Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce W Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
W Harfi İle Başlayan Kelimeler (60 Kelime)
 • wage (noun) ücret
 • wage (verb) başarmak için bir dizi faaliyet düzenlemek; mücadele etmek; başlatıp sürdürmek; savaşmak
 • war (noun) harp, savaş; savaş, kavga, mücadele; mücadele, çaba, savaş, teşebbüs
 • warn (verb) uyarmak, ikaz etmek, uyarıp haberdar etmek; uyarmak, ikaz etmek, dikkatini çekmek, önerilerde bulunmak
 • warning (adjective) uyarıcı
 • warning (noun) ikaz, alarm
 • waste (adjective) atık
 • waste (noun) israf, kayıp, ziyan; artık, artık madde, döküntü, çöp
 • waste (verb) israf etmek, boşa yere harcamak, çar çur etmek
 • wave (noun) dalga; (insan) dalga; el sallama; (ses, ışık, enerji) dalga/dalgası
 • wave (verb) el sallamak; sallamak, sallanmak
 • way of life (noun) yaşam tarzı; hayat biçimi
 • wealth (noun) zenginlik, varlık, servet
 • wealthy (adjective) zengin, varlıklı, servet sahibi
 • weigh (verb) tartmak; ölçüp biçmek, tartmak
 • weight (noun) ağırlık; ağırlık; yük, ağır şey
 • welfare (adjective) refah, mutluluk, sağlık
 • welfare (noun) sağlık afiyet; refah mutluluk; esenlik; sosyal yardım parası
 • west (adjective) batı
 • west (adverb) batıya doğru
 • west (noun) batı, batı yönü
 • western (adjective) batıda, batıdan; batıda, batıdan; kuzey amerika ve batı avrupa ülkelerine ilişkin
 • western (noun) abd’nin batısında olan olayları işleyen hikâye ve filmler
 • westernization (noun) batılılaştırma, batılılaşma
 • westernized (adjective) batılılaşmış
 • whereas (conjunction) halbuki, oysa, ama
 • whereby (adverb) ki bununla, ki onun vasıtasıyla
 • whereby (conjunction) (onun) vasıtasıyla, sayesinde
 • while (conjunction) iken, esnasında, sırasında; …oysa; …diği halde; …e karşın; halbuki; iki farklı gerçeği/durumu kıyaslarken
 • while (noun) bir süre, biraz
 • whilst (conjunction) …iken, … sırasında, … esnasında
 • white-collar (adjective) büroda çalışan, beyaz yakalı
 • whole (adjective) tüm, bütün, tümü, bütünü; tümüyle, bütünüyle, bütünce
 • whole (noun) tamamı, tümü, bütünü; tüm olarak, bir bütün olarak; genel olarak, genellikle
 • wide (adjective) geniş; geniş, açık; iyice açılmış; hedefin / kalenin uzağına / açığına
 • wide (adverb) geniş bir şekilde, kocaman, sonuna kadar, tamamen
 • width (noun) genişlik, en; havuz genişliği
 • wild (adjective) vahşî, yabanî; vahşî doğa, doğal çevre; azgın, sert, enerjik, kontrolden çıkmış, deli gibi çılgın, vahşî, delice, çılgınca; fırtınalı, yağmurlu
 • wild (noun) vahşi doğa; yaban, insan yaşamayan ıssız yer
 • wildlife (noun) vahşî yaşam
 • willing (adjective) hazır, razı, istekli
 • wing (noun) kanat; uçak kanadı; çamurluk; kanat, yan taraf; aynı fikri / düşünceyi taşıyan kanat
 • wire (noun) tel; kablo, tel
 • wire (verb) kablo çekmek,telleri bağlamak, kabloları bağlamak; telle / kabloyla bağlamak; telgraf çekmek, telgraf göndermek
 • wireless (adjective) telsiz, kablosuz
 • withdraw (verb) hesaptan para çekmek; çekmek, çekip almak; geri çekmek / çekilmek; (yarışma, yarış, müsabaka vb.) çekilmek, çekilmeye karar vermek; sözünü geri almak
 • withdrawal (noun) para çekme; yapmama, geri çekilme, vazgeçme; (askerî birlik) çekilme, çekme; bağımlılık yapan maddeleri kullanmayı bırakma; içine kapanma
 • withstand (verb) dayanmak, karşı koymak, direnmek
 • witness (noun) tanık, şahit; tanık, şahit; şahitlik, tanıklık
 • witness (verb) görmek, şahit olmak; tanıklık etmek
 • work (noun) iş, çaba, çalışma; iş, işyeri, çalışma yeri; iş, uğraş, meslek; faaliyetler, uğraşılar, işler, görevler; eser, ürün, çalışma
 • work (verb) çalışmak; çalışmak, işlemek; işe yaramak, başarılı olmak, yürümek; çalışmak, çabalamak, çalıştırmak
 • worker (noun) işçi, çalışan kişi / kimse
 • workforce (noun) iş gücü, çalışanlar; iş gücü, çalışanlar
 • workplace (noun) işyeri
 • workshop (noun) seminer, çalıştay; atelye, atölye, işyeri
 • worldwide (adjective) dünya çapında, bütün dünyada
 • worldwide (adverb) dünya çapında, bütün dünyada
 • worsen (verb) kötüleşmek, kötüleştirmek
 • worthwhile (adjective) değer, değen