Kategoriler
Oxford 5000 Collocations Dictionary

Oxford V Harfi

OXFORD 5000
V Harfi İle Başlayan Kelimeler
Kategoriler
Oxford 5000 Collocations Dictionary

Oxford Y Harfi

OXFORD 5000
Y Harfi İle Başlayan Kelimeler
Kategoriler
Oxford 5000 Collocations Dictionary

Oxford W Harfi

OXFORD 5000
W Harfi İle Başlayan Kelimeler
Kategoriler
Oxford 5000 Collocations Dictionary

Oxford Z Harfi

OXFORD 5000
Z Harfi İle Başlayan Kelimeler
A2zeronumber
zeroverb
zeroed
zeroing
zeros
 • zero /ˈzɪərəʊ/ (number) : sıfır
  ◌ the number 0
  ○ The number one million is written with a one and six zeroes.
 • zero /ˈzɪərəʊ/ (verb) : sıfırlamak
  ◌ to set a piece of equipment or control to ‘0’
  ○ Make sure the meter is level and zeroed.
B2zonenoun
zoneverb
zonal
zoned
zones
zoning
A2zero/ˈzɪərəʊ/numsıfır
zero/ˈzɪərəʊ/vsıfırlamak
zeroed
zeroing
zeros
B2zone/zəʊn/nbölge, kuşak, mıntıka, alan
zone/zəʊn/vbir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek
zonal
zoned
zones
zoning
 • zone /zəʊn/ (noun) : bölge, kuşak, mıntıka, alan
 • zone /zəʊn/ (verb) : bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek
 • zonal () :
 • zoned () :
 • zones () :
 • zoning () :
 • A2 zero (/ˈzɪərəʊ/) : number
  ◌ sıfır

 • zero (/ˈzɪərəʊ/) : verb
  ◌ sıfırlamak

Kategoriler
Oxford 5000 Collocations Dictionary The Oxford 5000

Oxford A Harfi

OXFORD 5000
A Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
B2abandonverb
abandonedadjective
abandoningnoun
abandonmentnoun
abandonsverb
 • abandon (verb) : (bir yeri, bir kişiyi veya bir şeyi) terketmek; (bir aktiviteyi veya işi) bitirmeden bırakmak.
  → The old room had been abandoned years before.
 • abandoned (adjective) : terkedilmiş.
 • abandoning (noun) : terketme.
 • abandonment (noun) : terk.
 • abandons (verb) : .