Kategoriler
İngilizce Dilbilgisi

9.1. Nouns / İsimler

9.1. Nouns / İsimler

• İngilizce’de isimler sayılabilir (countable) ve sayılamaz (uncountable) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

• Sayılabilir isimler rakamlarla ifade edebileceğimiz, çoğul yapabileceğimiz isimlerdir:

a house (bir ev), two students (iki öğrenci), only one problem (sadece bir problem), another day (başka gün), three years (üç yıl), etc.

• Sayılamaz isimler, rakamlarla ifade edemeyeceğimiz, genellikle kütle halinde katı maddeleri, sıvı, gaz ya da toz halindeki maddeleri ve soyut kavramları karşılayan isimlerdir:

cheese (peynir), meat (et), water (su), milk (süt), pollution (kirlilik),  salt (tuz), sugar (şeker), happiness (mutluluk), luck (şans), etc.