Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce O Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
O Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Obedience (n) İtaat, boyun eğme, sadakat
 • Obese (adj) Aşırı şişman, şişko, şişman
 • Obesity (n) Şişmanlık, aşırı şişmanlık
 • Obey (v) İtaat etmek, uymak, dinlemek
 • Object (v) İtiraz etmek, karşı çıkmak
 • Objective (adj) Objektif, tarafsız, nesnel
 • Obligate (v) Mecbur etmek, zorlamak
 • Obligation (n) Minnet, zorunluluk, yükümlülük
 • Oblige (v) Zorunda bırakmak, mecbur etmek
 • Oblivious (adj) Unutkan, ihmalkâr, ihmalci
 • Obnoxious (adj) Çirkin, iğrenç, pis, kötü
 • Obscure (adj) Karanlık, loş, belirsiz, karışık, anlaşılmaz
 • Obscurity (adj) Karanlık, anlaşılmazlık, bilinmezlik
 • Observe (v) Görmek, gözetlemek, gözlemek
 • Observer (n) Gözlemci
 • Obsession (n) Takıntı, saplantı, sabit fikir
 • Obsolete (adj) Eski, kullanılmayan, modası geçmiş
 • Obstacle (n) Engel, mani
 • Obstinate (adj) İnatçı, dik başlı, dik kafalı
 • Obstruct (v) Engel olmak, tıkamak, kapamak
 • Obtain (v) Sağlamak, elde etmek, edinmek
 • Obviate (v) Gidermek, önlemek, çare bulmak
 • Obvious (adj) Açık, besbelli, apaçık
 • Occasion (n) Fırsat, ortam, durum
 • Occasionally (adv) Ara sıra, bazen
 • Occupation (n) Uğraş, iş, meşguliyet
 • Occupy (v) Tutmak, işgal etmek, meşgul etmek
 • Occur (v) Çıkmak, ortaya çıkmak, oluşmak
 • Odd (n) Acayip, tuhaf, garip
 • Odour (n) Koku
 • Offence (n) Suç, saldırı, tecavüz
 • Offend (v) İncitmek, kırmak, rencide etmek
 • Offensive (adj) Saldıran, saldırgan, hakaret eden
 • Offer (v) Teklif etmek, sunmak
 • Officially (adv) Resmi olarak, resmen
 • Officious (adj) İşgüzar, yarı resmi
 • Offset (v) Dengelemek, denkleştirmek
 • Offshore (adv) Kıyıdan uzakta, kıyıdan esen
 • Offspring (n) Ürün, çoluk çocuk
 • Omit (v) Atlamak, çıkarmak, ihmal etmek
 • Ongoing (adj) Devamlı, sürekli, aralıksız
 • Onwards (adv) İleri, ileriye, beri, sonra
 • Opacity (n) Saydam olmayış, şeffaf olmayış, anlaşılmazlık
 • Open up (phr.v) Söz açmak, açılmak
 • Operate (v) Çalışmak, işletmek, etki etmek
 • Operation (n) Cerrahi müdahale, operasyon, ameliyat
 • Opinion (n) Fikir, düşünce, kanı
 • Opponent (n) Aleyhtar, düşman, rakip
 • Opportunity (n) Fırsat, uygun durum, şans
 • Oppose (v) Karşı koymak, karşı çıkmak
 • Opposite (adj) Karşıt
 • Oppress (v) Sıkmak, bunaltmak, ezmek
 • Optimistic (adj) İyimser
 • Order (v) Sipariş vermek
 • Ordinary (adj) Olağan, sıradan
 • Organization (n) Organizasyon, örgüt, örgütlenme
 • Organize (v) Düzenlemek, kurmak
 • Orientation (n) Oryantasyon, uyum sağlama
 • Origin (n) Kök, köken, başlangıç
 • Original (adj) Özgün, ilk
 • Originally (adv) Aslen, aslında, orijinal olarak
 • Originate (v) Kaynaklanmak, meydana gelmek
 • Ornament (n) Süs, takı, aksesuar
 • Ornamentation (n) Süsleme, süs, takı
 • Orphanage (n) Yetimhane, yetimler yurdu
 • Oscillation (n) Salınım, sallanma, titreşim
 • Ostentatious (adj) Gösterişli, azametli, havalı
 • Otherwise (conj) Yoksa, bunun dışında, aksi halde
 • Outbreak (n) Patlak verme, salgın, isyan
 • Outcome (n) Sonuç, son
 • Outdoor (adj) Açık havada, dışarıda
 • Outlay (n) Harcamalar, giderler, harcama
 • Outlet (n) Çıkış, yol, ağız
 • Outlook (n) Görünüm, görünüş, görüntü
 • Output (n) Çıktı, çıkış gücü, verim, üretim
 • Outrage (v) Hakaret etmek, kırmak, kötü davranmak
 • Outrageous (adj) Aşırı kötü, çok çirkin, rezil
 • Outset (n) Başlangıç, baş
 • Outskirts (n) Kenar mahalleler, varoş
 • Outspokenly (adv) Açıkça, açık açık
 • Outstanding (adj) Göze çarpan, seçkin, önde gelen
 • Outweigh (v) Ağır basmak, daha ağır gelmek
 • Overall (adj) Tam, tüm, etraflı
 • Overcharge (v) Fahiş fiyatla satmak, kazıklamak
 • Overcome (v) Başa çıkmak, üstesinden gelmek
 • Overdue (adj) Geç kalmış, rötarlı, vadesi geçmiş
 • Overestimate (v) Fazla tahmin etmek, aşırı değer biçmek, abartmak
 • Overhead (adv) Yukarıda, tepede, havada
 • Overhear (v) Kulak misafiri olmak, kulak kabartmak
 • Overlook (v) Görmemezlikten gelmek, gözden kaçırmak
 • Overrate (v) Fazla değer vermek, gözünde büyütmek
 • Overrule (v) Reddetmek, geçersiz kılmak, iptal etmek
 • Oversea (adv) Denizaşırı
 • Overseas (adv) Denizaşırı
 • Oversee (v) Gözetmek, denetlemek
 • Overstate (v) Abartmak, büyütmek
 • Overthrow (v) Yıkmak, devirmek, düşürmek
 • Overview (n) Genel bakış, kısaca gözden geçirme
 • Overweight (adj) Fazla kilolu
 • Overwhelm (v) Alt etmek, ezmek, boğmak
 • Owe (v) Borçlu olmak, minnettar olmak
 • Own up (phr.v) İtiraf etmek
 • Own (adj) Kendi