Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce G Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
G Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Gadget (n) Küçük alet, ıvır zıvır, zımbırtı
 • Gain (v) Kazanmak, kâr etmek
 • Gallery (n) Galeri
 • Gamble (v) Kumar oynamak
 • Gang (n) Ekip, grup, çete
 • Gap (n) Boşluk, aralık
 • Gasoline (n) Benzin
 • Gate (n) Dış kapı
 • Gateway (n) Geçit
 • Gather (v) Toplamak, bir araya getirmek, tutmak
 • Gaze (v) Gözünü dikerek bakmak
 • Gear (n) Vites, dişli, takım
 • Gender (n) Cinsiyet, cins
 • Generally (adv) Genel olarak, genelde, genellikle
 • Generate (v) Üretmek, meydana getirmek
 • Generation (n) Nesil
 • Generous (adj) Cömert, eli açık
 • Genesis (n) Doğuş, yaratılış, köken
 • Genius (adj) Dahi, deha, zeki
 • Genocide (n) Soykırım, genosit
 • Genre (n) Çeşit, tür
 • Gentle (adj) Kibar, nazik, hoşgörülü
 • Genuine (adj) Hakiki, öz, gerçek
 • Geography (n) Coğrafya
 • Germ (n) Mikrop, bakteri, virüs
 • Germicide (n) Mikrop öldürücü ilaç, antiseptik madde
 • Germinate (v) Çimlenmek, filizlenmek
 • Gestation (n) Gebelik süresi, gebelik dönemi
 • Get about (phr.v) Gezmek, seyahat etmek
 • Get accustomed to (v) Alışmak
 • Get across (phr.v) Anlaşılmak, açıklamak
 • Get along with (phr.v) İyi anlaşmak, iyi geçinmek, anlaşmak
 • Get around (phr.v) Tuzağa düşürmek, bir noktaya varmak
 • Get at (phr.v) İma etmek, demek istemek
 • Get away with (phr.v) Kaçmak, kurtulmak, sıvışmak
 • Get away (phr.v) Kaçmak
 • Get back (phr.v) Kaybettiğin bir şeye kavuşmak, geri dönmek
 • Get by (phr.v) Geçinmek, hayatta kalmak
 • Get down to (phr.v) Bir işe girişmek, başlamak
 • Get down (phr.v) Neşesini şevkini kırmak, yormak
 • Get dressed (v) Giyinmek
 • Get in (phr.v) İçeri girmek, içeriye girmek
 • Get into (phr.v) Binmek, girmek
 • Get married (v) Evlenmek
 • Get off (phr.v) İnmek, ayrılmak, çıkmak
 • Get on with (phr.v) İyi anlaşmak, iyi geçinmek
 • Get on (phr.v) Binmek
 • Get out of hand (phr.v) Yoldan çıkmak, bozulmak
 • Get out of (phr.v) Kaçınmak
 • Get over (phr.v) İyileşmek, aşmak
 • Get rid of (phr.v) Başından savmak, kurtulmak
 • Get through (phr.v) Bitirmek, geçirmek, başarmak
 • Get to (phr.v) Varmak, başlamak
 • Get undressed (v) Soyunmak
 • Get up (phr.v) Yataktan kalkmak
 • Get used to (v) Alışmak
 • Giant (adj) Dev, dev gibi, kocaman
 • Gift (n) Hediye, armağan, doğuştan yetenek
 • Gigantic (adj) Dev gibi, kocaman, çok büyük.
 • Give in (phr.v) Teslim etmek, pes etmek, kabullenmek
 • Give off (phr.v) Koku buhar çıkarmak, yaymak
 • Give out (phr.v) Bitirmek, başarısız olmak, tükenmek
 • Give over (phr.v) Vazgeçmek, çekilmek
 • Give rise to (phr.v) Neden olmak, yol açmak
 • Give up (phr.v) Bırakmak
 • Glacier (n) Buzul
 • Glad (adj) Memnun
 • Glamorous (adj) Büyüleyici, göz alıcı, göz kamaştırıcı
 • Glance (v) Göz atmak, göz gezdirmek, bakıvermek
 • Glide (v) Kaymak, süzülmek
 • Glimpse (v) Gözüne ilişmek, göz atmak
 • Global (adj) Evrensel
 • Gloomy (adj) Karanlık, hüzünlü, karamsar
 • Glory (n) Şan, şeref, ün, ihtişam
 • Glow (v) Kızarmak, kıpkırmızı olmak
 • Glue (n) Yapıştırıcı, zamk, tutkal
 • Go along with (phr.v) Desteklemek, aynı görüşte olmak
 • Go around (phr.v) Dolaşmak, gezinmek
 • Go away (phr.v) Defolup gitmek, gitmek
 • Go back on (phr.v) Sözünde durmamak
 • Go back (phr.v) Dönmek, geri gitmek
 • Go bust (phr.v) İflas etmek
 • Go by (phr.v) Göre hareket etmek
 • Go down (phr.v) Batmak, kötüleşmek
 • Go for (phr.v) Çabalamak, gayret etmek, bulmak
 • Go in for (phr.v) Katılmak, yer almak, sınava girmek
 • Go in (phr.v) Girmek, uymak
 • Go into (phr.v) Açıklamak
 • Go off (phr.v) Ayrılmak
 • Go on (phr.v) Devam etmek
 • Go out of (phr.v) Çıkmak, dışarı çıkmak
 • Go out (phr.v) Dışarı çıkmak
 • Go over (phr.v) Gözden geçirmek, ayrıntılar üzerinde durmak
 • Go round (phr.v) Yeterince olmak, herkese yetmek
 • Go through with (phr.v) Yürütmek, tamamlamak
 • Go through (phr.v) Açı çekmek, katlanmak, geçmek
 • Go up (phr.v) Yükselmek, patlamak
 • Go with (phr.v) Uygun olmak, yakışmak
 • Goal (n) Amaç, hedef, gol
 • Gorgeous (adj) Muhteşem, harika, göz kamaştırıcı
 • Gossip (v) Dedikodu yapmak, çene çalmak
 • Govern (v) Yönetmek, idare etmek, hükmetmek
 • Government (n) Hükümet, devlet, idare
 • Graceful (adj) İnce, zarif, ağırbaşlı, vakur
 • Grade (n) Derece, aşama, basamak
 • Gradually (adv) Azar azar, derece derece
 • Graduate (v) Mezun etmek, diploma vermek
 • Grain (n) Tane, tahıl, tanecik, zerre
 • Grammar (n) Gramer, dilbilgisi
 • Grand (adj) Büyük, yüce, ulu, heybetli
 • Grant (v) Vermek, bağışlamak, onaylamak
 • Grapple (v) Boğuşmak, uğraşmak, bağlamak
 • Grasp (v) Kapmak, tutmak, yakalamak
 • Grateful (adj) Minnettar, memnun
 • Gratify (v) Hoşnut etmek, memnun etmek
 • Gratitude (n) Minnettarlık, şükran, şükür
 • Graze (v) Otlatmak, otlamak, sıyırmak
 • Greed (n) Hırs, açgözlülük, oburluk
 • Greedy (adj) Hevesli, hırslı, pisboğaz
 • Greet (v) Selamlamak, kutlamak, selam vermek
 • Grid (n) Izgara, parmaklık, şebeke
 • Grief (n) Acı, üzüntü, dert
 • Grind (v) Öğütmek, ezmek, bilemek
 • Grip (v) Tutmak, yakalamak, kavramak
 • Groove (n) Yiv, oluk, çizgi
 • Gross (adj) Brüt, bütün, toptan
 • Grossly (adv) Fena halde, ağır şekilde
 • Grotesque (adj) Acayip, garip, gülünç, anlamsız
 • Ground (n) Toprak, zemin, yer
 • Grove (n) Koru, ağaçlık
 • Grow up (phr.v) Yetişkin olmak, büyümek
 • Grow (v) Büyümek, yetiştirmek
 • Grudge (n) Kin, garez, kıskanma
 • Guarantee (v) Garanti etmek, garantiye almak
 • Guard (n) Koruma, bekçi
 • Guess (v) Tahmin etmek, zannetmek
 • Guest (n) Misafir, konuk
 • Guidance (n) Rehberlik, kılavuzluk, yol gösterme
 • Guide (v) Rehberlik etmek, yönlendirmek
 • Guilt (n) Suç, kabahat, suçluluk
 • Guilty (adj) Suçlu
 • Gun (n) Silâh, top, tüfek
 • Gusty (adj) Rüzgârlı, fırtınalı
 • Gym (n) Spor salonu