Kategoriler
Oxford 5000 Collocations Dictionary The Oxford 5000

Oxford A Harfi

OXFORD 5000
A Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
B2abandonverb
abandonedadjective
abandoningnoun
abandonmentnoun
abandonsverb
  • abandon (verb) : (bir yeri, bir kişiyi veya bir şeyi) terketmek; (bir aktiviteyi veya işi) bitirmeden bırakmak.
    → The old room had been abandoned years before.
  • abandoned (adjective) : terkedilmiş.
  • abandoning (noun) : terketme.
  • abandonment (noun) : terk.
  • abandons (verb) : .