Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce F Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
F Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Fabric (n) Kumaş, bez, dokuma
 • Fabricate (v) Üretmek, uydurmak, atmak
 • Fabulous (adj) Müthiş, şahane, harika
 • Face up to (phr.v) Cesaretle karşılamak, kabul etmek
 • Facilitate (v) Kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
 • Facilities (n) Kolaylıklar, imkânlar, tesisler
 • Facility (n) Yetenek, ustalık, imkân
 • Fade (v) Solmak, uçmak, rengi atmak
 • Fail (v) Başaramamak, becerememek
 • Faint (v) Bayılmak, bitkin düşmek
 • Fair (adj) Sarışın, fuar
 • Fairly (adv) Oldukça, epey, dosdoğru
 • Faith (n) İnanç, güven, iman, sadakat
 • Fake (adj) Sahte, taklit, uydurma, uyduruk
 • Fall about (phr.v) Çok fazla gülmek
 • Fall apart (phr.v) Dağılmak, parçalanmak
 • Fall back on (phr.v) Müracaat etmek, başvurmak
 • Fall back (phr.v) Geri çekilmek, gerilemek
 • Fall for (phr.v) Abayı yakmak, bayılmak
 • Fall off (phr.v) Düşmek, azalmak, damlamak
 • Fall out (phr.v) Kavga etmek, bozuşmak
 • Fall short (phr.v) Erişememek, kısa kalmak
 • Fall through (phr.v) Başarısız olmak, başarı kazanamamak
 • Fall (n) Sonbahar
 • Fame (n) Şöhret, ün, ad, nam
 • Familiar (adj) Tanıdık, aşina, yaygın
 • Famine (n) Açlık, kıtlık, sıkıntı
 • Fanciful (adj) Hayali, hayal ürünü, fantastik
 • Fantastic (adj) Harika, düşsel
 • Fantasy (n) Düş, fantezi, hayal, hayal gücü
 • Farewell (n) Elveda, veda
 • Fascinate (v) Büyülemek, cezbetmek
 • Fashion (n) Moda, adet, tarz
 • Fashionable (adj) Modaya uygun
 • Fasten (v) Bağlamak, raptiyelemek
 • Fatal (adj) Öldürücü, ölümcül, ölümle biten
 • Fate (n) Kader, kısmet, alın yazısı
 • Fatigue (n) Yorgunluk, zahmet
 • Fatty (adj) Yağlı, yağdan oluşan
 • Fault (n) Hata, yanlış, kabahat
 • Faulty (adj) Kusurlu, hatalı, arızalı
 • Favorable (adj) İyi niyetli, olumlu, müsait
 • Favour (v) Desteklemek, tutmak
 • Fax (n) Faks
 • Fear (v) Korkmak, endişe etmek
 • Fearsome (adj) Korkunç, dehşetli
 • Feasibility (n) Uygulanabilirlik, yapılabilirlik, fizibilite
 • Feasible (adj) Uygulanabilir, yapılabilir
 • Feat (n) Kahramanlık, olağanüstü başarı
 • Feature (n) Özellik
 • Fed up with (phr.v) Usanmak, bıkmak, gına gelmek
 • Fed up (phr.v) Den usanmak , bıkmak
 • Feed (v) Beslemek, yiyecek vermek
 • Feel for (phr.v) Acımak
 • Feel up to (phr.v) Yapabilir durumda olmak
 • Fellow (n) Arkadaş, adam, eş
 • Fermentation (n) Mayalanma, fermantasyon
 • Ferrous (adj) Demir, demirli
 • Fertile (adj) Bereketli, verimli, zengin
 • Fertilizer (n) Gübre
 • Fervent (adj) Ateşli, hararetli, coşkun
 • Fetch (v) Gidip almak, getirmek
 • Fever (n) Ateş, humma, hararet
 • Fib (v) Yalan söylemek, uydurmak, atmak
 • Fiber (n) Lif, fiber, iplik, tel
 • Fiction (n) Düş, uydurma, kurgu
 • Field (n) Tarla
 • Fierce (adj) Azılı, azgın, sert, kızgın
 • Fight off (phr.v) Defetmek, yenmek
 • Figure out (phr.v) Anlamak, çözmek, halletmek
 • Figure (n) Figür, şekil, vücut yapısı, tip
 • File (v) Sıralamak, kayda geçirmek
 • Fill in for (phr.v) Yerine geçirmek, yerine kullanmak
 • Fill in on (phr.v) Haber vermek, haberdar etmek
 • Fill in (phr.v) Form doldurmak, doldurmak
 • Fill out (phr.v) Form doldurmak
 • Final (adj) Son, en son, sonuncu
 • Finance (v) Finanse etmek, para sağlamak
 • Find out (phr.v) Bulmak, anlamak
 • Finish (v) Bitmek, sona ermek
 • Finite (adj) Sınırlı, sonu olan, ölçülebilir
 • Fire (n) Yangın, ateş
 • Firm (adj) Sert, katı, sabit, kesin
 • Fissure (n) Çatlak, yarık, çatlama
 • Fit (adj) Sağlıklı, zinde, formda
 • Fitness (n) Formda olma
 • Fix (v) Tamir etmek, yerleştirmek
 • Fixture (n) Demirbaş, tesisat, fikstür
 • Flame (n) Alev
 • Flap (v) Kanat çırpmak, savurmak
 • Flare (v) Işımak, ışık saçmak
 • Flash (v) Işık tutmak, aydınlatmak
 • Flaunt (v) Hava atmak, gösteriş yapmak
 • Flavour (n) Tat
 • Flee (v) Kaçmak, sıvışmak, tüymek
 • Fleet (n) Filo, donanma, alay
 • Flesh (n) Et, vücut, beden
 • Flexibility (n) Esneklik
 • Flexible (adj) Elastik, esnek, eğilebilir
 • Fling (v) Atmak, fırlatmak, savurmak
 • Float (v) Yüzmek, batmadan yüzmek
 • Flood (n) Sel
 • Flourish (v) Gelişmek, büyümek
 • Flow (v) Akmak, dolaşmak, süzülmek
 • Flu (n) Grip
 • Fluctuate (v) Dalgalanmak, inip çıkmak
 • Fluent (adj) Akıcı, düzgün, sürükleyici
 • Fluid (n) Sıvı, akışkan
 • Focus (v) Odaklamak, bir noktada toplamak, yoğunlaşmak
 • Fold (v) Katlamak, sarmak
 • Folk (n) Halk, ahali, insanlar
 • Follicle (n) Folikül, bezcik, saç kökü
 • Follow through (phr.v) Gerçekleştirmek, yerine getirmek
 • Follow up (phr.v) Araştırmak, peşini bırakmamak
 • Follow (v) İzlemek, takip etmek, uymak
 • Fond (adj) Düşkün, seven, aşırı
 • Force (v) Zorlamak, mecbur etmek
 • Forecast (n) Tahmin
 • Foreign (adj) Yabancı
 • Foremost (adj) Önde gelen, en önemli, baş
 • Forensic (adj) Mahkemeye ait, adli
 • Forerunner (n) Müjdeci, haberci, ata
 • Foresee (v) Önceden görmek, geleceği görmek, öngörmek
 • Forgery (n) Sahtekârlık, sahtecilik, kalpazanlık
 • Form (v) Oluşturmak
 • Formal (adj) Resmi
 • Former (adj) Önceki, ilk
 • Formerly (adv) Eskiden, önceden, vaktiyle
 • Formidable (adj) Korkunç, tüyler ürpertici
 • Fort (n) Kale, hisar
 • Forthcoming (adj) Önümüzdeki, gelecek, yaklaşan
 • Fortress (n) Kale, hisar
 • Fortunate (adj) Şanslı, talihli, bahtı açık
 • Fortunately (adv) Neyse ki
 • Fortune (n) Şans, talih, uğur, kısmet, servet
 • Fossil (n) Fosil, taşıl
 • Foster (v) Beslemek, büyütmek, bakmak
 • Found (v) Kurmak
 • Foundation (n) Kuruluş, tesis, kurum, temel
 • Fountain (n) Pınar, çeşme, fıskiye,
 • Fracture (v) Kırılmak, kırmak, çatlamak
 • Fragile (adj) Kırılgan, çıtkırıldım, kırılabilir
 • Fragment (n) Parça, kırıntı, bölüm
 • Fragrant (adj) Güzel kokulu, kokulu, mis kokulu
 • Frame (n) Çerçeve, çatı, şasi
 • Framework (n) İskelet, çatı, yapı, çerçeve
 • Frankly (adv) Açıkça, dobra dobra, dürüstçe
 • Frantically (adv) Çılgınca, delice
 • Freeze (v) Donmak, buzlanmak
 • Freight (v) Yüklemek, nakletmek
 • Frequently (adv) Sık sık, çoğu kez, çoğunlukla
 • Fridge (n) Buzdolabı
 • Frighten (v) Korkutmak, dehşete düşürmek
 • Frigid (n) Buz gibi, çok soğuk, duygusuz
 • Fringe (n) Saçak, püskül, perçem
 • Frontier (n) Sınır, hudut
 • Fruitful (adj) Verimli, bereketli
 • Fruitless (adj) Verimsiz, kısır, faydasız
 • Frustrate (v) Önlemek, engel olmak, hayal kırıklığına uğratmak.
 • Fry (v) Kızartmak
 • Fuel (n) Yakıt, yakacak, benzin
 • Fulcrum (n) Dayanak, destek noktası
 • Fulfil (v) Yerine getirmek, yapmak
 • Fulfill (v) Yerine getirmek, gerçekleştirmek, tamamlamak
 • Full-time (adj) Tam gün
 • Fume (v) Burnundan solumak, kudurmak
 • Function (v) İşlemek, çalışmak
 • Fund (n) Fon, sermaye, para kaynağı
 • Fundamental (adj) Esas, temel, ana
 • Fur (n) Kürk, post, kürklü hayvan
 • Furnace (n) Ocak, fırın
 • Furnish (v) Döşemek, mobilya döşemek
 • Further (adj) Başka
 • Furthermore (adv) Ayrıca, bundan başka, üstelik
 • Furtively (adv) Gizlice, sinsice
 • Fury (n) Öfke, hiddet, sinir, gazap
 • Futile (adj) Boş, nafile, beyhude