Kategoriler
İngilizce Dilbilgisi

1.0. Introduction Word Order In An English Sentence / İngilizce bir cümlede sözcük dizimi

1.0. Introduction Word Order In An English Sentence / İngilizce Bir Cümlede Sözcük Dizimi

İngilizce bir cümlede sözcük dizimi, Türkçe sözcük diziminden farklıdır. Türkçe bir cümlede yüklem cümlenin sonunda yer alır ve özneyi de içinde barındırır.

Ben İngilizce çalışırım.
Özne + Nesne + Yüklem
Subject + Object + Verb

Yukarıdaki cümleyi, “İngilizce çalışırım.” biçiminde de ifade edebiliriz ve ikinci cümlede özneyi açık olarak göremediğimiz halde, öznenin 1. tekil şahıs olduğunu yüklemdeki -m takısından anlarız. Bu durum ingilizce için geçerli değildir. Yani ingilizce bir cümlede yüklem özneyi belli etmez. Bu yüzden, cümleye özne ile başlamak zorundayız. Formüle edilmiş olarak ingilizce cümle düzeni şöyledir:

Subject + Verb + Object
Özne + Yüklem + Nesne

“İngilizce çalışırım.” cümlesini İngilizce’de, I study English” biçiminde ifade edebiliriz.