (n) sepet
 • bat (n) yarasa
 • battle (v) savaşmak, mücadele etmek
 • bear (v) dayanmak; taşımak; doğurmak
 • beat (n) vuruş, tempo
 • beg (v) yalvarmak
 • being (n) varlık, var olma
 • beneficial (adj) yararlı, hayırlı, faydalı
 • bent (adj) eğri, yamuk
 • beside (prep) yanına, yanında, dışında
 • besides (adv) ayrıca, bunun yanısıra
 • besides (prep) bundan başka, zaten, bununla birlikte
 • bet (n) bahis, iddia
 • bet (v) bahse girmek, iddiaya girmek
 • beyond (adv) ötesinde, öte tarafında
 • beyond (prep) ötesine, ötesinde
 • bias (n) önyargı, peşin hüküm
 • bid (n) girişim, teşebbüs, teklif
 • bid (v) fiyat vermek, teklif vermek
 • bill (v) fatura etmek, faturalandırmak
 • biological (adj) biyolojik
 • bitter (adj) acı, üzücü
 • blame (n) suç, kabahat
 • blame (v) suçlamak
 • blanket (n) battaniye, örtü
 • blind (adj) kör, görmeyen, anlayışsız
 • blow (n) esinti, darp
 • bold (adj) cesur, gözü pek, cüretli
 • bombing (n) bombalama
 • bond (n) bağ, ilişki
 • booking (n) rezervasyon, yer ayırtma
 • boost (n) yardım, destek
 • boost (v) artırmak, yükseltmek
 • border (v) sınırı olmak
 • bound (adj) yükümlü, olması kesin
 • breast (n) göğüs
 • brick (n) tuğla
 • brief (adj) kısa, kısa ve öz
 • briefly (adv) kısaca
 • broad (adj) geniş
 • broadcast (n) radyo/tv yayını
 • broadcast (v) radyo veya tv ile yayın yapmak
 • broadcaster (n) tv ve radyoda sunum yapan, konuşan kişi
 • broadly (adv) geniş geniş, genel olarak, genel anlamda
 • budget (n) bütçe
 • bug (n) tahtakurusu, böcek
 • bullet (n) mermi
 • bunch (n) demet, deste
 • burn (n) yanık
 • bush (n) çalı, çalılık
 • but (prep) -den hariç
C1 Seviyesi Kelimeler
 • backdrop (n) bir hadisenin, olayın olduğu durum
 • backing (n) destek, yardım
 • backup (n) yardım, destek
 • bail (n) kefalet, kefalet ücreti
 • ballot (n) oylama
 • banner (n) pankart, bayrak, sancak, başlık, tepe yazısı
 • bare (adj) çıplak, bomboş
 • barrel (n) fıçı, varil, namlu
 • bass (n) bas
 • bat (v) kırpmak (göz), sopayla bir topa vurmaya çalışmak
 • battlefield (n) savaş alanı
 • bay (n) körfez, koy
 • beam (n) ışın
 • beast (n) hayvan, canavar, yaratık
 • behalf (n) adına
 • beloved (adj) sevilen, sevgili, aziz
 • bench (n) bank, sıra, kürsü
 • benchmark (n) kalite seviyesi
 • beneath (prep) altında
 • beneficiary (n) yararlanan kimse; hak sahibi
 • betray (v) ihanet etmek, hıyanet etmek, ifşa etmek
 • bind (v) bağlamak, ciltlemek; tutturmak
 • biography (n) biyografi, yaşam öyküsü
 • bishop (n) piskopos
 • bizarre (adj) garip, tuhaf
 • blade (n) bıçak ağzı; kılıç
 • blast (n) şiddetli rüzgâr, rüzgâr
 • blast (v) patlamak; tahrip etmek
 • bleed (v) kanamak, kan ağlamak
 • blend (n) karışım
 • blend (v) harmanlamak, karıştırmak, karışmak, harmanlamak
 • bless (v) tanrı’nın yardımını dilemek, inayet istemek, kutsamak, takdis etmek
 • blessing (n) dua, lütuf, nimet
 • boast (v) böbürlenmek
 • bonus (n) ödül, ikramiye
 • boom (n) artış, patlama
 • bounce (v) zıplamak, sıçramak, fırlamak
 • boundary (n) sınır, hudut, limit
 • bow (n) eğilme, reverans, selamlama, yay
 • bow (v) başla selamlamak, reverans yapmak, başını eğmek
 • breach (n) ihlal, çiğneme
 • breach (v) ihlal etmek, uymamak
 • breakdown (n) arıza, bozulma, sorun
 • breakthrough (n) buluş, atılım
 • breed (n) soy
 • breed (v) doğurmak, çoğalmak
 • broadband (n) geniş bant
 • browser (n) tarayıcı
 • brutal (adj) vahşi, yabani, acımasız
 • buck (n) (argo) dolar
 • buddy (n) çok yakın arkadaş, dost, yaren, kafadar, ahbap
 • buffer (n) tampon
 • bulk (n) boy, cüsse, hacim, yığın
 • burden (n) yük, zahmet
 • bureaucracy (n) bürokrasi, kırtasiyecilik
 • burial (n) gömme, defin
 • burst (v) patlak vermek, patlamak