Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce N Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
N Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Nail (n) Tırnak
 • Naked (adj) Çıplak, yalın, salt
 • Namely (adv) Yani, şöyle ki
 • Narrate (v) Öykülemek, anlatmak
 • Narrative (n) Hikâye, öykü, hikâye anlatma
 • Nasal (adj) Burun, genizden gelen
 • Nasty (adj) İğrenç, çirkin, kötü, pis
 • Nation (n) Millet, ulus
 • Native (adj) Yerli, doğal, doğuştan
 • Naughty (adj) Yaramaz
 • Naval (adj) Deniz donanmasına ait
 • Neat (adj) Temiz, derli toplu
 • Negation (adj) İnkâr, ret, olumsuzluk
 • Neglect (v) Aldırmamak, ihmal etmek
 • Negligible (adj) Önemsiz, ihmal edilebilir
 • Negotiate (v) Görüşmek, tartışmak
 • Nerve (v) Cesaret vermek, güçlendirmek
 • Neutralize (v) Etkisizleştirmek, tarafsız kılmak
 • Nevertheless (adv) Yine de, buna rağmen, bununla beraber
 • Nobility (n) Yücelik, asillik, soyluluk
 • Nomadic (adj) Göçebe gibi, göçebeye ait
 • Nomenclature (n) Terminoloji, adlar dizini, isimler
 • Nominate (v) Atamak, aday olarak göstermek
 • Nonetheless (adv) Yine de, bununla beraber
 • Notable (adj) Saygın, tanınmış, unutulmaz
 • Notable (adj) Saygın, tanınmış, unutulmaz
 • Notably (adv) Özellikle
 • Note (v) Not etmek, karşılamak, dikkat etmek
 • Notice (v) Fark etmek, dikkat etmek
 • Noticeable (adj) Belli, fark edilebilir, göze çarpan
 • Noticeably (adv) Farkına varılacak derecede
 • Notify (v) Bildirmek, haber vermek
 • Notion (n) Kavram, fikir, görüş
 • Notorious (adj) Adı çıkmış, dile düşmüş, kötü tanınmış
 • Nourish (v) Beslemek, büyütmek, desteklemek
 • Novelty (n) Yenilik, acayiplik, tuhaflık
 • Nuisance (n) Sıkıntı, dert, belâ, baş belâsı
 • Numb (adj) Uyuşmuş, hissiz, uyuşuk
 • Nurse (v) Bakmak, tedavi etmek, iyileştirmek
 • Nutrition (n) Besin, gıda, beslenme