Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce Q Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
Q Harfi İle Başlayan Kelimeler (24 Kelime)
 • qualification (noun) yeterlik, yeterlik belgesi; nitelik, özellik, vasıf; yeterli olmak; vasıfları / nitelikleri koşulları karşılama; sınırlama, yeni şeyler ilave etme; kesinliğini azaltma
 • qualified (adjective) yeterli, vasıflı, yetkin olan, sınavı / dersleri başarmış olan; sınırlandırılmış
 • qualify (verb) yeterli hâle gelmek / getirilmek; yeterli bulmak / bulunmak; başarılı olmak; başarmak; kendini kanıtlamak; yetkilendir(il)mek; hak kazanmak; katılmayı başarmak; hak kazanmak; sınırlandırmak, kapsamını daraltmak
 • qualitative (adjective) nitelik, niteliğe ait
 • qualitatively (adverb) nitelikle ilgili
 • quality (adjective) çok üstün, çok iyi
 • quality (noun) kalite, nitelik, vasıf; kalite; vasıf, özellik, kişilik, nitelik, huy
 • quantifiable (adjective) ölçülebilir
 • quantify (verb) miktarını / niceliğini belirlemek / ölçmek / ifade etmek
 • quantitative (adjective) nicel, miktar ile ilgili; kantitatif
 • quantitatively (adverb) nicelik olarak, miktar olarak
 • quantity (noun) nicelik, miktar, sayı, çokluk
 • quarter (noun) çeyrek, dörtte bir; çeyrek kala / geçe; yılın dörtte biri, üç aylık dönem; üniversite ve yüksekokulda yıllık dört dönemden her biri; çeyrek dönem; spor oyunlarında çeyrek periyod; oyunun dörtte biri; mahalle, semt, muhit; 25 sent; doların dörtte biri
 • quarterly (adjective) üç ayda bir, üç aylık
 • quarterly (adverb) yılda dört kez olan; üç ayda bir olan
 • query (noun) soru, sual
 • query (verb) soru sormak
 • question (noun) soru, sual; sorun, mesele, problem; şüphe, kuşku
 • question (verb) soru sormak / yöneltmek; şüphe etmek, kuşku duymak; dan/den pek emin olamamak
 • questionnaire (noun) anket, sormaca
 • quota (noun) kota, kontenjan
 • quotation (noun) alıntı, aktarma, iktibas; muhtemel maliyet/fiyat; olası fiyat
 • quote (noun) alıntı, aktarma, iktibas
 • quote (verb) alıntı yapmak, aktarmak; kaynak veya örnek olarak alıntılarla söylediklerini desteklemek; fiyat vermek; maliyet çıkarmak